Bismillah Bahasa Arab, Latin, Makna dan Penjelasan

Tulisan bismillah Arab

Bismillah tulisan Arab adalah بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْ , dalam tulisan Latin Bismillahirrahmannirrahiim, yang bermaksud: Dengan melafazkan nama Allah, Yang Maha Penyayang, Maha Penyayang.

Bismillah sering digunakan oleh umat Islam ketika memulakan sesuatu, seperti belajar, memasak, melancong atau perkara lain.

Harus dikatakan bahawa pengucapan bismillah digunakan sebagai bentuk 'doa' yang kita ucapkan setiap kali kita memulai perbuatan baik.

Bismillah juga merupakan kalimat yang sering diamalkan sebagai zikir yang mempunyai khazanah dan faedah yang luar biasa dalam kehidupan seharian kita sebagai umat Islam.

Tulisan bismillah Arab

Perkataan 'Bismillah' adalah perkataan yang diucapkan bagi mereka (Muslim), yang tidak lalai atau lupa kepada Allah SWT, dalam memulakan semua aktiviti atau melakukan sesuatu yang baik menurut Agama (Islam).

Begitu juga dalam Al-Quran, di mana setiap huruf di dalamnya selalu dimulai dengan bacaan 'Bismillah' atau 'Basmallah', dan juga setiap penulisan buku-buku hukum Islam dan buku-buku atau buku-buku ilmu lain, selalu dimulai dengan bismillah.

Selain itu, kalimat 'Bismillah' juga biasanya digunakan untuk memulakan atau membuka ayat (Mukadimah) dalam perlembagaan atau piagam di banyak negara, terutama "Negara Islam".

Bahasa Arab, Latin dan Maknanya Penulisan Bismillah

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْ

"Bismillahirrahmannirrahiim."

Maksudnya: "Dengan melafazkan nama Allah yang Maha Penyayang, Maha Penyayang."

Makna Penulisan Bismillah

Menurut para ahli, pengucapan 'bismillah' mengandung 4 makna dalam kata bismillah, yaitu:

1. Perkataan 'bi' apabila dikaitkan dengan "kuasa dan pertolongan"

maka lafaz itu menyedari bahawa pekerjaan yang dilakukannya dilaksanakan oleh kuasa Allah. Dia meminta pertolongan-Nya agar pekerjaan itu dapat diselesaikan dengan baik.

Baca juga: Bismillah: Bahasa Arab, Latin dan Makna + Keutamaannya

2. Rahsia penting mengapa basmalah mendahului setiap masa.

Ini berkait rapat dengan prinsip tauhid "laa-ilaha illa-Allah". Yaitu, dengan menjadikan Allah sebagai penyebab utama dalam semua tindakan.

3. Allah Maha Esa yang mesti ada, satu-satunya yang berhak atas segala pujian, dan nama terhebat yang pernah ada.

Di mana seorang Muslim melafazkan nama Allah dalam basmalah, itu berarti dia telah menyatakan nama mulia di alam

4. Terdapat dua ciri kesempurnaan yang ditekankan dalam kata-kata basmalah, ar-Rahman dan ar-Rahim.

Al-Rahman, yaitu limpahan rahmat-Nya yang sebenarnya diberikan di dunia ini kepada semua makhluk-Nya. Dan, ar-Rahim adalah limpahan rahmat-Nya di akhirat kepada orang-orang yang beriman.

Ar-Rahim bermaksud 'yang paling penyayang'. Berbeza dengan Al-Rahman di mana Al-Rahman (yang paling penyayang) ditunjukkan kepada semua manusia tanpa pengecualian, perkataan 'Al-Rahim' ditunjukkan hanya kepada hambanya yang dikehendaki Allah.


Begitulah ulasan penulisan bismillah Arab lengkap dengan penjelasan, agar kita selalu mengucapkan nama Allah dan mengangguk. Insya Allah, kebaikan selalu merangkumi kehidupan kita. Amin.