Kerjasama: Definisi, Faedah, Bentuk, dan Contoh

kerjasama adalah

Kolaborasi adalah pekerjaan yang dilakukan / dijalankan oleh sekumpulan individu yang melibatkan interaksi dan kerjasama sehingga matlamat tercapai.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi keperluan. Dalam persekitaran seharian kita, kita tahu istilah kerjasama.

Lalu, apa tujuan kerjasama? Bagaimana bidang sosial bekerjasama?

Berikut ini adalah tinjauan semula kerjasama yang merangkumi pemahaman, faedah, bentuk dan contoh.

Definisi Kerjasama

Kerjasama , atau kerjasama adalah usaha bersama antara individu atau kumpulan untuk mencapai tujuan bersama.

Kerjasama dilakukan sejak manusia saling berinteraksi. Kebiasaan dan sikap bekerjasama bermula dari masa kecil, bermula dalam kehidupan keluarga dan kemudian meningkat dalam kumpulan sosial yang lebih luas. Kerjasama bermula dari orientasi bersama.

Sementara itu, definisi kerjasama dalam dunia perniagaan adalah aktiviti mengatur perkongsian yang saling menguntungkan dan dilakukan secara sukarela oleh bidang yang berkaitan dengan dunia perniagaan.

Perniagaan bukan hanya untuk mencari wang dan keuntungan, kebanyakan pengusaha menjalin hubungan atau hubungan dengan usahawan lain, termasuk pesaingnya, yang bertujuan untuk mencari keuntungan bagi kedua-dua pihak.

Ini kerana sebilangan pengusaha berpendapat bahawa persaingan hanya akan memberi kesan negatif.

Memahami Kerjasama Menurut Pakar

Selain definisi kerjasama secara umum, terdapat definisi kerjasama menurut beberapa pakar seperti berikut.

1. Pamudji

Menurut Pamudji, pengertian kerjasama adalah kerja yang dilakukan / dilakukan oleh sekumpulan individu yang melibatkan interaksi dan kolaborasi sehingga matlamat tercapai.

2. Charles H. Cooley

Sementara itu, menurut Cooley, kerjasama adalah aktiviti yang berlaku apabila seseorang menyedari bahawa mereka mempunyai tujuan dan keinginan yang sama dan juga mempunyai pengetahuan yang mencukupi untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Thomson dan Perry

Menurut mereka, kerjasama adalah aktiviti yang mempunyai tahap yang berbeza, dari menahan koordinasi hingga membentuk kolaborasi dalam kegiatan bersama.

4. Kahwin

Sementara itu, menurut Tangkilisan, kerja sama merupakan sumber kemampuan dan kekuatan yang ada dalam organisasi sehingga dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan kelompok / organisasi.

5. Moh. Jafar Hafsah

Menyebut kerjasama ini dengan istilah perkongsian, yang bermaksud strategi perniagaan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan bersama dengan prinsip saling memerlukan dan saling tumbuh.

6. H. Kusnadi

Mendefinisikan kerjasama sebagai dua atau lebih orang untuk melaksanakan aktiviti bersama yang dijalankan secara bersepadu yang ditujukan pada sasaran atau tujuan tertentu.

7. Zainudin

Melihat kerjasama sebagai keprihatinan seseorang atau pihak dengan orang atau pihak lain yang tercermin dalam aktiviti yang memberi manfaat kepada semua pihak dengan prinsip saling mempercayai, menghormati, dan norma yang mengatur

Makna kerjasama dalam hal ini adalah kerjasama dalam konteks organisasi, iaitu kerja antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (semua anggota).

8. Bowo dan Andy

Menjelaskan bahawa dalam pelaksanaan kerjasama saling menguntungkan mesti dicapai (2007: 50-51). Pelaksanaan kerjasama hanya dapat dicapai jika saling menguntungkan diperoleh untuk semua pihak yang terlibat (win-win).

Baca juga: 10 Contoh Reka Bentuk dan Gambar Rumah Minimalis 3 Bilik

Sekiranya satu pihak kurang bernasib baik dalam proses kerjasama, kerjasama itu tidak lagi dapat dilaksanakan. Dalam usaha untuk mencapai faedah bersama atau keuntungan dari kerjasama, komunikasi yang baik antara semua pihak dan saling memahami tujuan bersama diperlukan.

