Reksa Dana ialah - Huraian dan Contoh Lengkap

dana bersama adalah

Reksa dana adalah platform yang digunakan untuk mengumpulkan dana dari orang ramai yang kemudian dilaburkan dalam Portfolio Sekuriti oleh Pengurus Pelaburan.

Ramai orang ingin mencuba pelaburan, terutama orang yang mempunyai pendapatan tetap. Namun, sebilangan dari mereka mempunyai kekangan kerana kurangnya pengetahuan pelaburan.

Bermula dari cara melabur, apa yang diperlukan untuk pelaburan dan wadah mana yang dapat menampung pelaburan tersebut.

Salah satu platform pelaburan terkenal dalam komuniti adalah dana bersama.

Pada asasnya, dana bersama adalah tempat untuk mengumpulkan dana yang akan dilaburkan. Di samping itu, dana bersama mempunyai pengurusan dan dasar dalam memproses dana pelaburan. Untuk lebih jelas, mari kita lihat lebih banyak mengenai dana bersama.

Definisi Reksa Dana

dana bersama adalah

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Reksa Dana adalah kenderaan yang digunakan untuk mengumpulkan dana dari orang ramai yang kemudian dilaburkan dalam Portfolio Sekuriti oleh Pengurus Pelaburan.

Portfolio Sekuriti di sini adalah portfolio yang menjelaskan pelaburan apa yang boleh dibuat.

Portfolio sekuriti terdiri daripada pelbagai jenis sekuriti seperti saham, bon, sekuriti, deposit dan lain-lain, di mana dana yang telah dikumpulkan akan dilaburkan.

Sementara itu, pengurus pelaburan adalah pihak yang menguruskan portfolio sekuriti berdasarkan polisi pelaburan yang dipersetujui dan bertanggungjawab untuk prestasi dana bersama.

Harus diingat bahawa pelabur juga akan membayar pengurus pelaburan untuk menguruskan portfolio sekuriti mereka mengikut piawaian.

Pengurus pelaburan menyediakan dokumen yang disebut prospektus di mana perkara-perkara penting dijelaskan, iaitu dasar pelaburan (strategi dan instrumen yang dilaburkan oleh dana bersama), kesahan dan pihak lain yang menyokong, seperti bank penjaga, akauntan dan firma undang-undang.

Baca juga: Pencak Silat Adalah: Sejarah, Teknik, Gerakan, Peraturan [LENGKAP]

Jenis Reksa Dana

Sebelum mula melabur dalam dana bersama, harap maklum bahawa terdapat pelbagai jenis produk dana bersama.

Kita perlu menyesuaikan matlamat pelaburan kita dengan jenis dana bersama yang akan kita beli. Beberapa jenis dana bersama adalah:

1. Reksa Dana Pasaran Wang

Jenis ini memperuntukkan 100% dana dalam instrumen pasaran wang, seperti deposit, SBI (Sijil Bank Dunia), atau bon dengan tempoh matang kurang dari satu tahun.

Kelebihan:

  • Hasilnya agak stabil dan cenderung tidak berubah-ubah sehingga sesuai untuk tujuan pelaburan jangka pendek (kurang dari satu tahun).
  • Cecair atau mudah dicairkan.
  • Tanpa bayaran jual beli.
  • Risiko lebih rendah daripada jenis lain.

2. Dana Bersama Pendapatan Tetap

Secara amnya, dana bersama jenis pendapatan ini menekankan peruntukan dana dalam bon dengan peruntukan minimum 80%.

Kelebihan:

Jenis ini sesuai untuk tujuan pelaburan jangka sederhana (1-3 tahun). Di samping itu, terdapat pengagihan keuntungan tunai atau unit pelaburan tambahan yang diberikan secara berkala untuk beberapa dana bersama jenis ini.

3. Reksa Dana yang Dilindungi

Dalam dana bersama yang dilindungi, pelabur diberi perlindungan untuk Nilai Pelaburan Permulaan pemegang Unit Penyertaan melalui mekanisme pengurusan portfolio mereka dengan melaburkan dana mereka dalam Sekuriti Hutang yang dikategorikan sebagai kelas pelaburan.

Sehingga nilai Sekuriti Hutang pada masa matang sekurang-kurangnya dapat meliputi jumlah yang dilindungi.

Kelebihan:

Keuntungan atau pulangan yang lebih terukur dalam jangka masa pelaburan tertentu.

4. Dana Bersama Campuran

Jenis dana bersama ini memperuntukkan dana yang tersebar di antara instrumen pasaran wang, bon atau saham dengan peratusan maksimum 79% untuk setiap instrumen.

Kelebihan:

Jenis ini sesuai untuk objektif pelaburan jangka sederhana hingga panjang (3-5 tahun) dan peruntukan aset lebih fleksibel sehingga lebih mudah menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran.

Baca juga: pH: Definisi, Jenis, dan Contoh Bahan dengan pH berbeza

5. Indeks Reksa Dana (RDI)

Seperti namanya, minimum 80% aset dalam RDI mesti dilaburkan sesuai dengan aset dalam indeks rujukan, yang disebut pengurusan pasif, iaitu untuk mendapatkan pulangan pelaburan yang serupa dengan indeks rujukan, indeks bon dan indeks saham.

Hampir sama dengan Open Mutual Funds, yang boleh dibeli dan dijual pada bila-bila masa.

Kelebihan:

Jenis ini sesuai untuk mereka yang mahukan ketelusan pelaburan dan lebih suka pengurusan pasif untuk hasil yang maksimum.

6. Dana Bersama Ekuiti

Dalam jenis dana bersama ekuiti, perkembangan pelaburan berubah-ubah kerana jenis ini kelihatan agresif. Ini kerana 80% dana pelaburan diperuntukkan untuk instrumen saham.

Kelebihan:

Jenis ini sesuai untuk anda yang mempunyai matlamat pelaburan jangka panjang (lebih dari 5 tahun) dengan profil risiko yang agresif.

Profil Risiko Dana Bersama

dana bersama adalah

Selain mengetahui jenisnya, risiko melabur dalam dana bersama juga perlu difahami. Ini kerana tidak semua produk dari dana bersama akan terus mendapat keuntungan. Ada kalanya produk yang dibeli akan turun harga, terutama untuk produk yang berisiko tinggi.

Dalam dana bersama, terdapat tiga kategori risiko dalam pelaburan, iaitu:

  • Konservatif melaburkan sebahagian besar wang dalam dana bersama pasaran wang.
  • Moderate melaburkan sebahagian besar wang dalam Reksa Dana Campuran.
  • Agresif untuk melaburkan sebahagian besar wang dalam Dana Bersama Ekuiti.

Secara amnya, sebelum menentukan profil risiko, pelabur biasanya akan ditanya serangkaian soalan. Hasil jawapan ini akan menentukan risiko yang harus diambil.

Demikianlah perbincangan mengenai dana bersama, semoga dapat bermanfaat untuk anda semua.