10+ Contoh Penulisan Bibliografi Lengkap Pelbagai Sumber

contoh bibliografi

Contoh bibliografi ini terdiri daripada bibliografi pelbagai makalah akademik seperti tesis, jurnal, tesis wajib, laman web atau tulisan yang perlu memasukkan bibliografi.


Bibliografi adalah komponen wajib dalam penulisan akademik.

Pelbagai tulisan akademik seperti tesis, jurnal, tesis mesti merangkumi bibliografi untuk mengelakkan pelanggaran plagiarisme.

Bibliografi perlu difahami dan difahami dengan betul supaya kesahan karya bertulis dapat dibenarkan.

Berikut adalah contoh bibliografi yang boleh dijadikan rujukan.

Definisi Bibliografi

Bibliografi adalah kumpulan senarai yang merangkumi nama pengarang, tahun penerbitan, tajuk karya, maklumat penerbit, bandar penerbit dan beberapa maklumat tambahan lain.

Bibliografi biasanya ditulis pada akhir urutan penulisan untuk memasukkan pelbagai sumber sastera yang dijadikan rujukan dalam menulis makalah.

Kewujudan bibliografi sangat membantu para penulis dalam mencari maklumat yang tepat sekiranya terdapat penyemakan dalam makalah tersebut. Bukan hanya penulis, pembaca juga akan mendapat maklumat mengenai sumber kajian literatur.

Prosedur Penulisan Bibliografi

contoh bibliografi

Terdapat beberapa peraturan standard mengenai penulisan bibliografi. Ini merangkumi sumber kajian literatur kepada model penulisan bibliografi.

Oleh itu, berikut akan menerangkan prosedur untuk menulis bibliografi berdasarkan tinjauan sumber.

1. Bibliografi Buku

Buku adalah sumber yang paling sering digunakan sebagai ulasan dalam kajian kesusasteraan.

Format bibliografi umum dari sumber buku, iaitu:

contoh bibliografi

Contoh bibliografi dengan satu sumber buku pengarang

 • Arsyad, Alwi. 2010. Penggunaan dan Aplikasi Teknologi dalam Industri Pertanian dan Perladangan . Jakarta: Media Warna.
 • Maharani, Berlian. 200. Garis Panduan untuk Menulis Biografi . Jakarta: Intermedia.
 • Syafani, Riska. 2001. Gaya Fesyen Terkini. Makassar: Media Baru.

Contoh bibliografi dengan sumber buku dua atau tiga pengarang

 • Muhammad, Fiqri, dan Anzar RW 2009. Panduan Lengkap Ucapan dalam Bahasa Inggeris . Bandung: Putra Media.
 • Ramadan, Reza, Budiono dan Viona Putri. 2006. Asas Ketegangan Pembelajaran untuk Pemula 2 . Bandung. Dunia Pustaka.
 • Saputra, Rio, et al. 2010. Alat Muzik Serantau di Dunia . Bandung: Media Raya.

Contoh bibliografi dengan sumber buku tanpa pengarang

 • Tanpa Nama. 2000. Koleksi Puisi, Pantun dan Gurindam . Surabaya: Balai Pustaka.
 • Tanpa Nama. 1999. Rusa Tikus Pandai . Surabaya: Intermedia.
 • Tanpa Nama. 20007. Petua untuk Lulus Ujian Psikologi . Bandung: Rentang Media.

Contoh bibliografi dengan sumber buku yang diterjemahkan

 • Ningsih, Ayudiah (Penterjemah). 2010. Asas Perakaunan Kewangan Tengah, Isu 2 . Surabaya: Balai Pustaka.
 • Saputra, Robi (Penterjemah). 2011. Analisis Pengurusan Pengeluaran dan Pengurusan Pemasaran. Bandung: Intermedia
 • Zakira, Alda (Penterjemah). 2010. Kaedah Perancangan dan Pemasaran Pengeluaran . Bandung: Intermedia.
Baca juga: Bahan Ketagihan: Definisi, Jenis, Kesan dan Bahaya

Contoh bibliografi dengan sumber buku apabila nama pengarangnya sama tetapi tajuk buku berbeza

