10+ Contoh Cadangan Penyelidikan (Lengkap) Dengan Penjelasan untuk pelbagai topik

Cadangan penyelidikan adalah sejenis karya ilmiah yang bertujuan untuk mengusulkan projek penyelidikan, baik dalam bidang sains dan untuk kepentingan akademik dan berharap penaja akan membiayai penyelidikan tersebut.

Biasanya cadangan ini dibuat oleh pelajar yang mengambil tugas akhir dan bahkan penyelidik profesional sehingga penyelidikan mereka dibiayai oleh pihak berkaitan.

Proposal penyelidikan disusun secara sistematik dan bersifat ilmiah, oleh itu lebih baik jika proposal dikemukakan menggunakan ayat yang sesuai dengan tujuan cadangan itu dibuat. Bukan hanya itu, cadangan penyelidikan mesti objektif agar kebenarannya dapat dibenarkan.

Sistematik penulisan cadangan penyelidikan

Secara umum, sistematik penulisan proposal penyelidikan terdiri daripada:

 1. Nama atau Tajuk Cadangan
 2. Pengenalan: Tujuan, Rumusan Masalah dan Faedah Penyelidikan
 3. Teori asas
 4. Kaedah penyelidikan
 5. Jadual aktiviti
 6. Orang yang terlibat dalam cadangan itu
 7. Perincian aktiviti

Sistematik penulisan proposal penyelidikan ini mungkin tidak sama antara satu proposal dengan yang lain, ini bergantung pada keperluan mereka yang ingin membiayai penyelidikan ini. Walau bagaimanapun, untuk menulis secara umum, biasanya merangkumi perkara di atas.

Oleh itu, mari kita ikuti contoh cadangan penyelidikan ini. Sampel cadangan penyelidikan ini direka agar mudah diikuti dan anda boleh membuat sendiri cadangan penyelidikan anda.

Contoh cadangan penyelidikan

Untuk lebih jelas mengenai contoh cadangan penyelidikan, berikut adalah 10 contoh cadangan penyelidikan dari pelbagai kes.

Contoh cadangan kajian 1.

Contoh cadangan penyelidikan mengenai sisa tebu sebagai bahan bakar.

Tajuk Penyelidikan : Analisis Potensi Sisa Tebu sebagai Bahan Bakar untuk Loji Tenaga Biomas di Kilang Gula

BAB 1 PENGENALAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa ini, seiring berjalannya waktu, industri, kedua-dua industri pondok dan kilang, semakin meningkat di Dunia. Sekarang sangat mudah untuk mencari industri walaupun terletak berdekatan dengan perkampungan yang padat penduduk. Lokasi kilang yang bersebelahan dengan kawasan perumahan pastinya boleh menyebabkan kesan buruk, baik melalui sisa pepejal, cecair atau gas.

Terutama sisa pepejal yang memerlukan tempat tinggal yang cukup besar. Kegiatan industri di Dunia tidak dapat diteruskan tanpa proses yang dapat mengurangkan kesan negatif yang disebabkan oleh pembuatan produk dalam industri.

Sampah atau sampah sememangnya bahan yang tidak bermakna dan tidak berharga, tetapi kita tidak tahu bahawa sampah juga boleh menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bermanfaat sekiranya diproses dengan betul dan betul. Beberapa kilang di Dunia kini mulai menerapkan sistem rawatan sampah untuk mengurangkan kesan pencemaran dari sisa ini, dan ada juga yang menggunakan sisa kilang mereka untuk menjadi produk baru yang berguna yang tentunya diproses melalui proses tertentu.

Salah satunya adalah memproses sisa buangan dari membuat gula menjadi kompos, blok konkrit dan lain-lain. Penggunaan sampah pada masa ini sangat penting, terutama dalam mengatasi masalah pengumpulan sampah di bandar-bandar besar, sisa organik industri, dan sisa pertanian dan perladangan.

