Definisi Strategi: Tahap, Jenis, Perniagaan, Integrasi, Umum

strategi adalah

Strategi adalah pendekatan yang berkaitan dengan pelaksanaan idea, perancangan dan pelaksanaan dalam kegiatan yang memiliki jangka waktu tertentu.

Strategi berasal dari kata Inggeris Strategi , dan pada dasarnya berasal dari kata Yunani strategiia yang bermaksud seni memimpin pasukan, komando, jeneral.

Hingga akhirnya, pada abad ke-20, strategi kata sering digunakan sebagai cara untuk mencapai tujuan politik, termasuk bagaimana mengatasi ancaman dan menggunakan sumber daya yang mereka miliki.

Walau bagaimanapun, strategi kata semasa tidak hanya berkaitan dengan perkara politik atau ketenteraan tetapi digunakan secara meluas dalam ekonomi dan dunia perniagaan.

Dalam dunia perniagaan, strategi adalah proses menentukan arah dan tujuan jangka panjang organisasi melalui usaha menggunakan dan memperuntukkan sumber organisasi secara efektif dan efisien sehingga dapat memenuhi keperluan pasar dan pihak berkepentingan.

Memahami Strategi Menurut Pakar

 • Siagian

Strategi adalah satu siri keputusan dan tindakan asas yang dibuat oleh pengurusan atasan dan dilaksanakan oleh semua peringkat organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

 • Glueck dan Jauch

Strategi adalah Pelan yang bersatu, luas dan bersepadu yang menghubungkan kelebihan strategik syarikat dengan cabaran persekitaran, yang dirancang untuk memastikan bahawa objektif utama syarikat dapat dicapai melalui pelaksanaan organisasi yang betul.

 • Craig & Grant

Strategi adalah penetapan tujuan dan objektif jangka panjang (sasaran dan tujuan jangka panjang) syarikat dan arah tindakan dan peruntukan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan tujuan (mencapai tujuan dan objektif).

 • Stephanie K. Marrus

Strategi adalah proses menentukan rancangan pemimpin atasan yang memfokuskan pada tujuan jangka panjang organisasi, bersama dengan penyediaan cara atau usaha untuk mencapai tujuan tersebut.

Tahap Strategi

Menurut Dan chendel dan Charles Hofer, Higgins, ada empat tahap strategi, seperti:

1. Strategi Perusahaan

Strategi perusahaan berkaitan dengan tindak balas masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan di luar organisasi yang tidak dapat dikendalikan, selain itu ada juga pemerintah.

Dalam masyarakat terdapat kumpulan kumpulan seperti kumpulan tekanan, kumpulan politik dan kumpulan sosial yang lain.

Strategi perusahaan menyatakan hubungan antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh mana interaksi akan dilakukan sehingga dapat memberi manfaat kepada organisasi. Strategi ini bertujuan untuk memberikan layanan yang baik terhadap tuntutan dan keperluan masyarakat.

2. Strategi Korporat

Strategi korporat berkaitan dengan misi yang dijalankan oleh organisasi, strategi ini sering disebut Strategi Besar kerana mengandungi bidang-bidang yang terlibat dalam organisasi.

Soalan-soalan yang sering diajukan oleh strategi korporat seperti apa perniagaan kita dan bagaimana kita mengendalikan perniagaan bukan hanya harus dijawab oleh organisasi perniagaan, tetapi juga oleh setiap organisasi pemerintah dan organisasi nirlaba.

Baca juga: Puisi ialah - Definisi, Unsur, Jenis dan Contoh [LENGKAP]

Apakah misi utama universiti? Apa misi yayasan, apa misi institusi ini, institusi itu? dan banyak lagi.

3. Strategi Perniagaan

Strategi pada tahap ini menerangkan bagaimana merebut pasaran dalam masyarakat. Strategi ini meletakkan organisasi agar dapat dipercayai oleh masyarakat, pihak berkuasa, pemerintah dan lain-lain.

Semua itu mempunyai tujuan untuk memperoleh kelebihan strategik dan pada masa yang sama menyokong organisasi ke tahap yang lebih baik.

4. Strategi Berfungsi

Terdapat tiga jenis strategi fungsional, iaitu:

 • Strategi ekonomi fungsional merangkumi fungsi organisasi sebagai unit ekonomi yang sihat seperti di sektor kewangan, pemasaran, sumber, penyelidikan dan pembangunan.
 • Strategi pengurusan fungsional merangkumi fungsi pengurusan, iaitu merancang, mengatur, melaksanakan, mengendalikan, kepegawaian, memimpin, memotivasi, berkomunikasi, membuat keputusan, mewakili, dan mengintegrasikan.
 • Strategi isu strategik, yang fungsi utamanya adalah untuk mengawal persekitaran, baik situasi persekitaran yang diketahui dan situasi yang tidak diketahui atau berubah.

