Organisasi Bukan Kerajaan (NGO) LENGKAP: Definisi, Fungsi, Karakteristik, dan Contoh

badan bukan kerajaan

Organisasi bukan kerajaan (NGO) adalah institusi atau organisasi yang anggotanya terdiri daripada anggota masyarakat yang ditubuhkan secara sukarela atau atas inisiatif mereka sendiri untuk menjalankan aktiviti tertentu dan menumpukan pada tujuan sosial itu sendiri.

Kita tahu bahawa NGO adalah organisasi di luar pemerintah atau birokrasi, yang tugasnya adalah untuk membantu prestasi pemerintah dalam kegiatan sosial dan pada masa yang sama mengawasi perjalanan pemerintahan sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang.

Contoh pertubuhan bukan kerajaan seperti YLKI (World Consumers Foundation), Greenpeace, YLBHI, WALHI, Kontras dan banyak lagi.

Fungsi badan bukan kerajaan

Jadi, apa fungsi NGO?

Sebagai organisasi masyarakat, NGO telah menjadi sebahagian daripada komuniti yang mempunyai fungsi berikut.

 1. NGO Sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan, terutama bahagian-bahagian yang sering tidak dilihat oleh pemerintah.
 2. NGO menjaga dan menjaga suasana masyarakat agar tetap kondusif.
 3. NGO sebagai dorongan dalam membangun masyarakat dalam bidang pembangunan.
 4. Sebagai penyelia, pelaksana dan penggerak hasil pembangunan lestari.
 5. Menjadi medium untuk menyalurkan aspirasi rakyat.
 6. Sebagai sebuah organisasi yang membantu kejayaan pembangunan negara dan negara.
 7. NGO menggandakan potensi anggotanya.
badan bukan kerajaan

Asas Undang-undang Organisasi Bukan Kerajaan

Organisasi bukan kerajaan boleh ditubuhkan berdasarkan dua asas undang-undang berikut,

 1. Organisasi Massa, peraturan yang terkandung dalam Artikel 1663-1664 dari KUHPerdata (KUHPerdata), serta UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat atau UU Ormas.
 2. Entiti undang-undang, yang terkandung dalam Staatsblad 1870 No. 64 dan Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 28 tahun 2004 atau Undang-Undang Dasar.
Baca juga: Rumus Daya dan Contoh Mengira Kuasa Elektrik (+ Jawapan)

Ciri-ciri organisasi bukan kerajaan

Oleh itu, setiap institusi mempunyai ciri yang berbeza sehingga mudah dikenali, badan bukan kerajaan juga. Untuk mengetahui apa itu NGO, berikut adalah ciri-ciri NGO yang perlu anda ketahui.

 1. NGO adalah organisasi di luar kerajaan, birokrasi dan negara.
 2. Semua aktiviti yang dijalankan oleh NGO tidak mempunyai tujuan untuk mendapatkan faedah tertentu.
 3. Semua aktiviti dan aktiviti yang dijalankan oleh NGO hanya bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan tidak mempunyai kepentingan bagi mana-mana anggota di dalamnya.
 4. Memiliki dasar hukum sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 16 tahun 2001 mengenai asas.

Contohnya badan bukan kerajaan

Terdapat contoh organisasi bukan kerajaan di Dunia, seperti:

 • YLBHI

YLBHI bermaksud Yayasan Bantuan Guaman Dunia, yang ditugaskan untuk memberikan bantuan undang-undang kepada orang yang memerlukan.

 • Elsam

Elsam bermaksud Institut Kajian Komuniti dan Advokasi. Elsam bertujuan untuk memberi sokongan dan bantuan belajar kepada masyarakat yang memerlukan.

 • PBHI

Pertubuhan Bantuan Guaman dan Hak Asasi Manusia Sedunia atau sering disingkat PBHI adalah sebuah organisasi bukan kerajaan yang tugasnya adalah untuk memberikan bantuan undang-undang kepada orang-orang yang telah mengalami keganasan atau menjadi mangsa kejahatan tertentu.

 • Kontras

Kontras adalah singkatan dari Suruhanjaya untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan yang mempunyai misi mulia dalam membantu mangsa-mangsa keganasan dan orang-orang yang telah hilang.

Oleh itu, penjelasan lengkap mengenai badan bukan kerajaan. semoga bermanfaat!