Sistem penjanaan kuasa yang paling optimum (penjana biojisim) dengan model sistem penjanaan kuasa yang disambungkan ke grid. Pengiraan potensi hasil biomassa tebu (bahan baku biomassa) dengan memanfaatkan bagasse sebagai sumber tenaga penjana 1, penjana 2, penjana 3 dan pengiraan penggunaan tenaga dalam industri yang secara keseluruhannya merupakan sistem bantuan perisian yang digunakan, dalam hal ini HOMER versi 2.68

Hasil simulasi dan pengoptimuman yang dibantu oleh perisian HOMER menunjukkan bahawa secara keseluruhan sistem optimum yang akan dilaksanakan di PT. Sistem penjanaan kuasa Madubaru (PG / PS Madukismo) (100%) dengan Grid PLN (0%).

Ia dikira sebagai 0% kerana langganan dari PLN tidak digunakan dalam sistem penjanaan kerana penjana dapat menampung penggunaan tenaga semua sektor industri. Hasil daripada jumlah tenaga yang dihasilkan dari penjana 1,2 dan 3 adalah 15,024,411 kWh / tahun dari hasil analisis Tenaga Homer.

Berdasarkan data di atas, penulis berminat menyusun projek akhir yang bertajuk "Analisis Potensi Sisa Tebu sebagai Loji Tenaga untuk Tenaga Biomas di Kilang Gula". Dalam projek akhir ini penulis membincangkan penggunaan sisa yang dihasilkan dari proses pembuatan gula di PG.Madukismo Yogyakarta.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penyiapan projek akhir ini, penulis merumuskan masalah menjadi beberapa bentuk ayat, seperti berikut:

 1. Potensi bagasse dalam membekalkan tenaga elektrik.
 2. Analisis penggunaan bagasse di kilang gula.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, perbincangan projek akhir ini terhad kepada:

 1. Pengumpulan data hanya dilakukan oleh Kilang Gula Madukismo Yogyakarta.
 2. Analisis pengiraan daya dan beban hanya berpusat melalui Homer.

1.4 Objektif Penyelidikan

 1. Pengiraan potensi bagasse dalam membekalkan tenaga elektrik
 2. Mengetahui hasil analisis tenaga biomassa tebu sebagai sumber tenaga elektrik yang mesra alam di masyarakat.

1.5 Faedah Penyelidikan

Penulisan projek akhir ini memberi faedah kepada beberapa pihak, termasuk:

 • Faedah untuk penulis

Manfaat penyelidikan biomas untuk penulis adalah bahawa ia dapat menambahkan wawasan kepada para penyelidik dan dapat dijadikan panduan untuk menangani masalah bahan bakar yang pada masa ini berada dalam keadaan yang membimbangkan.

 • Faedah untuk Universiti

Penulisan projek akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan akademik dan kejuruteraan untuk pengembangan selanjutnya dari Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

 • Faedah untuk Masyarakat dan Industri ·

Boleh digunakan sebagai pembekal tenaga elektrik yang boleh diperbaharui yang mesra alam. Dapat memberikan tenaga alternatif yang bebas dan tidak bergantung kepada tenaga fosil. Dapat meningkatkan kebebasan masyarakat dalam bidang tenaga alternatif agar kawasan yang kurang maju menjadi lebih maju dan makmur.

BAB 2 TINJAUAN LITERATUR

Asas teori mengandungi pemikiran atau teori yang menjadi asas kajian.

BAB 3 KAEDAH PENYELIDIKAN

Tesis ini menggunakan kaedah penyelidikan:

Kajian Literatur (Research Research) Kajian ini dilakukan dengan melihat dan mencari literatur yang ada untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan analisis dalam penulisan projek akhir.

Penyelidikan Lapangan (Field Research) Dalam bentuk lawatan ke lokasi dan perbincangan dengan pihak yang berkaitan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan projek akhir ini. Penyusunan Projek Akhir Selepas ujian, data dan analisis diperoleh dan disusun dalam laporan bertulis.

Contoh cadangan 2

Tajuk kajian: GENRAM Jubin Atap Konkrit Mesra Alam Dibuat dari Komposit Lapindo Mud dan Serat Kelapa Berdasarkan Nano-zeolit ​​untuk Meningkatkan Kualiti Bumbung dan Mengurangkan Polis CO 2 .

