Visi - Misi: Definisi, Cara Membuat, dan Contoh

contoh visi dan misi

contoh visi dan misi merangkumi yang berikut. Visi adalah tujuan sementara misi adalah cara untuk merealisasikan visi itu.

Ketika kita memasuki organisasi atau institusi kita sering mendengar kata visi dan misi, bahkan ketika berkempen, visi dan misi dapat menjadi berat atau nilai penyampai.

Visi dan misi tidak dapat dipisahkan kerana visi adalah inti (tujuan) sementara misi adalah cara untuk mencapai tujuan itu. Berikut ini adalah penjelasan mengenai definisi visi dan misi.

Definisi Visi dan Misi

Visi adalah rangkaian kata di mana terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari sebuah institusi atau organisasi.

Definisi lain mengatakan bahawa visi adalah pandangan khusus mengenai arah pengurusan institusi. Ini akan menentukan di mana institusi berkenaan akan berada di masa hadapan.

Kewujudan visi ini dipengaruhi oleh pandangan bahawa untuk mencapai kejayaan, organisasi atau institusi mesti mempunyai arah yang jelas.

Penglihatan

Visi tersebut digariskan seperti berikut:

 1. Penulisan di mana terdapat pernyataan mengenai aspirasi agensi atau institusi pada masa akan datang.
 2. Menulis dalam bentuk pendek di mana terdapat pernyataan yang jelas dan menjadi arahan syarikat atau organisasi.
 3. Mempunyai makna idea yang terkandung dalam bentuk penulisan mengenai tujuan khas atau utama organisasi atau agensi.

Dalam membuat visi, ada prinsip yang berorientasikan masa depan, sebagai bentuk ekspresi kreativiti, revolusioner (tidak berdasarkan keadaan semasa), berdasarkan prinsip dan nilai yang baik.

Sekiranya telah dinyatakan sebelumnya bahawa visi adalah tujuan atau arah utama, maka dapat dikatakan bahawa misi adalah proses atau tahap yang harus dilalui oleh institusi atau agensi atau organisasi dengan tujuan untuk mencapai visi tersebut. 

Di samping itu, misi juga dapat ditafsirkan sebagai gambaran atau tujuan mengapa sebuah agensi atau organisasi wujud dalam masyarakat.

Misi

Misi ini dapat digambarkan seperti berikut:

 1. Penjelasan mengenai visi, baik visi institusi, organisasi atau agensi.
 2. Misi adalah langkah atau tahap yang harus dilalui oleh semua institusi yang berkenaan untuk mencapai visi utama.
 3. Misi adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk merangsang pencapaian yang ditulis dalam misi utama.

Perbezaan Visi dan Misi

Visi dan misi adalah 2 frasa yang berbeza. Beberapa perbezaan antara visi dan misi merangkumi,

 • Visi lebih merupakan garis besar, tujuan utama, sedangkan misi itu sendiri lebih merupakan penerangan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan untuk merealisasikan tujuan tersebut.
 • Visi lebih berupa aspirasi dalam jangka panjang dan mempunyai orientasi ke depan, sedangkan misi lebih berorientasi pada jangka masa tersebut
 • Secara umumnya, penglihatan mempunyai sifat kekal. Sementara itu, misi itu sendiri secara amnya akan berubah apabila misi yang dirancang dianggap tidak berjaya atau gagal merealisasikan visi atau cita-cita institusi tersebut.
 • Penglihatannya lebih pendek, padat dan jelas, sedangkan misinya adalah terjemahan visi itu
 • Visi adalah pernyataan umum, sementara misi adalah spesifik.
Baca juga: 25+ Jenis Lovebird Terindah di Dunia [PENUH]

Bagaimana mewujudkan Visi dan Misi

Dalam membuat visi dan misi kita harus memperhatikan beberapa perkara, yaitu:

 1. Apakah Visi Organisasi di Masa Depan
 2. Apa yang perlu ditumpukan di Masa Depan
 3. Sasaran Organisasi untuk Tempoh Masa Tertentu

Apabila ketiga-tiga perkara di atas telah disusun, susunlah mereka menjadi ayat Penglihatan yang pendek, jelas, dan mudah difahami. Berlaku untuk masa depan dan Misi yang sesuai dengan masa kini.

Contoh Visi dan Misi

Beberapa di antaranya adalah contoh visi dan misi yang mungkin memberi inspirasi kepada anda dalam menjayakan visi dan misi anda:

Contoh 1:

Penglihatan:

Membentuk generasi muda yang berdikari, sukar, berketerampilan, berakhlak mulia, dan bermanfaat kepada masyarakat.

