Tingkatkan Memori dengan Teknik Mnemonik

Teknik Mememonik digunakan untuk mengingat sesuatu dengan lebih mudah. Teknik Mnemonic atau yang biasa kita panggil Donkey Bridge adalah teknik yang terbukti secara saintifik berdasarkan pengetahuan neurologi dan penyelidikan mengenai prinsip-prinsip ingatan.

Tentunya kita diajar bagaimana mengenali tujuh warna pelangi dengan menggunakan kata  mejikuhibiniu . Ya,  mejikuhibiniu  bermaksud perkataan merah, oren, kuning, hijau, biru, indigo, dan ungu.

Dan bukan hanya itu, teknik mnemonik juga dapat membantu kita mengingat urutan pi dalam matematik (3.14159 ...), senarai nombor atau perkataan yang tidak mudah dihafal, sehingga mata pelajaran diajar di sekolah.

Suharnan (2005) menyatakan bahawa mnemonics adalah strategi atau teknik yang dipelajari untuk membantu prestasi memori yang dapat dioptimumkan dengan latihan.

Ini menunjukkan bahawa penggunaan teknik mnemonik dapat diajarkan kepada seseorang untuk mengoptimumkan prestasi memori.

Teknik ini boleh digunakan oleh sesiapa sahaja tanpa mempunyai kemampuan otak khas. Keupayaan seseorang untuk menggunakan teknik mnemonik lebih optimum semakin banyak yang digunakan.

Terdapat beberapa cara yang boleh digunakan untuk membantu mati dengan teknik ini

 • Akronim, singkatan perkataan. 

Teknik ini sesuai untuk mengingat maklumat yang tidak cukup lama, misalnya menghafal urutan peristiwa dan tempat.

Seperti:

ASEAN ( Persatuan Negara-negara Asia Tenggara )

SIM (Lesen Memandu)

Laser (Amplication Light oleh Simulasi E misi  Sinaran)

PIN  (Nombor Pengenalan Peribadi)

 • Kaedah akrostik, ayat.
Baca juga: Inilah Cara Mempelajari Dengan Cepat Menguasai Segala Topik Menggunakan Teknik Feynman

Teknik ini dilakukan dengan mengambil beberapa huruf pertama perkataan yang akan dihafal dan kemudian menyatukannya menjadi rentetan kata yang menarik, seperti:

Moto Jakarta, "Teguh Beriman", bermaksud "Maju Gerakan Untuk Hidup Bersih dan Selamat"

 • Teknik Loci, Istana Ingatan.

Dalam teknik Loci, peningkatan memori menggunakan visualisasi untuk menyusun dan mengingat maklumat.

 • Taruhan  ( Perkataan Peg )

Teknik hafalan yang digunakan semasa menghafal nombor atau untuk menghafal perkara lain dengan memotong sebahagian besar menjadi bahagian yang lebih kecil.

misalnya 64831996, biasanya menghafal setiap nombor atau menyusunnya mengikut urutan seperti 64-83-19-96

 • Perumpamaan Visual ( Citra )

Teknik citra visual adalah antara teknik yang paling berkesan berbanding kaedah lain. Teknik ini mendorong subjek untuk menyampaikan gambar objek untuk dihafal ke dalam fikirannya

 • Cerita ( Teknik Cerita Total )

Teknik ini melibatkan banyak otak kanan, yang mempunyai ciri ingatan jangka panjang. Untuk menghafal beberapa objek, teknik ini dilakukan dengan membayangkan objek-objek ini, kemudian menenunkannya menjadi cerita yang saling berkaitan.

 • Kata kunci

Menggunakan kata kunci tertentu untuk mengingat maklumat. Sebagai contoh, mempertimbangkan Pancasila yang terdiri dari (1) satu Ketuhanan, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Kesatuan Dunia, (4) Demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam tuntutan perwakilan, (5) Keadilan sosial untuk semua orang Dunia.

Kita hanya perlu mengingat kata kunci Dewa untuk ajaran pertama, Kemanusiaan untuk ajaran kedua, Kesatuan  untuk prinsip ketiga,  Popular  untuk ajaran keempat, dan

Hasil gambar untuk berfikir

1. Pilihan  : Pilih pengetahuan yang sesuai untuk berubah menjadi mnemonik.

Seperti:

Maklumat bersiri (seperti planet agar berdekatan dengan matahari) sangat sesuai untuk mnemonik akronim; Maklumat bernombor (lima tiang, tujuh benua, dua belas saraf, dan sebagainya

Baca juga: Sudah menjalani diet yang ketat tetapi tidak berfungsi juga? Ini adalah Jawapan Matematik

2. Arahan : Gunakan huruf atau perkataan pertama sebagai bahan mentah untuk petunjuk

3. Potong : Buat fasa yang jelas dan tidak dapat dilupakan yang mengurangkan kandungan menjadi satu bahagian

4. Amalan : Berlatih mengubah mnemonik menjadi kandungan dan kandungan menjadi mnemonik

Rujukan

 • Menghafal dengan Teknik Mnemonik
 • Mnemonik Elemen Kimia
 • Menggunakan Mnemonics untuk Meningkatkan Ingatan Anda
 • Mnemonics: Menjadikan Yang Terlupakan sebagai Kenangan