BAB 1 PENGENALAN

1.1 Latar belakang masalah

Aliran lumpur Lapindo di daerah Sidoarjo di Jawa Timur tidak ada tanda berhenti sampai 2016. walaupun letupan ini mempunyai dua sisi, di satu sisi ia adalah bencana bagi masyarakat sekitar dan di sisi lain lumpur Lapindo dapat digunakan untuk pelbagai bahan binaan. Menurut Taufiqur Rahman (2006), berdasarkan kajiannya, ia menunjukkan bahawa kandungan silika di lumpur Lapindo cukup signifikan untuk dipisahkan. Silika dapat menghasilkan silika nano yang berguna untuk menguatkan batu bata dan batu bata.

Setiap tahun, permintaan perumahan di Dunia rata-rata 1,1 juta unit dengan potensi pasaran di kawasan bandar sebanyak 40% atau + 440,000 unit (Simanungkalit, 2004). Harga bahan binaan cenderung meningkat, yang menyebabkan harga rumah meningkat. Oleh itu, penggunaan lumpur Lapindo sebagai bahan binaan, terutamanya untuk jubin bumbung, akan menyediakan bahan binaan yang lebih murah kerana bahan mentahnya banyak selagi aliran lumpur Lapindo masih ada.

Menurut Kamariah (2009), lumpur Lapindo berpotensi sebagai bahan mentah utama untuk membuat komposit untuk bahan binaan yang disusun dengan simen (PC) dan serat kelapa (coco fiber) yang mesra alam dengan mengetahui ciri mekanik dan kimia komposit. Bagi Cocofiber itu sendiri, ia adalah bahan buangan yang sebenarnya dapat digunakan dalam pembuatan bahan tertentu, (seperti: konkrit, jubin, bata, dll.) Dengan tujuan meningkatkan kekuatan bahan terhadap daya lentur. Ini menunjukkan bahawa lumpur Lapindo yang dicampurkan dengan sekam kelapa dapat dijadikan jubin konkrit untuk meningkatkan ciri mekanikal komposit bahan binaan.

Agensi Meteorologi Dunia (WMO) pada tahun 2013 menyatakan bahawa terdapat peningkatan pencemaran CO2. Kerana karbon dioksida di atmosfera terkumpul, suhu bumi semakin panas. Pencemaran karbon dioksida global meningkat kepada 396 bahagian per juta (ppm) dari tahun sebelumnya. Peningkatan tahap pencemaran CO2 berkisar antara 2.9 ppm pada periode 2012-2013. Pada tahun sebelumnya kenaikannya sekitar 2.2 ppm (Tanpa Nama, 2014). Pencemaran CO2 dikuasai di kawasan bandar kerana banyaknya kenderaan yang ada. Oleh itu, perlu mempunyai struktur bangunan yang mesra alam yang dapat mengurangkan pelepasan gas CO2. Penggunaan jubin atap konkrit dianggap berkesan dalam mengurangkan pelepasan gas CO2 di udara kerana atap rumah sering terdedah langsung kepada pencemaran gas ini.

Dengan masalah di atas, kami mencadangkan idea untuk membuat GENRAM: jubin konkrit yang mesra alam yang terbuat dari lumpur lampindo dan serat kelapa, yang keduanya adalah sisa yang tidak digunakan dalam penggunaannya yang juga kurang optimal. Untuk mengatasi kesan pemanasan global akibat gas CO2, nanozeolite dapat ditambahkan pada komposisi jubin konkrit.

Nanozeolite terbukti mampu menyerap pelepasan gas CO2 di udara yang sering disebabkan oleh kenderaan. Dengan GENRAM, diharapkan dapat mengurangkan sisa lumpur Lapindo dan mengoptimumkan penggunaan serat kelapa untuk memperbaiki struktur mekanikal jubin atap konkrit. Diharapkan penambahan Nanozeolite pada komposisi atap, jubin atap konkrit yang digunakan untuk membina bumbung berkesan dalam mengurangkan pencemaran akibat pelepasan gas CO2.