Misi:

Sebagai usaha untuk mencapai visi itu. maka misi organisasi kami adalah:

 • Menganjurkan pelbagai aktiviti belia dalam komuniti
 • Menjalankan pelbagai latihan perniagaan pertanian, perdagangan dan perniagaan kreatif
 • Membantu masyarakat dalam perkhidmatan dan melindungi alam sekitar
 • Meningkatkan pencapaian anggota masyarakat baik dalam bidang sukan dan bidang ilmiah yang lain
 • Meningkatkan rasa persaudaraan antara orang-orang dengan pertemuan biasa

Contoh 2:

Penglihatan:

Mewujudkan suasana sekolah yang mencintai kepelbagaian, mencintai alam sekitar, menyeronokkan, dan kondusif.

Misi:

 1. Melakukan pembangunan aktiviti ekstrakurikuler sekolah secara maksimum.
 2. Mengadakan perkhidmatan persekitaran berkala di persekitaran sekolah dan sekitarnya.
 3. Mengoptimumkan peranan dan fungsi OSIS dalam mengatur pelbagai aktiviti pelajar.
 4. Menganjurkan acara seni dan sukan tahunan sebagai bentuk toleransi terhadap perbezaan.
 5. OSIS mesti menjadi teladan bagi semua pelajar.
 6. Pembangunan dan peningkatan kumpulan kerja OSIS sebelumnya.

Contoh 3:

Penglihatan:

Buat pelajar yang cerdas, beragama dan mempunyai wawasan luas berdasarkan Pancasila dan ahlussunnah wal jemaah.

Misi:

 1. Tanamkan sikap beragama melalui pelajaran agama yang diberikan di sekolah
 2. Menanamkan sikap cinta akan negara dan nasionalisme melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
 3. Memberi bimbingan kaunseling kepada pelajar dari segi kebebasan dan disiplin yang dilakukan secara berkala.
 4. Menjalin kerjasama yang baik antara warga sekolah dan persekitarannya dalam pelbagai acara dan aktiviti untuk merealisasikan kemajuan sekolah bersama.
 5. Menganjurkan pelbagai acara dan aktiviti untuk mendorong produktiviti, kreativiti dan juga menambahkan wawasan bagi pelajar.
Baca juga: Biodata Gen Halilintar (LENGKAP): Profil, Foto, dan Cerita Inspirasi

Contoh 4:

Penglihatan:

Membantu melahirkan generasi muda yang kreatif, berdikari, produktif dan inovatif untuk kemajuan negara dan negara.

Misi:

 1. Membangunkan rasa tanggungjawab, rasa sosial dan saling menghormati di kalangan ahli sekolah.
 2. Mengadakan program aktiviti untuk mengembangkan kreativiti dan kebebasan pelajar SMK Negeri 1 Candipuro.
 3. Mengadakan seminar berkaitan dengan keusahawanan dan kreativiti.
 4. menyokong semua jenis aktiviti ekstrakurikular serta semua aktiviti sekolah yang positif.
 5. Membangun dan meneruskan program aktiviti yang telah ditetapkan oleh pengurusan OSIS pada generasi sebelumnya.

Contoh 5:

Penglihatan:

Menyedari pelajar yang kreatif, aktif dan produktif dalam bidang teknologi dan mampu menjadi harapan untuk seluruh masyarakat, baik nasional dan antarabangsa.

Misi:

 1. Menyusun dan menyokong semua aktiviti yang berkaitan dengan teknologi, sama ada di kampus atau di luar kampus.
 2. mengambil bahagian secara aktif dalam setiap acara dan juga seminar yang berkaitan dengan teknologi masa depan yang lebih baik di dalam atau di luar negara.
 3. Untuk memenuhi semua aspirasi pelajar dalam semua bidang untuk mencapai kemajuan bersama.
 4. Ikut serta dalam setiap pertandingan, terutama dalam bidang teknologi, sama ada pertandingan dalam skala serantau, nasional atau bahkan antarabangsa.
 5. Membuat pelbagai program yang dapat membantu mengasah kreativiti dan produktiviti semua pelajar.

Contoh 6:

Penglihatan:

Mewujudkan komuniti kampung Bumi Jaya yang adil dan makmur dan dapat mewujudkan kehidupan yang aman dan selamat bagi komuniti Desa Bumi Jaya dalam persekitaran yang teratur dan kemas.

Misi:

 1. Mengatur program yang bertujuan untuk memajukan penduduk Bumi Jaya Village
 2. Memaksimumkan waktu belajar untuk penduduk Bumi Jaya Village dengan mengadakan aktiviti yang produktif.
 3. Memupuk rasa saling menghormati, saling menghormati dan saling bertoleransi antara komuniti agama di Bumi Bumi Village.
 4. Memenuhi semua aspirasi masyarakat Desa Bumi Jaya dan berusaha untuk dapat mencari penyelesaian alternatif terbaik.
 5. Mengatur acara atau aktiviti pembersihan yang melibatkan semua komuniti kampung Bumi Jaya secara berkala.
 6. Bekerjasama dengan agensi atau agensi kerajaan yang dapat menguruskan kampung dan organisasi belia di Bumi Jaya Village.
 7. Memupuk aktiviti gotong royong dalam pembangunan.