9. Rosen

Menurut Rosen, gagasan kerjasama adalah sumber yang dianggap sangat efisien untuk kualiti perkhidmatan, terutama dalam konteks kerjasama di sektor ekonomi, terutama jual beli.

Faedah Kerjasama

Salah satu aspek kerjasama adalah sasaran atau matlamat yang ingin dicapai. Melihat hal ini, jelas bahawa dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan kerjasama tersebut akan mendapat keuntungan.

Manfaat kerjasama yang dilihat dari sasaran ini adalah kewangan dan bukan kewangan. Kerjasama mempunyai beberapa faedah, seperti berikut:

 1. Menggalakkan persaingan dalam mencapai matlamat dan meningkatkan produktiviti.
 2. Individu berusaha untuk dapat bekerja dengan lebih produktif, berkesan dan cekap.
 3. Penciptaan sinergi sehingga kos operasi akan lebih rendah, menyebabkan daya saing meningkat.
 4. Mewujudkan hubungan yang harmoni antara pihak yang berkaitan dan meningkatkan rasa perpaduan.
 5. Membuat amalan sihat dan meningkatkan semangat berkumpulan.
 6. Galakkan penyertaan untuk mempunyai situasi dan keadaan yang berlaku di persekitaran mereka, sehingga mereka secara automatik akan mengambil bahagian dalam menjaga dan memelihara situasi dan keadaan yang baik.

Bentuk kerjasama

kerjasama adalah

Bentuk kerjasama sangat pelbagai. Secara umum, terdapat 5 bentuk kerjasama, seperti berikut.

1. Keharmonian

Bentuk kerjasama ini adalah dalam bentuk tolong-menolong dan tolong menolong antara individu.

2. Tawar-menawar

Bentuk kerjasama ini adalah perjanjian untuk menukar barang atau perkhidmatan antara dua atau lebih organisasi.

3. Kerjasama

Bentuk kerjasama ini adalah proses menerima perkara baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik dalam organisasi sehingga menjadi lebih seimbang.

4. Koalisis

Bentuk kerjasama ini adalah gabungan dua atau lebih organisasi yang mempunyai tujuan yang sama.

5. Usahasama

Bentuk kerjasama ini berlaku dalam projek besar untuk mencapai tujuan yang memerlukan kerjasama dari pelbagai pihak dengan latar belakang yang berbeza.

Bentuk Kerjasama dalam Perniagaan

Manakala dalam dunia perniagaan, setiap anggota yang bergabung dengan perkongsian mesti menyumbang sama ada dalam bentuk idea, dana, harta benda atau gabungannya. Kerana ini dilakukan oleh beberapa bidang perniagaan, tentunya terdapat berbagai bentuk kerjasama termasuk yang berikut.

1. Pembahagian Untung

Pembahagian keuntungan adalah bentuk kerjasama perniagaan yang paling mudah. Dalam dunia perkongsian, sistem untuk hasil dan biasanya dijalankan oleh orang-orang perniagaan kecil.

Sebagai contoh, kami mengajak rakan, saudara atau saudara mara untuk menjadi pelabur. Pembahagian keuntungan akan diatur bersama mengikut perjanjian.

2. Menciptakan Peluang Perniagaan

Sistem ini biasanya dikenali sebagai  Peluang Perniagaan,  yang menawarkan faedah kepada orang lain atau entiti perniagaan yang menjalankannya.

Contohnya, seorang penulis yang menerbitkan buku, kemudian dia mengajak seseorang untuk bekerjasama untuk membantu menjualnya. Kemudian keuntungan akan dikongsi oleh pengarang buku dan pemasar. Kaedah ini hampir sama dengan sistem francais.

3. Membina, Mengendalikan dan Memindahkan (BOT)

Kerjasama jenis ini biasanya digunakan dalam perniagaan harta tanah. Sistem BOT ini bergantung pada kemampuan seseorang untuk melobi pemilik tanah untuk bekerjasama. Dalam keadaan ini biasanya dikendalikan untuk membina perniagaan dalam jangka masa tertentu.

Pada peringkat seterusnya, seseorang mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya dan memberikan keuntungan mengikut perjanjian yang telah dipersetujui.