1.2 Rumusan Masalah

Lumpur Lapindo masih terus pecah hingga kini. Pelbagai cara telah dilakukan untuk menangani aliran lumpur Lapindo, seperti menutup sumber lumpur dengan menggunakan bola konkrit. Walau bagaimanapun, ini kurang berkesan.Satu cara untuk mengatasi lumpur Lapindo adalah dengan menggunakan lumpur Lapindo itu sendiri sebagai bahan binaan, iaitu sebagai jubin konkrit.

"GENRAM" Jubin atap konkrit yang terbuat dari komposit lumpur Lapindo dan serat kelapa dengan penambahan komposisi nanozeolit ​​dalam campuran jubin atap akan mempunyai sifat yang mampu menyerap pelepasan gas CO2. Menurut Thi-Huong Pham Penurunan ukuran zarah kristal zeolit ​​dari tahap mikro ke tahap nano berlaku peningkatan yang ketara pada luas permukaan tertentu, sehingga memberikan sifat yang lebih aktif untuk penjerapan CO2. Jubin konkrit ini sangat mesra alam dengan menggunakan sisa Lapindo lumpur dan serat kelapa bersama dengan harga yang menjimatkan kerana bahan yang digunakan cukup banyak.

1.3 Objektif Penyelidikan

Tujuan inisiatif hak cipta ini adalah,

 1. Membuat pengisi tetulang dan komposit untuk lumpur Lapindo dan serat kelapa.
 2. Mensintesis zarah nanozeolite.
 3. Membuat "GENRAM" Genteng Atap Beton Dibuat dari komposit lumpur Lapindo dan serat kelapa berdasarkan nanozeolite.
 4. Ujian yang akan dilakukan adalah menguji kekuatan lenturan-beban tekan, penyerapan gas CO2, penyerapan air (keliangan), dan penyerapan haba jubin konkrit.

1.4 Hasil yang dijangkakan

Hasil yang diharapkan dari penyelidikan yang bertajuk "GENRAM: Ubin Atap Konkrit Ramah Lingkungan Dibuat Dari Komposit Lapindo Mud dan Serat Kelapa Berasaskan Nanozeolit ​​untuk Meningkatkan Mutu Ubin dan Mengatasi Pencemaran Gas CO2" sebagai penyelesaian untuk menggunakan Lapindo Mud Sisa dan serat kelapa yang belum digunakan secara optimum, dan juga untuk mengurangkan pencemaran gas CO2 yang membahayakan nyawa. Kami juga sebagai penyelidik akan mengemukakan data teknikal eksperimen sebagai reka bentuk proses.

1.5 Kegunaan

Kegunaan penyelidikan ini adalah,

 1. Menjadikan inovasi jubin atap konkrit dari lumpur Lapindo sebagai salah satu usaha menangani aliran lumpur Lapindo yang semakin berleluasa.
 2. Jubin atap konkrit bertekstur yang mesra alam, ekonomi dan kuat.
 3. Aplikasi jubin konkrit ini dapat mengurangkan pencemaran CO2 di udara.
 4. Menunjukkan penerapan sains dan teknologi dalam menyelesaikan masalah infrastruktur.

BAB 2 TINJAUAN LITERATUR

2.1 Jubin Konkrit

Jubin konkrit atau jubin simen adalah elemen bangunan yang digunakan untuk atap yang diperbuat daripada konkrit dan dibentuk dengan cara tertentu dan dengan ukuran tertentu.

Jubin atap konkrit biasanya dibuat dengan mencampurkan pasir dan simen ditambah air, kemudian kacau sehingga homogen dan kemudian dicetak. Selain simen dan pasir, kapur juga dapat ditambahkan sebagai bahan regangan untuk konkrit.

