Pelaksanaan Pancasila sebagai Yayasan Negara di Awal Kemerdekaan

penerapan Pancasila sebagai dasar negara

Penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada awal kemerdekaan adalah menghadapi upaya untuk mengganti landasan negara dengan ideologi lain.

Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang telah disepakati oleh semua orang Dunia. Selain itu, perjalanan dari awal ditentukan sebagai dasar negara, Pancasila menghadapi berbagai masalah dan rintangan.

Salah satu rintangan yang dihadapi ketika melaksanakan Pancasila pada awal kemerdekaan adalah usaha mengganti landasan negara dengan ideologi lain.

Namun, usaha-usaha ini digagalkan oleh bangsa Dunia kerana kerja keras para pahlawan bangsa Dunia sehingga mereka berjaya mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Dunia yang baru merdeka.

Berikut adalah beberapa percubaan untuk menggantikan Pancasila pada awal kemerdekaan.

Pemberontakan Parti Komunis Dunia (PKI)

Penerapan Pancasila sebagai dasar negara

Pemberontakan PKI yang dipimpin oleh muso muncul pada 18 September 1948 di daerah Madiun, Jawa Timur.

Pemberontakan ini merupakan pemberontakan besar pertama setelah kemerdekaan Dunia yang bertujuan untuk menubuhkan Negara Soviet Dunia dengan ideologi komunis.

Usaha dilakukan untuk mengganti keadaan dasar Pancasila dengan ideologi komunis. Namun, pada akhirnya pemberontakan ini digagalkan oleh Pemerintah Dunia di bawah Presiden Soekarno.

Pemberontakan Darul Islam / Tentera Islam Dunia (DI / TII)

Pada 7 Ogos 1949, pemberontakan DI / TII muncul di bawah pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo.

Pemberontakan ini bertujuan untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan undang-undang Islam dengan menubuhkan Negara Dunia Islam (NII).

Namun, usaha ini berjaya digagalkan walaupun memerlukan masa yang lama. Kartosuwiryo dan pengikutnya hanya ditangkap pada 4 Jun 1962.

Baca juga: Relay Running: Sejarah, Peraturan, dan Teknik Asas

Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Pemberontakan RMS dipimpin oleh Christian Robert Steven Soumokil. Dia mengasaskan RMS negeri pada 25 April 1950 yang merangkumi pulau Ambon, Seram dan Buru.

Pada bulan November 1950, RMS Ambon dikalahkan oleh tentera Dunia dan pemberontakan berlanjutan di Seram sehingga Disember 1963.

Kerana kekalahan RMS Ambon, pemerintah RMS terpaksa melarikan diri ke Pulau Seram dan kemudian menubuhkan kerajaan dalam buangan di Belanda pada tahun 1966.

Perjuangan masyarakat semesta (Permesta)

Permesta dipimpin oleh Sjarifuddin Prawiranegara dan Ventje Sumual pada tahun 1957-1958 di Sumatera dan Sulawesi.

Latar belakang pemberontakan ini adalah untuk memberikan pembetulan kepada pemerintah pusat, yang kemudian dipimpin oleh Sukarno. Sukarno tidak lagi dapat diberi nasihat dalam menjalankan pemerintahan, yang mengakibatkan ketidaksetaraan sosial.

Nah, pemerintah pusat juga dianggap telah melanggar undang-undang kerana cenderung menjadi sentralis sehingga pembangunan di daerah diabaikan.

Angkatan Bersenjata Ratu Adil (APRA )

Penerapan Pancasila sebagai dasar negara

APRA adalah milisi yang ditubuhkan oleh Kapten KNIL Raymond Wersterling pada 15 Januari 1949. Gerakan APRA mempunyai tujuan untuk mengekalkan bentuk sebuah negara persekutuan di Dunia dan mempunyai tentera sendiri untuk negara-negara RIS.

Pemberontakan APRA dilakukan pada 23 Januari 1950 dengan menyerang dan menduduki kota Bandung dan kemudian mengendalikan markas Staf Bahagian Siliwingi.

Terdapat tentangan dengan pemerintah dan bahkan APRA merancang untuk menyerang Jakarta. Namun, pemberontakan ini dapat digagalkan oleh APRIS dan Mohamad Hatta dengan mengadakan rundingan dengan Suruhanjaya Tinggi Belanda. Selepas itu, proses pembubaran RIS mengalami pecutan dan kembali ke bentuk Republik Indonesia pada 17 Ogos 1950.


Inilah penjelasan mengenai penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada awal kemerdekaan dan beberapa upaya untuk mengganti landasan negara Pancasila pada awal kemerdekaan. Semoga bermanfaat!