Mengapa Faktor Ekonomi Menghalang Mobiliti Sosial? (Jawapan LENGKAP)

faktor ekonomi menghalang mobiliti sosial

Mengapa faktor ekonomi menjadi penghalang mobiliti sosial adalah kerana keadaan ekonomi dapat mempengaruhi keadaan seseorang untuk mendapatkan pendidikan, modal perniagaan, atau latihan tertentu, yang sangat penting untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai mobiliti sosial menegak yang baik.

Mobiliti Sosial Adalah

Mobiliti sosial adalah pergerakan sosial yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan sosial.

Mobiliti sosial juga berkait rapat dengan hubungan antara kedudukan hierarki sosial (mobiliti sosial menegak) atau mereka yang tidak mempunyai perubahan kedudukan (mobiliti sosial mendatar).

Mobiliti Sosial Vertikal

Mobiliti sosial menegak adalah pergeseran status sosial yang boleh menjadi lebih tinggi (atas) atau lebih rendah (bawah). Ini bermaksud bahawa status sosial seseorang atau kumpulan telah berubah menjadi status sosial lain yang tidak sama dengan sebelumnya.

Mobiliti Sosial Mendatar

Mobiliti sosial mendatar adalah perubahan status sosial pada seseorang atau kumpulan yang tidak mengubah status sosial atau kekal dalam keadaan sebelumnya.

Seperti yang telah dibincangkan sebelumnya, mengapa faktor ekonomi menjadi penghalang mobiliti sosial, ini berlaku kerana faktor ekonomi mempunyai peranan yang sangat penting dalam mobiliti sosial.

  • Semakin tinggi tahap ekonomi seseorang, semakin mudah mendapatkan akses yang membantu meningkatkan mobiliti sosial. Contohnya termasuk pendidikan, latihan dan modal perniagaan.
  • Sebaliknya juga berlaku: semakin rendah tahap ekonomi seseorang, semakin sukar untuk mendapatkan akses yang membantu menarik mobiliti sosial. Sehingga keadaan sosial orang tersebut cenderung menjadi stagnan atau tidak berubah.
Mengapakah faktor ekonomi menjadi penghalang mobiliti sosial

Contoh mengapa faktor ekonomi menghalang mobiliti sosial

Contoh mengapa faktor ekonomi menghalang mobiliti sosial adalah seperti berikut.

Baca juga: Perubahan Sosio-Budaya - Definisi dan Contoh Lengkap

Sekiranya seseorang mempunyai keadaan kewangan yang baik, dia dapat mengikuti sekolah dan universiti yang baik. Di sekolah yang baik ini, seseorang dapat memperoleh banyak pengetahuan, kemahiran, dan kebolehan yang dapat menyokong dunia pekerjaan.

Oleh itu, akan lebih mudah baginya untuk mencari pekerjaan yang baik dan mempunyai gaji yang besar. Oleh itu, dia akan lebih mudah melakukan mobiliti sosial kerana kualiti atau status sosialnya yang lebih tinggi kerana bekerja dan berpendapatan tinggi.

Hal yang sebaliknya juga berlaku bagi orang-orang yang mempunyai ekonomi miskin yang sukar mendapatkan pendidikan. Oleh itu, sukar baginya untuk melakukan mobilisasi sosial.

faktor ekonomi dalam mobiliti sosial mengenai pendidikan sekolah rendah

Perlu juga diingat bahwa pada dasarnya hak untuk pendidikan adalah hak semua warga Dunia, yang telah tertulis dalam UUD 1945 (UUD) Pasal 31 Ayat 1 dan 2, karena pemerintah harus memberikan pendidikan untuk semua orang.