2.2 Komposit Lumpur Lapindo dan Serat Kelapa

Di Dunia, penyelidikan mengenai produk bahan binaan seperti: jubin, siling, dan lain-lain yang berasal dari komposit sisa masih sangat terhad, walaupun pada masa ini bahan mentah yang digunakan untuk bangunan dapat diperbaharui dan terbiodegradasikan dalam pembangunan jangka panjang dalam bentuk sisa lumpur Lapindo, yang sangat banyak dan telah menjadi masalah persekitaran. serius.

Oleh itu, penyelidikan ini sangat mustahak dilakukan kerana ia dirancang untuk memperkasakan potensi sisa lumpur Lapindo yang melimpah dan menjadi masalah persekitaran untuk disusun dengan simen (PC) dan serat kelapa sebagai bahan utama dalam membuat jubin bangunan ringan yang mempunyai ciri-ciri mekanikal yang tinggi dan mesra alam.

2.3 Penambahan Nano Zeolite ke Jubin Atap Konkrit

Zeolite adalah batu yang berbuih ketika dipanaskan pada suhu 100ºC. Zeolite didefinisikan sebagai kristal alumina silika yang mempunyai struktur kerangka tiga dimensi yang terbentuk dari tetraedra silika dan alumina dengan rongga tiga dimensi yang diisi dengan ion logam pengimbang cas rangka kerangka zeolit ​​dan molekul air bergerak bebas (Yadi, 2005). Ciri khas zeolit ​​termasuk:

2.3.1 Dehidrasi

Molekul air dalam zeolit ​​adalah molekul yang mudah dilepaskan.

2.3.2 Penjerapan

Adsorpsi ditakrifkan sebagai proses melekatkan molekul ke

BAB 3 KAEDAH PENYELIDIKAN

3.1 Masa dan Tempat Pelaksanaan

Masa yang diperlukan untuk pembuatan alat ini dan penyelidikan adalah 1.5 bulan. Aktiviti dijalankan di tiga tempat, iaitu:

 • Makmal Kimia Universiti Diponegoro
 • Makmal Fizik Bahan Universiti Diponegoro
 • Makmal Teknologi Bahan Pembinaan Kejuruteraan Awam Universiti Diponegoro

3.2 Pemboleh ubah Penyelidikan

Pemboleh ubah bersandar dalam ujian:

 • Beban lenturan dan kekuatan mampatan
 • Penyerapan pelepasan gas CO2 dan gas berbahaya
 • Penyerapan air (keliangan)
 • Penyerapan haba

Pemboleh ubah terkawal dalam ujian

 • Jumlah komposisi lumpur nano zeolit ​​dan Lapindo

Pemboleh ubah tetap dalam kajian ini:

 • Bentuk dan saiz jubin
 • Bahan mentah untuk simen porland, serat kelapa PVA dan abu batu.

3.3 Alat dan bahan

Peralatan yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah acuan atap konkrit, ketuhar, penggilingan tenaga tinggi, lelasan Los Angles, SEM (Scanning Electron Microscopy), XRD. Bahan yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah lumpur Lapindo, serat kelapa, zeolit, abu batu, simen, PVA dan air.

3.4 Prosedur Kerja

3.4.1 Penyediaan Nanozeolite

Baye zeolite diayak dengan ayakan 225 mesh. Pembuatan nanozeolite dilakukan menggunakan kaedah top down menggunakan penggilingan tenaga tinggi (HEM-E3D), iaitu dengan mengisar bahan permulaan (zeolit ​​semula jadi) menjadi alat penggilingan. Nisbah yang digunakan adalah 1: 8. Setiap kali anda mengisar, 4,84 gram zeolit ​​dengan 11 bola pengisar seberat 3,52 gram masing-masing dimasukkan ke dalam balang HEM-E3D. Proses penggilingan berlangsung selama 6 jam pada kelajuan 1000 rpm.

Tiub HEM-E3D dan bola penghancur sebelum digunakan dicuci terlebih dahulu menggunakan etanol. Pencirian zeolit ​​menggunakan SEM (Scanning Electron Microscopy) untuk menentukan morfologi permukaan zeolit ​​dan BET (Brunauer-Emmet-Teller) untuk menentukan luas permukaan zeolit ​​tertentu.

