Asimilasi: Definisi, Syarat, dan Contoh Lengkap

contoh asimilasi

Contoh asimilasi dalam kehidupan seharian adalah masyarakat Dunia, iaitu mengikuti budaya pelancong asing yang memakai bikini di pantai.


Asimilasi adalah percampuran dua budaya yang disertai dengan hilangnya ciri-ciri budaya asal untuk membentuk budaya baru.

Proses asimilasi dapat dicirikan sebagai usaha untuk mengurangkan perbezaan antara kumpulan dengan tujuan memperkukuhkan kesatuan tindakan, perasaan, pemikiran dan sikap dengan mengambil kira kepentingan dan tujuan bersama kumpulan.

Seiring dengan perkembangan sains, terdapat pelbagai definisi asimilasi yang dikemukakan oleh para pakar, seperti:

 • Alvin L Bertrand

  Asimilasi adalah proses tahap sosial yang maju yang terbentuk kerana setiap kumpulan atau kumpulan budaya yang berbeza berinteraksi secara langsung antara satu sama lain untuk jangka masa yang panjang, kemudian menghasilkan budaya baru kerana perubahan budaya setiap kumpulan baik dari unsur dan secara keseluruhan.

 • James Danandjaja

  Asimilasi adalah proses menyesuaikan diri dengan setiap kumpulan dengan budaya yang berbeza (identiti dan ciri khas), yang dari masa ke masa budaya setiap kumpulan merosot dan akhirnya memperlihatkan budaya baru.

 • Milton M. Gordon

  Asimilasi adalah tahap yang dapat menjadi bagian dari akulturasi, yang pertama kali mesti berlaku untuk menghasilkan asimilasi.

 • Ogburn dan Nimkoff

  Asimilasi adalah hasil gabungan interaksi antara individu atau kumpulan yang mempunyai persamaan dalam sejarah, atau sikap. Selain itu, asimilasi juga merupakan proses mempengaruhi pengaruh budaya ke budaya lain.

Syarat untuk asimilasi

Proses asimilasi boleh berlaku melalui keadaan berikut.

 • Terdapat kumpulan yang mempunyai budaya yang berbeza
 • Terdapat hubungan yang intensif dan konsisten antara setiap individu dan kumpulan sejak sekian lama
 • Setiap budaya setiap kumpulan dapat menyesuaikan diri dan berubah antara satu sama lain.
Baca juga: Sejarah Berenang dan Jenis Gaya Berenang

Sekiranya syarat ini dipenuhi, akan ada asimilasi dalam masyarakat. Asimilasi ini boleh berlaku dalam bidang agama, budaya, sosial dan juga politik.

Contoh asimilasi

 • Kemunculan muzik dangdut, yang merupakan hasil gabungan muzik tradisional daerah dengan muzik India.
 • Terdapat budaya hubungan zina / nikah di bawah kedok janji, yang bukan budaya Dunia.
 • Persatuan Dunia bergabung dengan pelancong asing yang memakai bikini di pantai.
 • Pembinaan gereja katedral (pengaruh Eropah Barat kerana memperkenalkan Katolik)
 • Agama Hindu di Bali adalah hasil percampuran kepercayaan animis tradisional dengan agama Hindu yang dibawa dari India.