Definisi Pendidikan (FULL) - Definisi, Makna, Konteks

Definisi pendidikan adalah proses mengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau sekumpulan orang dalam usaha untuk mematangkan manusia melalui usaha pengajaran dan latihan; proses, cara, tindakan untuk mendidik .

Apabila bercakap mengenai pendidikan orang cenderung memikirkan sekolah atau kolej.

Sebenarnya, konsep pendidikan tidak hanya berkaitan dengan sekolah, anda tahu. Tutor bimbingan yang anda panggil dari rumah untuk membantu pengajian anda juga merupakan sebahagian daripada pendidikan.

Lalu, apa sebenarnya maksud pendidikan? Apakah sekolah, keluarga, dan lingkungan juga merupakan bagian dari pendidikan?

Definisi pendidikan menurut KBBI

Definisi dan Definisi Pendidikan

Menurut Kamus Bahasa Dunia Besar, pendidikan adalah proses mengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha untuk mematangkan manusia melalui usaha pengajaran dan latihan; proses, cara, tindakan mendidik.

Mengenai definisi pendidikan, banyak pakar telah berusaha menjelaskannya, beberapa di antaranya seperti:

 • Ki Hajar Dewantara

 • Carter V Baik

  Pendidikan adalah proses mengembangkan kemahiran individu dalam sikap dan tingkah laku masyarakat.

 • Martinus Jan Langeveld

  Pendidikan adalah usaha untuk membantu anak-anak menjalankan tugas hidup mereka secara bebas sehingga mereka dapat bertanggungjawab secara moral.

Matlamat Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Dunia, secara umum tujuan pendidikan Dunia adalah untuk mendidik orang-orang Dunia.

Melalui pendidikan manusia, diharapkan mereka akan menjadi berpengetahuan, kreatif, sihat dari segi fizikal dan mental, memiliki keperibadian yang baik, berdikari dan bertanggungjawab.

Original text


Pengertian pendidikan untuk pelajar

Sehingga secara tidak langsung produk pemahaman pendidikan ini akan berfungsi seperti yang dinyatakan oleh David Popenoe, yaitu:

 • Penyebaran budaya (pemindahan).
 • Memilih dan mengajar peranan sosial.
 • Menjamin integrasi sosial.
 • Sekolah mengajar sifat keperibadian.
 • Sumber inovasi sosial.
Baca juga: 15+ Drama Korea Terbaik (2020) dan Sinopsis Menarik

Jenis pendidikan di Dunia

Pengertian pendidikan di Dunia

Jenis pendidikan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, 1) pendidikan formal, 2) pendidikan tidak formal, dan 3) pendidikan tidak formal

Pendidikan formal adalah perkara yang biasa kita jalani. Pendidikan melalui peringkat bertingkat seperti sekolah rendah, sekolah menengah pertama, sekolah menengah, universiti, dan sebagainya.

Pendidikan bukan formal adalah di luar pendidikan formal yang boleh dilakukan secara berperingkat. Contohnya termasuk institusi tunjuk ajar, studio, kumpulan permainan, dan sebagainya.

Pendidikan tidak formal adalah pendidikan yang dapat dilakukan secara mandiri, dapat dari keluarga, persekitaran, sekolah, dan lain-lain. Contoh pendidikan ini adalah nilai-nilai adat, adab, agama, etika, dan moral.


Saya tertanya-tanya apa itu pendidikan.

Saintif, juga sering membuat catatan yang berkaitan dengan makna pendidikan di Instagram, anda tahu. Bermula dari petua untuk belajar, petua memahami bahan sekolah, petikan motivasi dan banyak lagi.

Jangan lupa untuk mengikuti 😀

Lihat catatan ini di Instagram

Catatan yang dikongsi oleh Saintif (@saintifcom)