3.4.2 Membuat jubin atap konkrit dari lumpur Lapindo dan serat kelapa berdasarkan nanozeolite

Nanozeolite yang telah dibuat dengan kaedah top down menggunakan penggilingan tenaga tinggi (HEM-E3D) kemudian ditambahkan pada komposisi lumpur Lapindo, serat kelapa, semen portland, abu batu dan PVA. Dari ujian ini, kami mengubah penambahan lumpur nanozeolite dan Lapindo.

3.4.3 Kawalan Mutu dan Penilaian Komposisi Bahan (pemboleh ubah terkawal lumpur Lapindo)

Mengenai komposisi campuran kerja yang tidak menentu:

 • SP 0.3 + 0.2 (Zeolite) + 0.3 Lapindo Mud + 0.1 serat kelapa = Objek ujian A.
 • SP 0.3 + 0.3 (Zeolite) + 0.3 Lupur Lapindo + 0.1 serat kelapa = Objek Uji B
 • SP 0.3 + 0.4 (Zeolite) + 0.3 Lapindo Mud + 0.1 serat kelapa = Objek ujian C.
 • SP 0.3 + 0.5 (Zeolite) + 0.3 Lapindo Mud + 0.1 serat kelapa = Objek ujian D
 • SP 0.3 + 0.6 (Zeolite) + 0.3 Lapindo lumpur + 0.1 serat kelapa = Objek ujian E

3.5 Pengujian Prototaip GENRAMP Dalam membuat prototaip, beberapa ujian dilakukan:

 • Ujian X-Ray Diffractometer (XRD)
 • Ujian Mikroskopi Elektron Pengimbasan (SEM)
 • Ujian Penyerapan Air (keliangan)
 • Ujian Penyerapan Pelepasan Ekzos CO2
 • Beban lenturan dan kekuatan mampatan
 • Penyerapan haba

BAB 4. KOS DAN JADUAL AKTIVITI

4.1 Belanjawan

4.2 Jadual Aktiviti

Penyelidikan ini dilakukan selama 1.5 bulan dengan jadual:

BIBLIOGRAFI

Agustanto, BP. 2007. Kerajaan Tidak Boleh Menghentikan Lapindo Mudflow. Media World Online Rabu, 19 Oktober 2016.

Basuki, Eko. 2012. Analisis kualiti jubin konkrit sebagai penutup bumbung dengan bahan tambahan dari serat kelapa sawit.

Kamarlah dan Fajriyanto. 2009. Penggunaan Lapindo Mud sebagai Komposit Mesra Alam Berdasarkan Konkrit Reiforced (FRC). Bandung: SNTKI

Contoh cadangan penyelidikan 3.

Tajuk: Analisis Kestabilan Voltan Loji Tenaga Angin

BAB 1 PENGENALAN

1.1 Latar Belakang

Keperluan tenaga, terutamanya tenaga elektrik di Dunia, adalah bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari keperluan harian manusia seiring dengan perkembangan teknologi, industri dan maklumat yang pesat. Menurut PT Perusahaan Listrik Negara, jumlah pelanggan selama 2009 - 2013 meningkat dari 39.9 juta menjadi 53.7 juta atau rata-rata 3 juta setahun (RUPTL 2015-2025).

Selain itu, ketersediaan tenaga fosil yang menjadi sumber tenaga utama semakin rendah. Rizab minyak di Dunia pada tahun 2004 dianggarkan habis dalam 18 tahun, sementara gas akan habis dalam 61 tahun dan arang batu 147 tahun (DESDM, 2005).

Ketersediaan tenaga tidak sebanding dengan permintaan yang meningkat, jadi perlu untuk menerapkan tenaga yang dapat diperbaharui dalam meminimumkan penggunaan tenaga fosil. Sumber tenaga boleh diperbaharui diharapkan dapat memainkan peranan aktif dalam senario kepelbagaian tenaga masa kini dan masa depan.

