Transaksi adalah .. Definisi, jenis dan alat urus niaga

transaksi adalah

Transaksi adalah aktiviti yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan perubahan aset atau kewangan yang dimiliki meningkat atau menurun.

Istilah transaksi mungkin tidak asing lagi di telinga kita. Tanpa kita sedari, ketika berbelanja di pasar atau pasar raya kita melakukan aktiviti membeli yang disebut transaksi.

Aktiviti ini memerlukan dua pihak yang saling memerlukan dan juga melibatkan produk yang dimiliki oleh satu pihak dan tidak dimiliki oleh pihak lain.

Apabila transaksi berlaku, akan ada catatan menggunakan kertas atau media elektronik yang biasanya disebut alat dokumen transaksi. Apakah maksud urus niaga?

Definisi Transaksi

Secara amnya, Transaksi adalah aktiviti yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan perubahan aset atau kewangan yang dimiliki meningkat atau berkurang.

Terdapat pendapat lain yang menyatakan bahawa transaksi adalah aktiviti syarikat yang boleh menyebabkan perubahan aset atau kewangan syarikat.

Contoh aktiviti transaksi termasuk membeli dan menjual, membayar gaji pekerja dan membuat pembelian jenis barang.

Dalam setiap aktiviti transaksi, rekod atau pentadbiran selalu dilakukan kerana melalui aktiviti ini kita dapat melihat perubahan kewangan dalam syarikat atau individu sehingga sesuai dengan unjuran yang kita inginkan.

Proses pentadbiran transaksi dijalankan dengan teliti dan menggunakan kaedah tertentu.

Memahami Transaksi Menurut Pakar

Adapun beberapa definisi transaksi menurut pakar,

1. Mursyidi

Transaksi adalah peristiwa dalam dunia perniagaan dan bukan hanya dalam proses jual beli, membayar dan menerima wang, tetapi juga disebabkan oleh kerugian, kebakaran, aliran, dan peristiwa lain yang dapat dinilai dalam bentuk wang.

2. Kamus Bahasa Dunia Besar (KBBI)

Menurut KBBI, makna transaksi adalah perjanjian perdagangan antara pembeli dan penjual.

3. Sunarto Zulkifli

Transaksi adalah peristiwa ekonomi / kewangan yang melibatkan sekurang-kurangnya 2 pihak yang bertukar, melibatkan diri dalam perkongsian perniagaan, meminjam dan meminjam atas dasar persetujuan bersama atau berdasarkan ketentuan undang-undang.

4. Indra Bastian

Baca juga: Bahan dan Faedah Teki Grass untuk Kesihatan [PENUH]

Transaksi adalah pertemuan yang saling menguntungkan antara dua pihak (penjual dan pembeli) disertai dengan data / bukti / dokumen sokongan yang dimasukkan ke dalam jurnal setelah melalui rakaman.

5. Slamet Wiyono

Transaksi adalah peristiwa ekonomi / kewangan yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak di mana kedua-dua pihak bertukar, melibatkan diri dalam perjanjian perniagaan, meminjam dan meminjam, dan lain-lain berdasarkan kehendak masing-masing atau berdasarkan peruntukan undang-undang yang berlaku.

Jenis Urus Niaga Ekonomi

transaksi adalah

Aktiviti urus niaga terbahagi kepada dua jenis, iaitu transaksi dalaman dan transaksi luaran. Inilah penjelasannya.

1. Transaksi Dalaman

Transaksi dalaman adalah jenis urus niaga dalam syarikat yang hanya melibatkan pelbagai bahagian dalam syarikat yang menekankan perubahan dalam kedudukan kewangan yang berlaku di setiap bahagian.

Beberapa contoh urus niaga dalaman termasuk memo dari pemimpin kepada pekerja, perubahan nilai kewangan kerana penurunan syarikat dan penggunaan peralatan pejabat untuk setiap bahagian.

2. Transaksi Luar

Transaksi luaran adalah jenis urus niaga yang melibatkan pihak di luar syarikat atau organisasi luar, yang menyebabkan perubahan dalam kedudukan kewangan syarikat.

Beberapa contoh transaksi luaran seperti transaksi jual beli dengan syarikat lain dan aktiviti pembayaran hutang akaun.

Bukti Transaksi

Transaksi mesti mempunyai bukti yang merupakan alat keamanan dalam transaksi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bukti ini juga akan diperlukan ketika perselisihan terjadi dalam transaksi yang akan datang.

Bukti transaksi terbahagi kepada dua, iaitu bukti transaksi dalaman dan bukti transaksi luaran. Inilah penjelasan lengkapnya.

1. Bukti Transaksi Dalaman

Bukti urus niaga dalaman adalah bukti rekod syarikat. Sering kali bukti transaksi ini adalah dalam bentuk memo dari pemimpin kepada pekerja.

2. Bukti Transaksi Luar

Bukti urus niaga luaran adalah bukti merekodkan aktiviti transaksi dengan pihak lain di luar syarikat. Bukti untuk urus niaga luaran merangkumi:

Invois

Invois adalah bukti transaksi yang berkaitan dengan pengiraan penjualan barang yang dibuat secara kredit oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Invois dibuat dalam dua salinan, iaitu salinan asal dan salinan.

Baca juga: Import Adalah - Tujuan, Faedah, Jenis dan Contoh

Invois asal diberikan kepada pembeli sementara salinannya adalah bukti kredit yang direkodkan oleh penjual.

Resit

Resit adalah bukti transaksi mengenai penerimaan wang dari pembayaran untuk item / produk.

Resit ditandatangani oleh kedua-dua pihak yang melakukan transaksi, baik pihak yang menerima wang dan pihak yang melakukan pembayaran.

Nota debit

Nota debit adalah bukti transaksi berkenaan pemberitahuan barang yang telah dibeli dari syarikat kepada penggunanya.

Periksa

Cek adalah bukti transaksi dalam bentuk surat yang berisi perintah tanpa syarat kepada bank untuk membayar sejumlah wang kepada pelanggannya.

Borang pemindahan

Bilyet giro adalah bukti transaksi dalam bentuk pesanan dari pelanggan ke bank untuk memindahkan sejumlah wang dari akaun ke akaun yang ditulis dalam dokumen bilyet giro.

Akaun terkini

Akaun cek adalah bukti transaksi mengenai butiran kewangan atau pemindahan wang tunai dari bank yang diberikan kepada pelanggannya.

Bukti deposit bank

Bukti deposit bank adalah bukti transaksi dalam bentuk slip deposit wang yang disediakan oleh bank dan dimaksudkan sebagai bukti bahawa pelanggan telah memasukkan wang ke dalam akaun tertentu.

Bukti wang masuk dan keluar

Penerimaan wang masuk adalah bukti penerimaan wang masuk disertakan dengan bukti bertulis seperti nota, resit. Bukti pembayaran tunai adalah bukti transaksi pembayaran tunai, misalnya, seperti wang tunai asal, penerimaan.

Bukti memorandum

Bukti memorandum adalah bukti transaksi yang dikeluarkan oleh pemimpin syarikat atau pihak yang diberi kuasa.

Apa yang berlaku di dalam syarikat, biasanya berlaku pada akhir tempoh yang mengandungi memo untuk mencatat gaji pekerja yang perlu dibayar.

Oleh itu, penjelasan mengenai makna transaksi, jenis urus niaga dan alat bukti. Semoga bermanfaat!