Pluraliti: Definisi, Perbincangan, dan Contoh

jamak adalah

Pluraliti adalah memahami kepelbagaian agar dapat hidup bertolak ansur di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat di sini adalah masyarakat pluralistik baik dari segi budaya, keagamaan, bahasa, politik, dan sebagainya. Pluraliti juga disebut pluralisme.

Memahami Pluralistas

Kamus besar bahasa Dunia

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa di Dunia, pluralisme atau pluralisme adalah masyarakat pluralistik (prihatin dalam sistem sosial dan politiknya), pelbagai budaya yang berbeza dalam masyarakat.

Kamus Unabridge Revisi Webster

Berdasarkan Dictionar Revised Unabridged Webster, pluraliti adalah

 • hasil atau keadaan menjadi jamak.
 • negara majmuk; mempunyai lebih daripada satu mengenai kepercayaan.

Pluralisme menurut pakar

Berikut adalah beberapa pakar yang menyumbangkan pandangan mereka mengenai konsep pluralisme atau pluraliti.

 • Mohammad Shofan

  Pluralisme adalah usaha membina kesedaran normatif teologi dan kesedaran sosial.

 • Syamsul Maa'arif

  Menurut Syamsul Maa'rif, pluralisme adalah sikap saling memahami dan menghormati perbezaan demi mencapai keharmonian antara komuniti agama.

 • Webster

  Pluralisme adalah keadaan sosial yang wujud dalam pelbagai etnik, agama, bangsa dan etnik yang mengekalkan tradisi mengambil bahagian dalam masyarakat. Keadaan ini kemudian mewujudkan corak hidup orang berdampingan dalam kepelbagaian yang ada.

 • Anton M. Moeliono

  Pluralisme adalah perkara yang memberikan makna jamak dari sudut pandangan budaya yang berbeza dalam masyarakat. Menghormati nilai budaya yang lain dan saling menghormati adalah asas untuk mewujudkan plurarisme.

 • Santrock

  Santrock menyatakan bahawa Santrock adalah penerimaan setiap individu yang berpendapat bahawa perbezaan budaya mesti dijaga dan dihormati.

sikap majmuk

Sikap majmuk

Sikap yang mencerminkan pluraliti merangkumi yang berikut:

 • Hidup dalam Perbezaan (Toleransi / Sikap Tasamuh)

  Sikap menerima orang lain yang secara visual berbeza mengenai cara hidup peribadi kita.

 • Saling menghormati

  Menempatkan semua manusia dalam hubungan yang sama, tidak lebih tinggi atau lebih rendah.

 • Kepercayaan bersama

  Saling mempercayai adalah salah satu elemen terpenting dalam hubungan hidup antara manusia dalam budaya atau masyarakat.

 • Saling bergantung (saling memerlukan / saling bergantung)

  Manusia adalah makhluk sosial (homo masyarakat) , satu sama lain saling memerlukan dan saling melengkapi.

Baca juga: 37 Haiwan Terancam (Lengkap + Gambar)

Contoh pluraliti

Contoh menerapkan sikap majmuk dalam melakukannya adalah seperti berikut.

 • Sebuah syarikat yang menampung orang yang mempunyai etnik, bangsa dan agama yang berbeza

 • Empat rumah ibadah yang dibina berdampingan di Dukuh Kalipuru, Kendal, Jawa Tengah adalah contoh kecil dari jumlah penduduk dunia.

 • Orang Bali yang kebanyakannya beragama Hindu dapat hidup berdampingan dengan orang pndatang yang tinggal di Bali yang sebenarnya bukan Hindu.

 • Tolong orang lain ketika mereka mengalami kemalangan atau menjadi mangsa bencana alam.

 • Kebersamaan dalam aktiviti gotong royong membersihkan persekitaran di sekitarnya.
jamak adalah

Kesan daripada sikap majmuk

Akibat langsung dan tidak langsung dari sikap majmuk akan memberikan faedah, antara lain:  

 • Kemunculan saling menghormati.
 • Toleransi di mana-mana.
 • Membentuk masyarakat pluralistik
 • dan lain-lain