Bon - Definisi, Jenis dan Contohnya

ikatan adalah

Bon adalah istilah yang digunakan dalam dunia kewangan yang merupakan penyata hutang dari penerbit bon. Berikut ini adalah tinjauan lebih lanjut mengenai bon termasuk definisi, jenis dan contohnya.

Di dunia pasaran modal, terdapat istilah bon. Bon adalah sejenis pelaburan yang menguntungkan.

Seperti yang dijelaskan di atas, bon adalah istilah yang digunakan dalam dunia kewangan yang merupakan penyata hutang dari penerbit bon. Secara sederhana, bon adalah sekuriti hutang jangka sederhana atau panjang yang boleh diperdagangkan.

Dalam bon terdapat penyata dalam bentuk janji untuk membayar balik pokok hutang bersama dengan kupon faedah pada tarikh pembayaran yang perlu dibayar.

Bon adalah salah satu pelaburan sekuriti pendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan kadar pertumbuhan nilai pelaburan yang stabil. Keadaan pelaburan yang agak stabil ini juga disertai dengan risiko yang agak stabil jika dibandingkan dengan saham.

Jenis Ikatan dan Contohnya

ikatan adalah

Dalam praktiknya terdapat beberapa jenis ikatan. Berikut adalah tinjauan lebih lanjut mengenai jenis bon.

Bon Berdasarkan Penerbit

1. Bon Korporat (Bon Korporat)

Jenis bon korporat ini adalah bon yang dikeluarkan oleh syarikat, milik swasta dan juga kerajaan (BUMN).

Contoh bon korporat:

Syarikat swasta PT. Astra Honda Motor (AHM) menerbitkan bon bernilai IDR 500 bilion. Surat itu dikeluarkan pada tahun 2017 dengan kadar faedah tetap selama tiga tahun.

2. Bon Kerajaan (Bon Kerajaan)

Pelaburan bon jenis ini dikeluarkan oleh kerajaan. Kali pertama bon dikeluarkan Dunia adalah pada tahun 2006.

Di bahagian selanjutnya, bon kerajaan dibahagikan kepada beberapa jenis seperti berikut.

  • Bon Recap: Dikeluarkan dengan tujuan khas dalam rangka Program Rekapitulasi Perbankan
  • Sekuriti Kerajaan (SUN): Dikeluarkan untuk membiayai defisit belanjawan negara.
  • Bon Runcit Dunia (ORI): Sama seperti SUN, yang dikeluarkan untuk membiayai defisit APBN. Walau bagaimanapun, bon ORI mempunyai nilai nominal yang kecil sehingga dapat dibeli secara runcit.
  • Sekuriti Syariah Kerajaan / Bon Sukuk Bon Syariah: Sama seperti SUN. Bon Islam bertujuan untuk membiayai defisit belanjawan negara dengan menawarkan bon mengikut prinsip syariah.
Baca juga: Bahan dan Faedah Teki Grass untuk Kesihatan [PENUH]

3. Bon Perbandaran (Bon Perbandaran)

Seperti namanya, bon wilayah ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Ini bertujuan untuk pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat di kawasan tersebut.

Contoh Bon Perbandaran:

Kerajaan tempatan menyediakan bon untuk syarikat pembangunan wilayah.

Bon Berdasarkan Sistem Pembayaran Faedah

1. Bon Kupon Sifar

Untuk bon ini, pembayaran faedah dilakukan sekaligus, iaitu pada masa matang.

2. Bon Kupon

Pembayaran bon ini dibuat secara berkala sesuai dengan ketentuan penerbit.

3. Memperbaiki Bon Kupon

Bon ini sesuai dengan kadar kupon faedah yang telah ditentukan sebelum memasuki tempoh penawaran di pasaran utama dan pembayaran dilakukan secara berperingkat.

4. Bon Kupon Terapung

Yang terakhir ialah Bon Kupon Terapung, sejenis bon yang kadar faedahnya ditentukan sebelum jangka waktu tertentu atau merujuk kepada beberapa ketentuan. Contohnya, Deposit Masa ATD atau Purata.


Ini adalah penjelasan ikatan yang merangkumi definisi, jenis dan contoh. Semoga bermanfaat.