Iklan: Definisi, Karakteristik, Tujuan, Jenis dan Contoh

iklan adalah

Iklan adalah mesej mengenai barang atau perkhidmatan yang dibuat oleh pengeluar barang yang disampaikan melalui media (cetak, audio, elektronik) yang ditujukan kepada masyarakat umum.

Pengiklanan pastinya bukan sesuatu yang asing bagi generasi sekarang, kita boleh mencari iklan setiap hari di portal sosial dan streaming video.

Di samping itu, kami sering melihat iklan secara fizikal dan digital. Ini berlaku bukan kerana tanpa sebab, iklan dibuat untuk mempromosikan barang atau perkhidmatan.

Definisi iklan

Iklan adalah mesej mengenai barang atau perkhidmatan yang dibuat oleh pengeluar barang yang disampaikan melalui media (cetak, audio, elektronik) yang ditujukan kepada masyarakat umum.

Berikut adalah pendapat beberapa pakar mengenai makna iklan.

 • Kamus Bahasa Dunia Besar (KBBI)

  Iklan adalah berita atau mesej untuk mendorong, meyakinkan masyarakat umum agar berminat dengan barang dan perkhidmatan yang ditawarkan; pemberitahuan kepada orang ramai mengenai barang atau perkhidmatan yang dijual, disiarkan di media massa (seperti surat khabar dan majalah) atau di tempat awam.

 •  Gilson & Berkman (1980),

  Iklan adalah media komunikasi persuasif yang dirancang sedemikian rupa untuk menghasilkan respons dan membantu mencapai objektif atau objektif pemasaran.

 • Wright (1978)

  Periklanan adalah proses komunikasi yang memiliki kekuatan yang sangat penting sebagai alat pemasaran yang sangat membantu dalam menjual barang, memberikan perkhidmatan dan idea melalui saluran tertentu dalam bentuk informasi persuasif.

 • Lee (2004)

  Iklan adalah komunikasi komersial dan bukan peribadi mengenai organisasi dan produknya yang dihantar ke masyarakat umum melalui media massa seperti televisyen, radio, surat khabar, majalah, surat terus (pengeposan langsung), papan iklan luar, atau kenderaan. umum.

Dari pemahaman di atas dapat disimpulkan bahawa periklanan adalah komunikasi dengan nilai komersial yang sengaja dibuat untuk meyakinkan dan meyakinkan masyarakat agar berminat dengan barang / perkhidmatan yang ditawarkan, media iklan termasuk surat khabar, majalah dan alat elektronik (gadget).

Ciri Iklan

Mengikut definisi di atas, tentu saja, iklan mempunyai ciri dan struktur tersendiri yang membezakannya dengan jenis penulisan lain. Berikut adalah ciri-ciri iklan, iaitu:

 • Gunakan bahasa pujukan
 • Gunakan perkataan yang sopan, logik, dan mudah difahami
 • Menggabungkan unsur kata, gambar (visual), dan suara
 • Gunakan pilihan kata yang tepat dan menarik
 • Terangkan produk yang diiklankan
 • Sorot maklumat utama
 • Mesej disampaikan secara komunikatif dan informatif
 • Tidak boleh menyinggung produk lain
 • Menarik perhatian

Sebagai tambahan kepada ciri-ciri iklan di atas, biasanya ada unsur pengembangan sehingga iklan tersebut menarik perhatian dan mempengaruhi pembacanya.

Elemen pengiklanan:

 1. Perhatian (perhatian) . Iklan yang baik mesti dapat menarik perhatian masyarakat umum.
 2. Minat (minat). Setelah mendapat perhatian, ia mesti ditingkatkan untuk menjadi minat agar pengguna ingin tahu secara terperinci.
 3. Keinginan (keinginan). Kaedah menggerakkan keinginan pengguna.
 4. Keyakinan (kepercayaan). Untuk mendapatkan rasa yakin pada pengguna, iklan mesti disokong oleh pelbagai aktiviti demonstrasi seperti bukti atau kata.
 5. Tindakan (tindakan). Tindakan adalah matlamat utama pengeluar untuk menarik pengguna membeli atau menggunakan produk dan perkhidmatan mereka.
Baca juga: 30+ Contoh Iklan Perkhidmatan Awam (Unik dan Menarik) dan Penjelasannya

Iklan boleh berupa papan iklan, poster, slogan, dan sebagainya. Iklan boleh didapati di media, baik cetak, elektronik dan sosial.

