Temu ramah adalah - Sikap, Tahap, dan Perkara Penting

temu bual tersebut adalah

Temu ramah adalah aktiviti soal jawab yang dilakukan oleh orang atau pihak tertentu kepada satu atau sebilangan responden untuk tujuan tertentu.

Temu ramah sering ditakrifkan sebagai aktiviti yang melibatkan dua pihak di mana pihak pertama adalah penemuduga dan pihak kedua disebut sumber atau pemberi maklumat untuk suatu tujuan.

Objektif dan Subjek dalam temu bual

Proses temu bual bertujuan untuk mendapatkan sejumlah maklumat, pendapat, pernyataan atau data yang akan digunakan untuk tujuan tertentu.

Pewawancara adalah orang yang menanyakan sejumlah soalan untuk meneroka maklumat yang disampaikan oleh sumbernya. Orang sumber akan menjawab soalan yang ditanya oleh penemuduga.

Secara amnya, nara sumber adalah pakar dalam topik yang disampaikan oleh penemuduga.

Jenis Temu Bual

Terdapat tiga jenis wawancara berdasarkan sistem pelaksanaan.

 • Temu ramah percuma

Temu ramah ini membebaskan penemuduga untuk mengemukakan sebarang pertanyaan kepada sumber atau responden dan tidak diberi soalan rujukan.

Walau bagaimanapun, harus diingat bahawa perkara yang paling penting mengenai temu ramah adalah mendapatkan hasil dari tujuan yang jelas.

 • Temu Bual Berpandu

Pewawancara akan diberikan senarai soalan yang komprehensif dan telah ditentukan sehingga aliran temu bual menjadi lebih tersusun dan fokus.

 • Temu ramah berpandu percuma

Jenis ini adalah gabungan wawancara percuma dan berpandu di mana penemuduga mempunyai perkara penting yang akan ditanya dalam gaya penghantaran percuma.

temu bual tersebut adalah

Sikap Penemuduga dalam Temu Bual

Seorang penemuduga diharapkan dapat mewujudkan suasana yang santai sehingga orang sumber merasa selesa dan aktiviti temu ramah dapat berlangsung dengan cara yang kondusif dan menyenangkan.

Sikap yang mesti dimiliki oleh penemuduga:

 • Jangan berdebat dengan sumber atau responden

Pewawancara tidak dibenarkan memberikan pernyataan yang menolak atau tidak bersetuju dengan pernyataan responden. Tugas penemuduga adalah untuk meneroka dan mengumpulkan semua maklumat responden.

 • Berkecuali dan Adil
Baca juga: 22+ Hadiah untuk Perkahwinan [TERBAIK] Tidak dapat dilupakan dan Eksklusif

Tidak berpihak kepada responden tertentu dan memberikan layanan yang sama kepada setiap responden atau orang sumber. Pewawancara mesti mempunyai sikap ini untuk menjaga kesinambungan wawancara agar tetap kondusif.

 • Hormat, Sopan dan Mesra

Pewawancara mesti bersikap hormat, sopan dan ramah terhadap responden tanpa kecuali.

 • Tetapan yang menggembirakan

Ketegangan dalam proses temu ramah harus dielakkan. Pewawancara mesti dapat membawa perbualan ke suasana yang santai dan menyenangkan.

 • Profesional

Sikap profesional adalah perkara terpenting dalam profesion. Responsif dalam menentukan penyelesaian sekiranya ada yang tidak kena semasa temu duga. Pada masa dan memberikan tumpuan kepada yang buruk .

Peringkat temu ramah

1. Peringkat Persiapan

Temu ramah harus dimulakan dengan peringkat persediaan di mana topik dan objektif wawancara telah ditentukan. Tentukan maklumat apa yang anda ingin kumpulkan.

Mengetahui pakar sasaran yang menjadi sumber dan menghubungi mereka dan membuat perjanjian.

Dalam persiapan terakhir, penemuduga perlu memutuskan jenis temu bual yang hendak digunakan. Sekiranya temu bual dipandu atau disusun, penemuduga perlu menyiapkan sejumlah soalan.

2. Tahap Pelaksanaan

Mengucapkan salam, memperkenalkan diri, menyatakan maksud dan tujuan wawancara adalah ayat pembuka wawancara.

Selepas itu, ajukan soalan demi soalan secara berkala dan mengikut tujuan. Jangan lupa untuk mendokumentasikan proses temu ramah.

Minta sumber tersebut bersedia dihubungi semula sekiranya ada keperluan untuk pengesahan atau jika ada maklumat yang hilang.

3. Memproses Hasil Temu Bual

Maklumat yang telah diperoleh kemudian diolah dan disusun dengan rapi dalam naratif atau dialog.

Beri perhatian! Perkara Penting dalam Proses Temu Bual

Berikut adalah perkara penting yang mesti dipertimbangkan dalam proses temu ramah:

 1. Jangan tanya soalan yang terlalu umum dan mempunyai jawapan yang pasti.
 2. Jangan tanya soalan yang mempunyai jawapan inti yang sama.
 3. Jangan minta sumber mengulangi jawapan yang telah dihantar. Pewawancara mesti tetap fokus untuk memperhatikan jawapan penemuduga.
 4. Jangan mengganggu sumber dan bertindak seolah-olah anda lebih pintar daripada sumber atau mendorongnya ke sudut. Tetap menjadi pendengar yang baik dan jangan membantah.
 5. Ucapkan terima kasih apabila temu ramah selesai.
 6. Gunakan bahasa Dunia yang baik dan betul dan komunikatif semasa bertutur.
 7. Perhatikan penampilan, tetap berpakaian sederhana dan kemas.
 8. Tetap waspada untuk petunjuk tertentu, seperti isyarat untuk berehat sebentar atau soalan yang diajukan terlalu cepat.
 9. Tempoh temu duga mesti disesuaikan agar tidak terlalu lama dan menjadi bosan.
Baca juga: Contoh Ceramah Ringkas Tentang Ibu Tercinta [TERKINI]

Secara definisi, wawancara adalah aktiviti soal jawab dengan sekurang-kurangnya dua pihak yang terlibat dengan tujuan tertentu, dan memerlukan kepakaran dalam penyampaian yang telah dibincangkan dalam artikel ini.