Jenis Strategi Adalah

terdapat 5 jenis strategi, seperti:

 • Strategi Integrasi

Semua jenis integrasi maju, belakang dan mendatar adalah perpaduan menegak. Integrasi menegak membolehkan syarikat mengawal pengedar, pembekal dan pesaing.

 • Strategi Intensif

Strategi intensif yang berkaitan dengan penembusan pasar dan pengembangan produk sering disebut sebagai strategi intensif kerana memerlukan usaha intensif, terus meningkatkan persaingan produk syarikat.

 • Strategi Kepelbagaian

Terdapat tiga jenis strategi kepelbagaian, iaitu kepelbagaian sepusat, mendatar, dan konglomerat. Menambah produk atau perkhidmatan yang baru tetapi masih berkaitan biasanya disebut kepelbagaian sepusat.

Menambah produk atau perkhidmatan baru yang tidak berkaitan dengan pelanggan yang ada disebut kepelbagaian mendatar. Menambah produk atau perkhidmatan baru yang tidak disebut kepelbagaian konglomerat.

 • Strategi Pertahanan

Strategi ini merangkumi rasionalisasi kos, penjualan, atau pembubaran. Rasionalisasi kos berlaku apabila organisasi menyusun semula melalui penjimatan kos dan aset untuk meningkatkan pulangan penjualan dan penurunan keuntungan.

Penjualan adalah menjual bahagian atau bahagian organisasi. Pelupusan sering digunakan untuk menambah modal yang kemudian akan digunakan untuk pemerolehan lebih lanjut atau pelaburan strategik. Sementara itu, pembubaran menjual semua aset syarikat secara berperingkat mengikut nilai sebenar aset ini. kehilangan sejumlah besar.

 • Strategi Umum Michael Porter

Menurut Porter, terdapat tiga asas strategik yang dapat membantu organisasi memperoleh kelebihan daya saing, iaitu kelebihan biaya, pembezaan, dan fokus.

Porter menamakan tiga strategi umum ini. Kelebihan kos menekankan pembuatan produk standard dengan kos unit yang sangat rendah bagi pengguna yang peka terhadap perubahan harga.

Baca juga: Memahami pendidikan dari pelbagai sumber + jenis

Pembezaan adalah strategi dengan tujuan membuat produk dan menyediakan perkhidmatan yang dianggap unik di seluruh industri dan ditujukan kepada pengguna yang relatif tidak peduli dengan perubahan harga.

Fokus bermaksud membuat produk dan menyediakan perkhidmatan yang memenuhi keperluan sekumpulan kecil pengguna.

Strategi perniagaan

Strategi perniagaan adalah cara pengambilan keputusan perniagaan. Adapun taktik atau prosedur persaingan perniagaan, antara lain.

1. Ancaman Ketibaan Baru

Di sektor perindustrian, syarikat yang membawa kapasiti baru dan ingin mendapat bahagian pasaran yang menguntungkan dan baik, tetapi semuanya bergantung pada kekangan atau halangan yang ada di sekitarnya.

2. Kuasa Tawar Pembekal

Dalam industri, pembekal juga boleh menjadi ancaman, kerana pembekal dapat meningkatkan harga produk yang dijualnya atau menurunkan kualiti produk.

Sekiranya harga produk pembekal itu baik, kos barang syarikat juga akan naik sehingga akan menaikkan harga jual produk tersebut. Sekiranya harga jual produk meningkat, maka sesuai dengan hukum permintaan, permintaan akan menurun.

Begitu juga, jika pembekal mengurangkan kualiti produk, kualiti produk yang dihasilkan juga akan menurun, sehingga mengurangkan kepuasan pelanggan atau pengguna.

3. Kuasa Tawar Pembeli

Pembeli akan sentiasa berusaha mendapatkan produk dengan kualiti yang sangat baik dan dengan harga yang rendah.

Sikap pembeli ini bersifat universal dan memainkan peranan penting bagi syarikat.

Sekiranya produk dinilai pada harga yang jauh lebih tinggi daripada kualitinya (harganya tidak menggambarkan apa yang sepatutnya) maka pembeli tidak akan membeli produk syarikat.

4. Daya Tawar Produk Pengganti

Produk pengganti secara fungsional mempunyai kelebihan yang sama dengan produk utama (asli), tetapi mempunyai kualiti dan harga produk yang lebih rendah.

Secara umum, produk pengganti digemari oleh orang yang berpendapatan rendah tetapi ingin tampil dengan status yang lebih tinggi daripada yang sebenarnya.

5. Persaingan Antara Pesaing Dalam pertandingan, secara konvensional

syarikat lain mungkin banyak berusaha ke pasaran. Pengguna adalah teksi persaingan dari syarikat serupa yang bermain di pasaran.

Siapa yang dapat menarik hati pembeli (pengguna), syarikat akan dapat memenangi pertandingan. Untuk menarik pengguna, syarikat melakukan pelbagai cara, dari memberikan kredit dengan keadaan ringan, kemudahan khas, dan memberikan harga yang diskaun dan murah.