Kompetensi Adalah: Definisi, Jenis, dan Faedah

kecekapan adalah

Kompetensi adalah kemampuan atau kemahiran yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas dalam bidang tertentu.

Kompetensi adalah perkara biasa yang harus dilakukan untuk menentukan kemampuan seseorang individu. Kompetensi itu sendiri kadang-kadang menjadi rujukan yang digunakan di institusi.

Untuk mengetahui apa itu kecekapan, kita mesti terlebih dahulu mengetahui asas pemahaman mengenai kecekapan ini.

Kompetensi adalah sesuatu yang mesti diberi perhatian

Bercakap mengenai definisi kecekapan, tentu saja, sangat berkaitan dengan kebolehan, kemahiran, kebolehan, dan lain-lain. Ini bertujuan untuk mengetahui had individu.

Contohnya: Ujian kecekapan boleh dilakukan oleh syarikat yang mencari calon pekerja yang berpotensi.

Surya Dharma, MPA, pakar pendidikan Ph.D menjelaskan, untuk mencapai proses memperoleh kompetensi harus melalui penilaian khas. Ini termasuk:

 • Aspek Pengiktirafan

Ini adalah proses pengenalan di mana individu akan diberi pilihan kecekapan yang relevan.

Dalam penilaian ini, individu mesti memilih aspek mengikut pengalamannya. Tujuannya adalah untuk melihat potensi individu.

 • Aspek Pengertian ( Pemahaman )

Dalam kes ini, individu akan diberi pemahaman tentang ujian kecekapan. Ini bertujuan untuk melihat hasil penerapan kompetensi.

 • Penilaian ( Penilaian ).

Penilaian adalah usaha untuk menyimpulkan hasil kecekapan yang disertai oleh peserta.

Oleh itu peserta atau individu mengetahui batasan yang mereka ada. Sudah tentu ini bertujuan untuk membina motivasi yang jelas, agar para peserta lebih ideal.

 • Maklum Balas ( Maklum Balas ).

Ini adalah latihan agar peserta dapat melaksanakan minat dan aspek yang berkaitan dengan individu dalam kecekapan.

 • Jenis pekerjaan ( Permohonan Pekerjaan )

Setelah melakukan siri penilaian kecekapan dan beberapa latihan. Kemudian peserta dapat melaksanakannya dalam kehidupan nyata.

Baca juga: Apa itu Riba, ciri dan kaitannya dengan kepentingan bank kecekapan adalah

Jenis-jenis Kompetensi

Untuk menilai kecekapan, penilaian yang lebih spesifik mesti dilakukan. Jadi kompetensi itu sendiri dapat dibahagikan kepada 5 (lima) jenis bahagian, iaitu:

 • Penilaian kecekapan intelektual adalah penilaian alat pengetahuan yang ada pada seseorang yang menjadi rujukan dan diperlukan untuk menyokong prestasi.
 • Penilaian kompetensi fizikal, adalah penilaian untuk melihat kemampuan fizikal seseorang yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas.
 • Penilaian kompetensi peribadi, adalah penilaian tingkah laku yang berkaitan dengan kemampuan seseorang.

  Ini untuk mengenali ciri-ciri mendalam. Seperti mental, ketelitian, membuat keputusan, dan lain-lain.

 • Penilaian kecekapan sosial adalah penilaian tingkah laku tertentu pada seseorang yang berkait rapat dengan persekitaran sosial mereka.
 • Penilaian kompetensi kerohanian adalah penilaian pemahaman spiritual seseorang, penghayatan rohani, dan juga penilaian terhadap praktik nilai dan peraturan agama.

Faedah Kompetensi

Ujian kecekapan sering dilakukan untuk mendapatkan sumber yang berkelayakan. Kompetensi itu sendiri beroperasi di dunia yang luas. Contohnya dalam dunia pendidikan dan dunia pekerjaan.

Untuk lebih terperinci, berikut adalah beberapa kelebihan kecekapan:

 1. Buat rujukan yang digunakan dalam standard kerja dan juga dapat memberikan perkara yang dikehendaki syarikat.
 2. Penilaian kecekapan individu adalah alat ideal yang digunakan dalam proses memilih pekerja yang ideal dan berpotensi.
 3. Penilaian kecekapan dapat melihat kebolehan calon pekerja dan tentunya bertujuan untuk meningkatkan produktiviti syarikat.
 4. Uji Kompetensi mampu membantu institusi untuk terus membangun dan menyesuaikan diri dengan semua aspek perubahan yang berubah-ubah.

Setiap individu harus mempersiapkan diri jika dia akan melakukan penilaian terhadap kecekapan.

Aspek mental adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan agar penilaian kecekapan mencapai nilai maksimum.

Baca juga: Panduan Lengkap Cara Menarik Ketenagakerjaan BPJS

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahawa mengkategorikan kecekapan adalah penting. Perkara ini sangat mustahak apabila kita ingin menilai secara sempadan individu.