Baca juga: Tanda-tanda Awal Kehamilan atau Kehamilan Muda

4. Usahasama

Usaha Sama adalah sistem usaha sama yang dijalankan oleh beberapa orang. Kelebihan sistem ini adalah pembahagian risiko. Di samping itu, sistem usaha sama ini juga termasuk dalam aktiviti pelabur asing dan ini juga telah diatur oleh pemerintah. Sudah tentu kerjasama ini sangat bermanfaat, termasuk:

 • Mendapatkan modal asing
 • Dapatkan lebih banyak pengalaman kerana kami juga dapat mempelajari pengurusannya
 • Boleh menembusi pasaran asing
 • Akses bagi orang asing untuk menembusi sumber tempatan lebih mudah
 • Dengan menggunakan rakan tempatan, lebih mudah bagi orang asing untuk menjangkau pasaran domestik

5. Penggabungan

Secara sederhana, penggabungan didefinisikan sebagai penggabungan yang melibatkan dua atau lebih syarikat yang kemudiannya akan melahirkan syarikat baru. Penggabungan juga boleh disebut pemerolehan syarikat yang akan dibangunkan. Dalam kes ini, salah satu syarikat akan tetap berdiri dan selebihnya akan digabungkan ke dalam syarikat.

Kelebihan sistem penggabungan ini dapat membubarkan pesaing dan mewujudkan syarikat baru yang lebih kuat dalam menghadapi persaingan pasaran. Selain itu, objektif utama penggabungan adalah untuk meningkatkan modal dan mengembangkan barisan pengeluaran.

6. Penyatuan

Perbezaan antara penggabungan dan penggabungan adalah bahawa penggabungan satu syarikat masih berdiri dan bergabung dengan syarikat lain, sementara penggabungan menggabungkan dua atau lebih syarikat dan melahirkan nama baru. Sejak semua syarikat bergabung, status undang-undang mereka telah hilang.

Kini, kelebihan penyatuan ini adalah menjimatkan pengeluaran yang hampir muflis dan mengurangkan pesaing. Di samping itu, saluran pengedaran lebih selamat dan syarikatnya lebih besar.

7. Francais atau Francais

Francais ini adalah penggunaan harta intelek bidang perniagaan / jenama yang telah disetujui oleh kedua-dua pihak. Sistem ini juga dapat dikatakan sebagai saluran pengedaran terakhir kepada pengguna, tetapi Frenchisor memberikan hak kepada perniagaan untuk menggunakan nama, jenama dan prosedur khas mereka.

Jenis perniagaan yang paling sering menggunakan sistem ini adalah kedai minuman, makanan ringan dan makanan masakan lain. Uniknya, francais asing lebih diminati kerana sudah dewasa. Namun, ini tidak bermaksud bahawa francais tempatan tidak bagus kerana terdapat begitu banyak francais tempatan yang berkembang pesat.

Contoh Kerjasama

Setelah memahami erti kerjasama, faedah dan tujuan, berikut adalah contoh kerjasama.

1. Persekitaran Rumah

Persekitaran rumah adalah ruang terkecil untuk berkolaborasi, seperti menjaga kebersihan rumah. Di dalam keluarga, tugas-tugas anggota keluarga biasanya ditugaskan dalam menjaga kebersihan rumah seperti menyapu lantai, mencuci pakaian dan memotong rumput.

2. Persekitaran Sekolah

Di persekitaran sekolah juga ada kolaborasi, iaitu aktiviti piket harian. Pelajar yang bergilir-gilir bergilir-gilir bergotong-royong membersihkan bilik darjah mereka, ini tentunya memudahkan pelajar membersihkan bilik darjah.

3. Persekitaran Masyarakat

Bentuk kerjasama dalam masyarakat paling kerap dilakukan. Contohnya, melakukan gotong royong, penduduk bergaul antara satu sama lain dan bersatu membersihkan persekitaran tempat mereka tinggal agar bersih dan terhindar dari pelbagai jenis penyakit.

4. Wilayah

Kerjasama tidak hanya berlaku untuk individu atau kumpulan, hubungan kerjasama antara negara juga dapat terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam memfasilitasi ini, sebuah organisasi dunia yang dipanggil Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) dibentuk.


Demikianlah tinjauan makna, faedah, bentuk dan contoh kerjasama. Semoga ini bermanfaat.