Sastera adalah - Fungsi, Jenis, dan Karakteristik Sastera

sastera adalah

Sastera adalah rujukan atau rujukan dalam bentuk karya bertulis yang digunakan dalam pelbagai aktiviti dalam sains kerana dianggap mempunyai kelebihan atau faedah yang berkekalan.

Sastera juga dapat ditafsirkan sebagai sumber maklumat yang dijadikan rujukan oleh penggunanya.

Jadi, sastera tidak hanya dalam bentuk penulisan, tetapi juga dalam bentuk filem, rakaman, LP, laserdisc, dan objek lain yang dapat memberikan informasi yang berguna.

Menurut ALA Glosari Perpustakaan dan Sains Maklumat pada tahun 1983, sastera adalah bahan bacaan yang dapat digunakan dalam semua aktiviti yang bersifat intelektual atau rekreasi.

Dari pemahaman ini, sastera berfungsi untuk:

 • Membantu pengguna dalam mencari maklumat yang diperlukan
 • Memperkukuhkan maklumat yang diperoleh dari analisis atau hipotesis
 • Maklumat tambahan sebagai pelengkap maklumat

Jenis Kesusasteraan

Selanjutnya, literatur adalah ciri apa yang kita ada, yang akan kita bincangkan mengikut jenisnya. Berikut adalah tiga jenis sastera.

Berdasarkan tahap analisis

1. Kesusasteraan Utama

Literatur utama adalah literatur hasil penyelidikan di mana kandungannya belum pernah diterbitkan sebelumnya. Biasanya mengandungi idea atau teori baru dalam pelbagai disiplin ilmu.

Contohnya, tesis, disertasi, makalah, jurnal, laporan penyelidikan, dan sebagainya. Sastera utama mempunyai ciri-ciri berikut:

 • Berasal dari tangan pertama yang asli tanpa perubahan atau pengubahsuaian.
 • Adakah bukti pendaftaran dan penggunaan penemuan atau idea baru.
 • Dalam bentuk makalah ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh ijazah kedoktoran di universiti.
 • Kertas kerja atau koleksi kertas kerja yang diserahkan untuk mesyuarat seminar, persidangan, dan sebagainya.

2. Kesusasteraan Menengah

Sastera sekunder adalah sastera berdasarkan rujukan atau petikan dari sastera primer. Jenis sastera ini umumnya mengandungi teori atau idea yang sudah ada dan tidak membawa kepada penemuan baru.

Baca juga: Panduan untuk memuat turun video Twitter dengan mudah dan cepat

Contohnya, petunjuk, abstrak, majalah surat khabar, dan sebagainya. Sastera sekunder mempunyai ciri-ciri berikut:

 • Tidak bersumber dari tangan pertama.
 • Merupakan pengubahsuaian sastera utama.
 • Mengandungi maklumat yang berkaitan dengan data primer yang disajikan dalam bentuk yang lebih mudah digunakan.
 • Diterbitkan dengan cara yang lebih bermaklumat kerana disokong oleh dokumen lain

3. Sastera Tersier

Sastera tersier adalah sastera yang mengandungi maklumat dalam bentuk arahan untuk memperoleh sastera sekunder.

Contohnya, buku panduan sastera, almanak, direktori, abstrak, senarai indeks dan sebagainya.

literasi adalah

Berdasarkan penempatan koleksi

1. Koleksi Umum

Jenis sastera ini terdiri daripada semua jenis buku yang ditujukan untuk orang dewasa.

Penempatan literatur jenis ini biasanya berada di rak terbuka sehingga bebas digunakan oleh siapa saja sebagai sumber bacaan.

Karya tulis yang termasuk dalam koleksi umum merangkumi buku mengenai penanaman tanaman, novel, komik, dan sebagainya.

2. Koleksi Rujukan

Jenis literatur ini terdiri daripada kumpulan maklumat yang dapat digunakan untuk menjawab semua jenis pertanyaan pengguna. Contohnya, kamus, ensiklopedia, manual, dan sebagainya.

Ia juga boleh menjadi kumpulan maklumat yang membawa kepada sumber maklumat lain. Contohnya, katalog, bibliografi dan sebagainya.

Berdasarkan sifat

 • Dokumen Teks

Sastera yang mengandungi maklumat dalam bentuk teks yang boleh digunakan pembaca.

 • Dokumen Bukan Teks

Sastera yang mengandungi gabungan maklumat dari dokumen bertulis dan tidak bertulis.

Itulah penjelasan sastera adalah apa, fungsi, jenis dan ciri sastera. Semoga maklumat ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan anda. Itu sahaja dan terima kasih.