7 Ciri-ciri Negara Demokrat

ciri negara demokratik

Ciri-ciri negara demokratik adalah (1) Adanya kebebasan dan kebebasan individu, (2) Jaminan hak asasi manusia, (3) Kebebasan akhbar dan media dan banyak lagi dalam artikel ini.

Sistem pemerintahan demokratik adalah sistem pemerintahan yang merupakan kedaulatan rakyat. Banyak negara telah menerapkan sistem demokrasi, salah satunya adalah Dunia. Demokrasi ini mempunyai unsur dan ciri utama. Berikut adalah penjelasan yang lebih lengkap.

Demokrasi ini melibatkan rakyat dalam setiap aspek negara dan pemerintahan. Rakyat memainkan peranan penting dalam pemilihan perundangan dan presiden. Di samping itu, setiap warganegara telah dijamin hak yang sama tanpa diskriminasi.

Matlamat demokrasi adalah untuk memberikan kebebasan berpendapat, mewujudkan keamanan bersama dan mendorong orang untuk lebih aktif dalam politik dan pemerintahan. Kuasa pemerintah juga akan terhad sehingga tidak membawa kepada pemerintahan yang autoriter atau sewenang-wenangnya sendiri.

Ciri-ciri demokrasi

Terdapat 7 ciri yang terdapat di negara yang mempunyai sistem demokrasi. Berikut adalah penjelasan mengenai ciri-ciri negara demokratik dengan lebih terperinci.

1.  Terdapat kebebasan dan kebebasan individu

Setiap warganegara mempunyai kebebasan dan kebebasan individu. Ini bermaksud bahawa setiap warganegara bebas dan berdikari dan berhak melakukan apa sahaja asalkan sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku.

Setiap warganegara juga mempunyai hak dan kewajiban termasuk hak untuk menyatakan pendapat.

2. Ada jaminan hak asasi manusia

Salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi ialah ia mempunyai jaminan hak asasi manusia (HAM).

Baca juga: Rumusan untuk Perunding Gaya dan Contoh Soalan + Perbincangan

Setiap warganegara yang mematuhi sistem demokrasi akan mendapat hak dan kewajiban yang sama sebagai warganegara. Dengan begitu, tidak akan ada diskriminasi antara warganegara.

Berikut adalah beberapa jaminan yang diberikan oleh negara berkenaan hak asasi manusia, termasuk:

 • Hak untuk hidup.
 • Hak untuk pembangunan diri.
 • Hak undang-undang, hak pekerjaan, hak pemerintah dan hak untuk mendapatkan status kewarganegaraan.
 • Hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan maklumat.
 • Hak untuk memiliki agama sesuai dengan kepercayaan dan kepercayaan setiap individu.
 • Hak untuk perlindungan diri dan keluarga.
 • Hak untuk kesejahteraan fizikal dan mental.
 • Hak untuk identiti budaya.
 • Hak untuk bebas dari diskriminasi.
 • Hak masyarakat tradisional.
 • Hak untuk memenuhi atau tidak dapat dikurangkan oleh hak asasi manusia dalam keadaan apa pun.

3. Kebebasan Akhbar dan Media

Ciri demokrasi seterusnya ialah kebebasan akhbar dan media. Dalam hal ini akhbar media berhak menyebarkan maklumat kepada masyarakat dengan peraturan yang telah diguna pakai.

Walau bagaimanapun, akhbar tidak boleh menyebarkan maklumat yang bersifat sara, tanpa maklumat, bahkan maklumat palsu. Akhbar mesti menyebarkan maklumat objektif dan berdasarkan fakta.

Ciri demokratik ini adalah faktor penting dalam membezakan negara demokratik dengan negara yang mematuhi sistem pemerintahan yang lain. Akhbar dan media memiliki kebebasan untuk menyampaikan berita selagi sesuai dengan norma dan peraturan undang-undang.

4. Ada kebebasan untuk menerima bangku pendidikan

Ciri demokratik ini bermaksud bahawa setiap warganegara bebas mengalami pendidikan setinggi mungkin tanpa sekatan.

Setiap individu diberi kebebasan untuk belajar walaupun di luar negara.

5. Terdapat Pemerintahan Sebenar di Tangan Rakyat

Ciri demokrasi yang seterusnya ialah pemerintahan yang sebenarnya sebenarnya berada di tangan rakyat.

Baca juga: Tarian merak berasal dari kawasan mana, fungsi dan makna + gambarnya

Demokrasi sering ditakrifkan oleh rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebuah negara demokratik mempunyai kuasa tertinggi di tangan rakyat.

Ini bererti bahawa pemerintah juga harus mempertimbangkan aspirasi rakyat dalam membuat dasar. Terdapat juga DPR (dewan perwakilan rakyat) sebagai badan perwakilan rakyat di parlimen.

6. Majoriti undi akan menjadi keputusan

Di negara yang menggunakan sistem demokrasi, majoriti suara tentu saja akan menjadi keputusan. Serta pilihan raya umum untuk presiden dan naib presiden Dunia tahun ini.

Jokowi berjaya dipilih semula dengan undian terbanyak sebagai presiden Dunia bersama KH. Ma'ruf Amin sebagai wakilnya.

7. Terdapat kebebasan untuk mengatur dan menjajah

Ciri seterusnya adalah kebebasan untuk mengatur dan menjajah. Seperti menyertai politik.

Setiap warganegara mempunyai hak untuk menjadi kader parti politik. Maklumat yang berkaitan dengan negara demokratik ini, sekiranya dapat menambahkan pengetahuan dan pandangan bagi anda yang mempelajari demokrasi.

Inilah maklumat kerajaan mengenai ciri-ciri demokrasi yang lengkap dan penjelasannya. Sebagai warganegara, marilah kita sentiasa menjaga kesatuan dan integriti negara ini dengan menegakkan hak dan kewajiban yang sama dengan anda sebagai warganegara yang baik.