Sistematik Perlembagaan 1945 (Lengkap) Sebelum dan Selepas Pindaan

sistematik uud 1945

Sistematika Perlembagaan 1945 merangkumi pembukaan 4 perenggan dan bahagian badan yang terdiri daripada 16 bab (sebelum pindaan). Sementara itu, setelah pindaan itu, sistematik Perlembagaan 1945 terdiri dari pembukaan dan 21 bab badan.


Perlembagaan 1945 mengalami pelbagai pindaan untuk menjadikan peraturan pindaan menjadi lebih baik. Pindaan ini mengubah sistem penulisan Perlembagaan 1945.

Jadi, apakah sistematik sebelum dan selepas Pindaan? Bahagian mana yang mengalami perubahan? Adakah mukadimah atau hanya badan Perlembagaan 1945 itu sendiri?

Dengarkan artikel ini dengan teliti.

Pindaan dalam Sejarah

Sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Dunia, Perlembagaan 1945 telah dipinda sebanyak 4 kali.

Pindaan berlaku pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Secara sederhana, pindaan adalah proses memperbaiki undang-undang dengan mengemas kini atau melengkapkan undang-undang sebelumnya.

Secara amnya, pindaan ditafsirkan sebagai perubahan undang-undang yang dilakukan oleh DPR dan lain-lain.

Pindaan boleh berupa penambahan artikel atau beberapa ketentuan, menyemak dan mengurangkan. Walau bagaimanapun, pindaan tidak dapat dilakukan begitu sahaja, tetapi harus melalui beberapa prosedur dan peringkat.

Dengan adanya pindaan tersebut, diharapkan objektif nasional yang dinyatakan dalam mukadimah Perlembagaan 1945 dapat dicapai.

Bolehkah anda menamakan Matlamat Nasional Dunia secara bertulis?

sistematik uud 1945

Sistematik Perlembagaan 1945 Sebelum Pindaan

Sebelum pindaan, sistematik Perlembagaan 1945 merangkumi:

  • Mukadimah Perlembagaan 1945 terdiri dari 4 perenggan.
  • Bagian dari Perlembagaan 1945, terdiri dari 16 Bab, 37 Artikel, 49 Perenggan, 4 Artikel Peraturan Peralihan, serta 2 Peraturan Tambahan.

Sistematik Perlembagaan 1945 Selepas Pindaan

Berikut ini adalah sistematik Perlembagaan 1945 setelah pindaan:

  • Mukadimah Perlembagaan 1945 masih terdiri dari 4 perenggan.
  • Bagian dari UUD 1945, menjadi 21 Bab, 73 Artikel, 170 Perenggan, 3 Artikel Peraturan Peralihan, dan 2 Artikel Peraturan Tambahan.
Baca juga: Pendaraban Matriks - Rumusan, Sifat, dan Masalah Contoh

Akibatnya, tidak ada institusi tertinggi seperti MPR pada masa lalu. Dunia telah menggunakan sistem presiden yang berkesan.

Perubahan Sistematik

Walaupun terdapat beberapa kali pindaan, mukadimah Perlembagaan 1945 tidak berubah. Badan adalah bahagian yang berubah mengikut perkembangan.

Sebelum pindaan, badan Perlembagaan 1945 terdiri dari 2 peraturan tambahan, 4 artikel peralihan, 49 perenggan, 37 artikel, dan 16 bab.

Ini sangat berbeza dengan badan setelah perubahan, yaitu hilangnya perenggan tambahan, yang terdiri dari 3 artikel peraturan peralihan, 170 perenggan, 73 artikel, dan 21 bab.

Jadi, perubahan berlaku kerana pengurangan dan penambahan ayat, bab atau bab.

Ir. Soekarno berkata untuk tidak melupakan sejarah. Oleh itu, anda harus mengetahui tentang pindaan, kerana pindaan berlaku bukan tanpa alasan.

Pindaan tersebut memberi kesan besar kepada sesebuah negara. Selain mengubah sistematik Perlembagaan 1945, pindaan juga dapat mengubah sistem politik.