Sumber tenaga boleh diperbaharui juga mesra alam dan mempunyai simpanan yang tidak pernah habis. Dunia mempunyai potensi sumber tenaga terbarukan dalam jumlah besar, seperti biodiesel, mikrohidro, tenaga suria, biojisim, dan juga tenaga angin yang dapat digunakan sebagai penjanaan elektrik.

Angin adalah salah satu sumber tenaga yang banyak terdapat di Alam. Penggunaan sumber tenaga angin di Dunia benar-benar perlu dikembangkan untuk memenuhi permintaan tenaga elektrik yang semakin meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Institut Aeronautik dan Angkasa Nasional (LAPAN) di 122 lokasi, ia menunjukkan bahawa beberapa wilayah di Dunia memiliki kecepatan angin di atas 5 m / s, yaitu di daerah Nusa Timur 2 Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Pantai Selatan Jawa.

Loji tenaga angin mempunyai prinsip kerja yang sama dengan loji janakuasa pada umumnya. Loji tenaga angin menggunakan kelajuan angin untuk memutar kincir angin yang berada di poros dengan rotor penjana. Masalah yang timbul dari penjana ini ialah kelajuan angin yang tidak stabil, salah satunya dapat mempengaruhi voltan yang dihasilkan oleh penjana menjadi tidak stabil.

Memandangkan bahawa bekalan yang diperlukan oleh beban mesti stabil sesuai dengan peringkatnya, iaitu 220 volt untuk satu fasa sementara 380 untuk tiga fasa, jika tidak stabil dapat mengganggu beban dan bahkan dapat merosakkan peralatan elektrik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang ini, rumusan masalah berikut dapat diperoleh:

 • Bagaimana kelajuan angin mempengaruhi voltan elektrik yang dihasilkan oleh loji tenaga angin?
 • Bagaimanakah voltan dihasilkan oleh Loji Tenaga Angin yang Dikawal Tegangan, ketika beban berubah dan kelajuan angin berubah?

1.3 Batasan Masalah

Sehingga dalam penulisan tesis ini dapat mencapai tujuan dan objektif wang yang diharapkan, maka dalam memahami penyelidikan ini terbatas seperti berikut:

 • Sistem yang akan dirancang dalam penyelidikan ini adalah Sistem Penjanaan Tenaga Angin, yang akan menganalisis kestabilan voltan elektrik terhadap kelajuan dan beban angin.
 • Penggunaan bateri untuk penyimpanan dari loji tenaga angin tidak dibincangkan.
 • Pengujian dilakukan hanya dengan pemodelan sistem atau simulasi menggunakan Matlab.
Baca juga: Adat: Definisi, Fungsi dan Dasar [PENUH]

1.4 Tujuan

Objektif kajian ini adalah seperti berikut:

 • Analisis Kestabilan Voltan Loji Tenaga Angin.
 • Mengetahui perbandingan voltan elektrik di loji kuasa angin dengan dan tanpa pengawal voltan apabila kelajuan dan beban angin berbeza-beza.

1.5 Faedah

Kajian Faedah yang diperoleh daripada kajian ini adalah seperti berikut:

 • Memberi faedah untuk pengembangan sains dan teknologi, terutama mengenai kestabilan voltan loji kuasa hidro.
 • Penyelidikan ini dapat digunakan sebagai rujukan awal dalam pembelajaran di masa depan, mengenai tenaga boleh diperbaharui dan penerapan langsungnya untuk sistem elektrik skala kecil untuk menggunakan tenaga terbarukan secara nyata.

BAB 2 TEORI ASAS

2.1. Kajian literatur

Penyelidikan mengenai sistem kawalan frekuensi loji tenaga angin telah dilakukan oleh Maumita Deb, et al (2014), yang berjudul "Control of Voltage and Frequency of a Wind Electrical System using Frequency Regulator". Penyelidikan ini bertujuan untuk mengawal voltan dan frekuensi apabila beban tambahan diaktifkan menggunakan Pengatur Frekuensi.

Dalam makalah tersebut, Maumita menyimpulkan bahawa pada waktu t = 0.5, beban tambahan diaktifkan, frekuensi sekejap turun menjadi 49.85 Hz dan frekuensi pengatur bertindak balas untuk mengurangkan daya yang diserap oleh beban sekunder untuk membawa frekuensi kembali ke 50 Hz.

