Pemahaman dan Langkah Kaedah Ilmiah

Langkah kaedah saintifik

Langkah kaedah saintifik adalah langkah dalam kerja yang dilakukan oleh pengkaji untuk menyelesaikan masalah yang ada. Pendek kata seperti itu.

Sementara itu, menurut buku rujukan Schaum, telah dijelaskan bahawa kaedah ilmiah adalah

Tahap dalam kerja rutin saintis aktif yang dipandu oleh rasa ingin tahu keupayaan mereka untuk mengkaji urutan dan hubungan antara fenomena yang dikaji.

Kaedah saintifik langkah demi langkah

Kaedah saintifik langkah demi langkah

Dalam praktiknya, langkah-langkah kaedah saintifik dilakukan dengan cara berikut:

1. Tentukan masalah

Langkah pertama setiap penyelidikan atau penyelidikan adalah untuk menentukan masalah yang harus diselesaikan. Masalahnya mesti dinyatakan dengan jelas.

Beberapa perkara perlu diambil kira ketika merumuskan masalah, yaitu:

  • Masalahnya harus dinyatakan sebagai ayat tanya
  • Perkataan masalah mestilah pendek, ringkas, jelas dan senang difahami.
  • Rumusan masalah mestilah masalah yang dapat diselesaikan.

2. Membangunkan kerangka teori

Kerangka teori adalah penjelasan sementara mengenai gejala atau masalah dan objek yang akan dikaji.

Seorang penyelidik (saintis) mesti mengetahui teori-teori yang berkaitan dengan objek.

Teori objek yang akan dikaji dapat diperoleh dengan menggunakan rujukan atau sumber bacaan, seperti buku, jurnal ilmiah, buletin ilmiah atau hasil penyelidikan sebelumnya.

3. Kumpulkan data

Penyelidik memerlukan data untuk mengesahkan hipotesisnya. Data ini, yang merupakan fakta yang digunakan untuk menguji hipotesis, mesti dikumpulkan.

Teknik pengumpulan data akan berbeza bergantung pada masalah yang dipilih dan kaedah yang digunakan.

Sebagai contoh, carian menggunakan kaedah eksperimen, data kemudian diperoleh dari carta eksperimen yang dibuat oleh penyelidik. Dengan menggunakan kaedah sejarah atau tinjauan normatif, data diperoleh dengan mengemukakan soalan secara langsung kepada responden atau menggunakan pertanyaan.

Baca juga: 17+ Manfaat Alam Republik Aloe Vera (Lengkap)

4. Menyusun, menganalisis dan memberikan tafsiran

Setelah data dikumpulkan, pengkaji mengumpulkan data untuk dianalisis.

Sebelum analisis selesai, data disusun terlebih dahulu untuk memudahkan analisis.

Data yang disusun boleh dalam bentuk jadual atau kod untuk analisis komputer. Setelah data dianalisis, perlu memberikan tafsiran atau tafsiran data.

5. Membuat kesimpulan

Dapatan adalah tujuan yang akan dicapai semasa proses penyelidikan. Kesimpulannya mesti berkaitan dengan hipotesis, sekiranya hipotesis itu benar untuk diterima atau ditolak.

Sekiranya hasil penyelidikan yang diperoleh akan berlaku secara umum atau hanya untuk keadaan tertentu. Sebagai tambahan, cadangan untuk menarik dan meneliti hasil. Begitu banyak penerangan mengenai tahap kaedah saintifik.

Rujukan

  • Langkah Kaedah Saintifik - Teman Sains
  • Kaedah Ilmiah - Wikipedia
  • 6 Langkah Kaedah Saintifik
Artikel ini adalah catatan penyumbang. Kandungan artikel adalah tanggungjawab penyumbang sepenuhnya.