Bahasa yang digunakan dalam iklan mengandungi fakta dan pendapat. Fakta adalah peristiwa nyata, sementara pendapat adalah pernyataan untuk menarik pembeli.

Bentuk retorik adalah penggunaan kata dalam bercakap dan menulis untuk meyakinkan atau mempengaruhi pendengar atau pambaca. Gaya retorik sangat penting untuk kejayaan iklan.

Struktur Iklan

Terdapat 3 struktur kandungan untuk teks iklan, iaitu orientasi, badan iklan, dan justifikasi.

 • Orientasi, mengandungi pengenalan iklan itu sendiri di mana terdapat teks atau kata-kata yang merupakan pengenalan iklan itu sendiri.
 • Badan iklan mengandungi inti dari iklan itu sendiri, yang mengandungi iklan atau topik yang disampaikan kepada khalayak.
 • Pembenaran, mengandungi penjelasan lebih lanjut atau keterangan tentang iklan seperti alamat, alamat web, nombor telefon, e-mel, media sosial rasmi, dan sebagainya.

Dalam komposisi iklan, terdapat beberapa jenis unsur linguistik, termasuk:

 • Kalimat persuasif, ayat ajakan / nasihat dengan tujuan untuk meyakinkan pembaca untuk "mempengaruhi" mesej yang diberikan.
 • Kalimat berita, iklan yang mengandungi maklumat mengenai produk
 • Kata seru, pengiklanan dalam bahasa ini biasanya menunjukkan kelebihan sesuatu produk.
 • Ayat tanya, ayat yang mengandungi soalan
 • Kalimat Imperatif, ayat yang mengandungi perintah.

Jenis Iklan

Iklan mempunyai banyak jenis bergantung pada kandungan, medium dan tujuannya. Berikut adalah jenis iklan:

Jenis iklan berdasarkan kandungannya

1. Menawarkan iklan (perdagangan)

Iklan yang biasa kita hadapi adalah iklan penawaran atau iklan komersial. Iklan tawaran adalah jenis iklan yang mengandungi tawaran untuk barang atau perkhidmatan kepada masyarakat luas. Contoh:

 • Iklan barang: kasut, beg, makanan, barang elektronik, kosmetik dan lain-lain
 • Iklan perkhidmatan: perkhidmatan perubatan, perkhidmatan kurier, perkhidmatan teksi motosikal dalam talian dan sebagainya

2. Iklan perkhidmatan awam

Iklan ini biasanya berasal dari agensi atau institusi. Mengandungi maklumat mengenai sosialisasi atau pencerahan kepada masyarakat mengenai isu atau topik tertentu. Contoh:

 • Iklan pilihan raya
 • Iklan perancang keluarga
 • Iklan untuk hidup sihat

3. Pengumuman atau pemberitahuan iklan

Jenis iklan berdasarkan kandungan berikutnya adalah iklan pengumuman. Iklan ini bertujuan untuk menarik perhatian orang tertentu sahaja.

Ini mengandungi pemberitahuan mengenai perkara seperti acara, iklan berita takziah dan lain-lain.

4. Minta iklan

Iklan permintaan sering dilihat sebagai iklan pekerjaan.

Ini kerana iklan ini mengandungi pihak yang beriklan untuk menawarkan dan mengundang orang yang ingin bekerjasama dengan mereka.

Jenis iklan berdasarkan media

1. Iklan media cetak

Iklan cetak adalah iklan yang dibuat dan sebahagian daripada cetakan menggunakan kaedah cetak. Biasanya iklan bercetak yang sering kita temui di surat khabar, risalah, majalah, surat khabar, papan iklan, poster, pelekat dan sebagainya.

Dalam iklan cetak, ada ketentuan dalam membuatnya berdasarkan di mana iklan akan diposkan.

