Ayat Majmuk - Definisi dan Contoh Lengkap

ayat majmuk

Ayat majmuk adalah ayat yang disusun menggunakan satu atau dua klausa lagi yang dihubungkan menggunakan kata hubung.

Adakah anda suka menulis? Sekiranya demikian, pasti anda biasa dengan ayat yang kompleks.

Kalimat ini disusun sedemikian rupa sehingga ayat yang ditulis tidak menyerupai ayat yang sederhana dari pelajar kelas dua. Walau bagaimanapun, ayat ini disusun untuk menjadikannya lebih kompleks dan tidak membosankan.


Secara sederhana, ayat majmuk dapat didefinisikan sebagai ayat yang disusun menggunakan satu atau dua klausa lagi yang dihubungkan menggunakan kata hubung.

Satu klausa terdiri daripada subjek dan predikat yang dapat disertai dengan objek, keterangan, dan pelengkap.

Ciri-ciri

Sebenarnya, kita dapat mengetahui sama ada ayat termasuk dalam ayat majemu anda melalui ciri-cirinya.

Ciri-ciri yang dimaksudkan adalah adanya lebih dari satu subjek dan predikat, adanya gabungan atau pengembangan ayat yang membuat pola ayat baru, dan pengembangan ayat inti.

ayat majmuk ialah

Jenis dan Contoh Ayat Majmuk

Dalam bahasa Dunia, ayat majmuk dikelaskan kepada 5 jenis. Pengelasan ini berdasarkan hubungan antara klausa.

ayat majmuk adalah setara

Yang pertama adalah ayat majmuk yang setara yang mempunyai dua klausa yang setara dan dihubungkan menggunakan kata hubung ( dan , kemudian , atau sementara ). Contohnya, Jusuf memancing, sementara Udin berenang di kolam.

Dalam contoh di atas, tanpa menggunakan kata hubung sementara , kedua-dua klausa itu masih boleh bertahan. Ayat setara juga dibahagikan kepada tiga, iaitu ayat setara selari, ayat setara berlawanan, dan ayat setara untuk sebab dan akibat. Sekarang, bolehkah anda menuliskan beberapa contoh?

Memadankan ayat majmuk

Kalimat pertemuan terdiri daripada dua klausa yang boleh berdiri sendiri, tetapi ada unsur klausa yang diulang. Gelung ini dipisahkan menggunakan konjungsi juga , dan , juga , atau koma. Contohnya, ikan Jusuf dan Udin di sungai . Kedua klausa ini mempunyai objek yang sama, tetapi mempunyai subjek yang berbeza.

Baca juga: Metamorfosis Rama-rama (Gambar + Penjelasan) PENUH

Ayat majmuk bergred

Kalimat majemu bertingkat didefinisikan sebagai ayat yang mempunyai dua atau lebih klausa yang tidak selari. Kerana ketidakseimbangan ini, salah satu klausa konstituen tidak boleh berdiri sendiri. Oleh itu, istilah ayat induk dan klausa untuk klausa yang tidak boleh berdiri sendiri akan dikenali.

Klausa kedua dihubungkan dengan penghubung , sebab, kapan, walaupun , kerana, dan lain-lain. Contohnya, Jusuf sering terlambat kerana tidur lewat malam . Klausa Jusuf sering disebut kalimat utama kerana mempunyai subjek dan predikat, sedangkan klausa larut malam adalah klausa kerana memerlukan subjek dan tidak dapat berdiri sendiri.

Kalimat bertingkat juga dibahagikan kepada 4 berdasarkan penggunaan kata hubung, iaitu ayat hubungan bertingkat hubungan bersyarat ( jika, jika, disediakan ), ayat hubungan pelbagai tingkat ( supaya ), ayat hubungan pelbagai sebab ( sebab, kerana ), ayat konsep bertingkat ( walaupun, walaupun ), dan hubungan perbandingan ayat ( iaitu, daripada ).

Ayat majmuk pengembangan

Ayat majmuk pengembangan diketahui mempunyai klausa yang menjadi peluasan klausa lain. Biasanya, kata hubung yang berkaitan pakaian yang . Contohnya, tali pancing yang dibeli sebulan yang lalu mula pecah . Sebenarnya, ayat ini terdiri daripada klausa pancing yang mulai putus dan tali pancing yang dibeli sebulan yang lalu .

ayat majmuk campuran 

Yang kelima adalah ayat majmuk campuran yang menggabungkan ayat dan pertemuan yang setara dengan ayat bergred. Ciri ayat ini ialah terdapat dua atau lebih kata hubung dengan lebih daripada dua klausa. Contohnya, Jusuf, Mio dan saya memancing di sungai, walaupun hujan lebat.


Wow, setelah mengetahui makna, ciri, jenis dan contoh ayat, bolehkah anda berkomitmen untuk menulis ayat yang kompleks agar tulisan anda sentiasa menarik?

Sekiranya anda mencuba, anda pasti akan mempunyai penulisan yang berkualiti, terutama dengan pelbagai ayat yang digunakan. Jadi, selamat menulis.