 • Maharani, Riska. 2008. Dasar-dasar Isu Perakaunan Kewangan Pertengahan 1 . Semarang: Perakaunan Media.
 • __________. 2009 . Asas Perakaunan Kewangan Pertengahan Isu 2 . Semarang: Perakaunan Media.
 • __________. 2010. Asas Perakaunan Kewangan Pertengahan Edisi 3. Semarang: Perakaunan Media.
 • Oviolin, Priska. 2005. Pengurusan Kewangan dan Edisi Pasaran Modal 1 . Aceh: Ekonomi Media.
 • __________. 2007. Pengurusan Kewangan dan Pasaran Modal Terbitan 2 . Aceh: Ekonomi Media.
 • __________. 2009. Pelaksanaan Pengurusan Kewangan dan Pasaran Modal . Aceh: Ekonomi Media.

2. Bibliografi dari Jurnal

Selain daripada buku, jurnal adalah rujukan utama dalam menulis makalah atau makalah akademik. Ini kerana jurnal adalah rujukan yang boleh diperbaharui dan sebenarnya kerana berkaitan dengan hasil penyelidikan.

Format umum bibliografi jurnal adalah seperti berikut.

contoh bibliografi

Berikut ini adalah contoh bibliografi dari jurnal:

 • Alwi Putra. 2015. Pelaksanaan Pendidikan Karakter dan Pembelajaran Akidah dan Akhlak. Jurnal Pendidikan Asas Islam . 9 (2): 15-17.
 • Alya Maulia. 2010. Kebarangkalian Pasaran Modal dan Perbankan dalam Persekitaran Luar Bandar. Jurnal Perangkaan . 11 (2): 18-20.
 • Nagita Shafira. 2012. Kesalahan Yang Sering Diketahui Pada Rekonsiliasi Bank. Jurnal Perakaunan . 10 (2): 10-15.

3. Bibliografi Makalah

Sumber bibliografi seterusnya adalah dari makalah. Bibliografi makalah ini biasanya merangkumi seminar yang tercatat di dalam makalah tersebut. Walau bagaimanapun, beberapa makalah tidak berkaitan dengan seminar.

Format umum bibliografi makalah ini adalah seperti berikut.

Berikut ini adalah contoh bibliografi dari makalah.

 • Rafika Anjelina. 2010. Globalisasi dan Perkembangan Teknologi di Era Moden . Kertas kerja.
 • Yulia Kurnia. 2011. Kaedah Pengurusan Operasi yang Diterapkan di Industri Besar . Kertas kerja.
 • Desi Yunita. 2012. E -Dagang dan E-Perniagaan . Kertas kerja

4. Bibliografi dari Internet

Era moden yang merupakan internet menyebabkan beberapa sumber sebenar diedarkan melalui laman web di internet.

Format penulisan bibliografi dari internet adalah seperti berikut.

Berikut ini adalah contoh bibliografi dari internet.

 • Riko, Budi. 2016. Kesan Globalisasi terhadap Dunia . //globalization.blogspot.com/2016/01/01- impak-globalisasi- at-World.html. (1 Januari 2015).
 • Yusuf, Muhammad. 2018. Pendapatan Negeri di Asia Tenggara . //ekonomiproject.blogspot.com/2018/02/02-negara-asia-tenggara.html. (2 Februari 2018).
 • Anis, Rahma. 2010. Penanaman dan Pemanfaatan Aloe Vera di Pontianak dan sekitarnya . //aloevera.blogspot.com/2010/03/03-lidah-buaya-di-pontianak.html. (3 Mac 2010)

5. Bibliografi Tesis / Tesis / Disertasi

Selain daripada jurnal, tesis / tesis / disertasi adalah sumber rujukan yang tepat kerana ia adalah hasil penyelidikan di universiti.

Format umum bibliografi tesis / tesis / disertasi adalah seperti berikut.

Berikut ini adalah contoh bibliografi dari tesis / tesis / disertasi.

 • Maria, Ana. 2007. Tinjauan Politik di Dunia. Tesis . Depok: Universiti Dunia.
 • Sari, Lilik. 2010. Pelaksanaan Rekonsiliasi Bank untuk PKS di Pontianak. Tesis . Pontianak. Universiti Terbuka.
 • Dirfan. 2005. Analisis Kepuasan Pelanggan Terhadap Perkhidmatan Bank. Tesis . Jakarta: Universiti Muhamadiyah.
Baca juga: Tarian Legong: Asal Wilayah, Fungsi, dan Fakta Unik [PENUH]

6. Bibliografi Surat Khabar

Ada kalanya sumber maklumat ditemui di surat khabar seperti acara, bahagian khas, dan topik khas lain.