Iklan cetak tidak lebih dari 4 baris atau tidak lebih daripada 4 lajur. Untuk iklan cetak, lajur ukuran lebih tinggi daripada iklan yang dikelaskan. Iklan cetakan paparan biasanya mempunyai ukuran yang luas.

Baca juga: 11 Manfaat Hutan untuk Manusia (PENUH)

2. Pengiklanan elektronik

Jenis iklan seterusnya adalah iklan elektrik. Iklan ini menggunakan media elektronik dalam penyampaian dan paparan iklannya. Terdapat banyak iklan elektronik yang sering anda hadapi, termasuk:

 • Iklan televisyen
 • Iklan radio
 • Iklan filem
 • Iklan luar adalah seperti iklan di dalam bas.

Jenis iklan berdasarkan tujuan

Jenis iklan berdasarkan tujuan tersebut terbahagi kepada dua, iaitu iklan komersial (perniagaan) dan iklan bukan komersial. Inilah penjelasannya:

1. Iklan komersial (perniagaan)

Iklan komersil ini ditempatkan dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi kerana iklan utamanya adalah untuk meningkatkan penjualan. Dalam iklan komersial terdapat tiga pembezaan, iaitu:

 • Pengiklanan pengguna
 • Pengiklanan profesional
 • Iklan perniagaan

2. Iklan bukan komersial

Tidak seperti pengiklanan komersial, iklan bukan komersial tidak menumpukan pada memperoleh faedah material atau ekonomi. Iklan bukan komersial sebenarnya bertujuan untuk mendapatkan faedah sosial.

Manfaat sosial yang dimaksudkan adalah agar orang memperoleh wawasan tambahan, kesedaran diri dan mengubah tingkah laku dan sikap orang terhadap masalah yang ditunjukkan dalam iklan tersebut.

Contoh iklan

Pengiklanan produk

iklan adalah

Seperti namanya, iklan produk adalah jenis iklan yang dibuat untuk menjual atau mempromosikan produk, baik barang maupun perkhidmatan. Pengiklanan produk sering disebut sebagai ikan komersial dan bertujuan mempengaruhi orang ramai untuk membeli produk tersebut. Jenis iklan ini adalah salah satu iklan yang sering dikunjungi.

Iklan

iklan adalah

Iklan jenis ini hanya terdiri daripada 3 hingga 4 baris. Ruang terhad ini akan mendorong anda untuk membuat kandungan yang padat, ringkas, tetapi bermakna.

Iklan yang dikelaskan dapat digunakan untuk menjual barang dan perkhidmatan untuk mencari pasangan. Kadarnya juga berbeza-beza dan disesuaikan dengan jumlah kata dan baris yang anda mahukan. 

Iklan Lajur

iklan adalah

iklan lajur muncul secara memanjang dan luas (hingga 1 halaman). Tidak hanya menulis, iklan lajur biasanya merangkumi kandungan lain seperti gambar atau foto.

Jadi iklan lajur biasanya digunakan untuk menjual kenderaan dan ucapan takziah yang biasanya menggunakan potret atau grafik lain.

Iklan perkhidmatan awam

iklan adalah

Iklan ini tidak bersifat komersial, tetapi iklan perkhidmatan awam dirancang untuk menyampaikan maklumat penting.

Contohnya program perancang keluarga, pengurusan bencana, sampah, hijau dan pencegahan dadah. Anda sering mendapat iklan di hospital, pusat kesihatan, dan kemudahan awam yang lain.

Jawatan Kosong

Iklan pekerjaan biasanya dipenuhi dengan syarikat yang memerlukan pekerja baru.

Sebilangan surat khabar masih menyertakan halaman khas yang dipenuhi dengan maklumat mengenai kekosongan jawatan kosong sehingga senang dicari.

Iklan Komersial

Iklan ini digunakan untuk mendukung kampanye pemasaran barang atau perkhidmatan.

Iklan komersial terdiri daripada dua jenis, iaitu iklan strategik (membina jenama atau jenama) dan iklan taktik (mempunyai tujuan mendesak). Jenis iklan ini paling sering dilakukan oleh agensi digital.