Jenis Koperasi (Lengkap) dan Definisi mereka

jenis koperasi

Jenis koperasi dibezakan berdasarkan (1) keahlian dan kepentingan ekonomi, (2) jenis perniagaan yang dijalankan. Artikel ini akan menerangkan dengan lebih lengkap.

Secara amnya, terdapat banyak jenis koperasi yang dibezakan dengan klasifikasi tertentu.

Secara sederhana, koperasi bertujuan untuk menawarkan perkhidmatan, simpanan dan pinjaman, atau pengguna dan pengeluar. Namun, sebelum memasuki jenis ini, akan lebih baik jika kita memahami terlebih dahulu apa itu koperasi.

Koperasi diatur dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi dalam BAB I Artikel 1 yang berbunyi:

Koperasi adalah entiti perniagaan yang anggotanya adalah entiti undang-undang individu atau koperasi dengan mendasarkan kegiatannya pada prinsip koperasi serta sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan prinsip kekeluargaan.

Dalam Undang-undang yang sama, koperasi terbahagi kepada dua; iaitu Koperasi Primer dan Koperasi Menengah.

Ini dinyatakan dalam artikel 15. Dan jenis koperasi itu sendiri bersyarat berdasarkan kesamaan aktiviti dan kepentingan faktor ekonomi anggotanya.

jenis koperasi

Jenis koperasi berdasarkan keahlian dan kepentingan ekonomi

Untuk jenis pertama ini, kita boleh mencarinya di mana sahaja. Ini kerana di Dunia terdapat banyak koperasi berdasarkan jenis keahlian.

Apa yang ada dalam jenis ini?

1. Koperasi Sekolah

Anda tidak salah, koperasi yang disebut di sini adalah di sekolah. Mungkin sebilangan besar dari kita pernah ke koperasi sekolah. Koperasi sekolah yang terdiri daripada semua ahli sekolah; menyediakan keperluan seperti alat tulis.

Baca juga: Penjelasan Ayat dan Contoh Ayat Majmuk

2. Koperasi Pasar

Salah satu jenis koperasi lain adalah pasaran; beroperasi di pasar dengan anggota peniaga di pasar dan untuk kepentingan memberi bimbingan, bimbingan, dan bantuan.

3. Koperasi Unit Desa

Siapa yang tidak kenal jenis koperasi ini. Koperasi Unit Desa atauBanyak tulisan mengenai KUD tersebar, terutama di dewan kampung, bukan? Keahlian KUD adalah orang-orang di kampung.

Kepentingan ekonomi kebanyakannya adalah dalam bidang keselamatan makanan dan pertanian serta perikanan. Yaitu dengan memberikan bimbingan atau perolehan alat sokongan pengeluaran pertanian.

Ketiga-tiga jenis koperasi berdasarkan keahlian dan kepentingan terkenal seperti yang disebutkan di atas. Tetapi ada beberapa jenis lain yang juga terdapat di Dunia. Yaitu koperasi berdasarkan jenis perniagaan di dalamnya.

jenis koperasi unit kampung

Jenis koperasi berdasarkan jenis perniagaan yang dijalankan

Ada banyak jenis koperasi berdasarkan jenis perniagaan. Kerana tidak terikat oleh institusi tertentu, yang bermaksud bebas menjalankan perniagaan di dalamnya.

Apakah jenis koperasi? Lihat penjelasan di bawah.

1. Koperasi Serbaguna.

Pengkategorian koperasi yang dijalankan dalam pelbagai perniagaan anggotanya; bermula dari simpanan dan pinjaman, penjualan, promosi, malah perkhidmatan juga disediakan di koperasi ini.

2. Koperasi Simpanan dan Pinjaman.

Jenis kedua lebih khusus menguruskan perniagaan tertentu.Berdasarkan namanya, koperasi simpanan dan pinjaman terlibat dalam menabung dan meminjam wang. Mengenai kaedah pembayaran pinjaman, ia bergantung pada peraturan setiap koperasi, biasanya secara penuh atau secara ansuran.

3. Koperasi Penggunaan.

Terlibat dalam perniagaan keperluan makanan asas. Namun, dalam beberapa kes, koperasi penggunaan tidak hanya memasarkan produk makanan, tetapi juga pakaian, kraftangan dan produk lain.

Baca juga: 6 Jenis Simbiosis dan Contohnya [Penjelasan lengkap]

4. Koperasi Pengeluaran.

Jenis terakhir hampir sama dengan koperasi penggunaan, perbezaannya ialah koperasi pengeluaran lebih banyak memproses bahan mentah. Contohnya, pengeluaran pakaian, dalam koperasi jenis ini, diproses dari kain, menjahit, hingga mencetak jika diperlukan.

Melihat pelbagai jenis koperasi di Dunia, tentu anda dapat menentukan mana yang sesuai untuk perniagaan tertentu.

Tetapi lebih baik jika anda ingin memasuki koperasi untuk mempunyai kenalan yang dipercayai.

Ini berlaku sekiranya terdapat kekeliruan mengenai sistem autonomi di setiap koperasi. Memahami peraturan yang berlaku juga sangat penting, kerana penting untuk mengetahui tentang pelbagai jenis koperasi di Dunia ini.