Format bibliografi surat khabar adalah seperti berikut.

atau

Nama penulis. Tahun Penerbitan. Tajuk artikel. Tempat penerbitan: Nama surat khabar . Halaman surat khabar

Berikut ini adalah contoh bibliografi dari surat khabar.

 • Maharani, Tika. 2011. Model Fesyen Terkini 2011. Pontianak: Tribun . (12 Disember 2014)
 • Kasuryo, Ihza. 2006. Banjir Pengguna Internet. Kompas , ms 60-61.
 • Iriawati, Rima. 2007. Demokrasi di Era Autonomi Wilayah. Tribune . Hlm 50-55.

7. Bibliografi dari Kamus atau Ensiklopedia

Kamus dan ensiklopedia adalah gudang maklumat yang berkaitan dengan topik tertentu. Tidak jarang sebuah kamus atau ensiklopedia digunakan sebagai sumber maklumat dalam tinjauan literatur.

Format umum bibliografi dari kamus atau ensiklopedia adalah seperti berikut.

Berikut ini adalah contoh bibliografi dari kamus atau ensiklopedia.

 • Anak lelaki, Henri. 2000. Geografi . Ensiklopedia Sejarah 200: 301-308
 • Anggun, Wita. 2001. Sains Geofizik . Ensiklopedia Alam 400: 500-510
 • Sartika. 2004. Sains Pengekodan . Ensiklopedia Komputer 100: 103-108

8. Bibliografi dari Majalah

Seperti surat kabar, majalah dapat menjadi titik rujukan untuk mendapatkan maklumat, mungkin termasuk artikel yang diterbitkan dan berita lain.

Format umum bibliografi majalah adalah seperti berikut.

contoh bibliografi

Berikut ini adalah contoh bibliografi dari makalah.

 • Sasmita. 2011. Pakaian Fesyen Sesuai Untuk Kolej. Yogyakarta: Majalah Femina (14 Januari 2011)
 • Rini, Andini. Buat Topeng Anda Sendiri Dengan Bahan Utama Stroberi. Jakarta: Majalah Femina. Hlm 45
 • Ilyas. 2006. Tayar Kereta Diubahsuai Dengan Harga Yang Mampu. Malang: Berita Automotif. Hlm 17

9. Bibliografi Temu Bual

Kadang kala dalam mengumpulkan sumber perpustakaan, kita memerlukan sesi temu ramah dengan orang sumber. Kita boleh menemubual aktiviti secara langsung atau mendapatkannya melalui media tertentu.

Format umum bibliografi dari temu bual adalah seperti berikut.

contoh bibliografi

Berikut ini adalah contoh bibliografi dari temu ramah.

 • Rahayu, Risa. 2017. Kenangan Kemerdekaan. TVRI. Jakarta. 60 minit.
 • Ayuni, Fera. 2010. Menyambut Hari Raya Idul Fitri. TVRI. Surabaya. 30 minit.
 • Aulia, Indri. 2011. Memperingati Hari Pahlawan. TVRI. Pontianak. 30 minit.

10. Bibliografi Institut

Institusi sering menerbitkan buku sendiri untuk tujuan institusi. Kerana ia adalah penerbitan institusi, buku ini kadang-kadang tidak termasuk nama pengarang.

Format penulisan bibliografi dari institusi adalah seperti berikut.

contoh bibliografi

Berikut ini adalah contoh bibliografi dari institusi.

 • Kementerian Agama. 2007. Garis Panduan Pelaksanaan Umrah dan Haji Edisi 2 . Jakarta: Kementerian Agama.
 • Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. Panduan Mengajar Pendidikan Sekolah Menengah . Jakarta: Depdiknas.
 • Kementerian Pendidikan. 2007. Kamus Bahasa Dunia yang Hebat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ini adalah penjelasan mengenai contoh penulisan bibliografi lengkap dari pelbagai sumber. Semoga bermanfaat!