Pengatur blok frekuensi digunakan untuk mengekalkan frekuensi tetap pada 50 Hz. Fungsi kawalan frekuensi menggunakan sistem tiga fasa terkunci Loop (PLL) standard untuk mengukur frekuensi sistem.

2.2. Teori Asas

2.2.1. Angin (Angin)

Angin adalah udara yang bergerak dari tekanan udara yang lebih tinggi ke tekanan udara yang lebih rendah. Perbezaan tekanan udara disebabkan oleh perbezaan suhu udara disebabkan oleh persamaan atmosfera yang tidak rata oleh cahaya matahari. Oleh kerana perbezaan suhu, udara berputar dari kutub utara ke khatulistiwa di sepanjang bumi atau sebaliknya.

2.2.2. Turbin angin

Turbin angin adalah alat yang berfungsi untuk menukar tenaga kinetik angin menjadi tenaga angin gerakan dalam bentuk rotor berputar dan poros penjana untuk menghasilkan tenaga elektrik. Tenaga kebisingan yang datang dari angin akan dihantar ke gerakan dan tork pada batang penjana yang kemudian dihasilkan tenaga elektrik. Turbin angin adalah mesin penggerak yang tenaga pendorongnya berasal dari angin.

2.2.3. Sistem kawalan

Sistem kawalan adalah proses menetapkan atau mengawal satu atau lebih kuantiti sehingga ada harga atau ringkasan harga tertentu. Fungsi asas sistem, kontrol meliputi "pengukuran (pengukuran), peningkatan (perbandingan), pencatatan dan pengiraan (pengiraan), dan peningkatan (pembetulan)".

Komponen asas sistem kawalan terdiri daripada input, pengawal, elemen pengawal akhir, proses, sensor atau pemancar dan output.

2.2.4. Motor segerak

Synchronous Motor adalah mesin segerak yang digunakan untuk menukar tenaga elektrik menjadi tenaga mekanikal. Mesin segerak mempunyai gegelung jangkar pada stator dan gegelung medan pada pemutar.

Gegelung jangkar dalam bentuk yang sama dengan mesin induksi, sedangkan gegelung medan untuk mesin segerak dapat berupa tiang kasut (salient) atau tiang dengan celah udara yang merata (rotor silinder). Arus terus (DC) untuk menghasilkan fluks di gegelung medan dialirkan ke pemutar melalui gelang dan sikat.

2.2.5 MATLAB

MATLAB (makmal matematik atau makmal matriks) adalah program untuk analisis numerik dan pengiraan, adalah bahasa pengaturcaraan matematik lanjutan yang dibentuk dengan premis menggunakan sifat dan bentuk matriks.

Dalam sains komputer, MATLAB didefinisikan sebagai bahasa pengaturcaraan yang digunakan untuk melakukan operasi matematik atau operasi algebra matriks.

MATLAB (Laboratorium Matriks), yang merupakan bahasa pengaturcaraan berdasarkan matriks, sering digunakan untuk teknik pengiraan berangka, digunakan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi matematik elemen, matriks, pengoptimuman, penghampiran, dan lain-lain.

BIBLIOGRAFI

Subrata, 2014. Pemodelan Loji Tenaga Angin 1 Kw dibantu oleh Simulink Matlab. Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Fakulti Kejuruteraan, Universiti Tanjungpura Pontianak.

Muchsin, Ismail. Elektronik dan Kuasa Elektrik 1 "Mesin Segerak" Pusat Pembangunan Bahan Pengajaran - UMB.

Jabatan Tenaga dan Sumber Mineral. 2006. Rangka Kerja Pengurusan Tenaga Nasional 2015-2025. Jakarta: ESDM

Deb, Maumita, sama sekali. 2014. Kawalan Voltan dan Kekerapan Sistem Elektrik angin menggunakan Pengatur Frekuensi. Bahagian Sains Kejuruteraan Elektrik, Universiti Tripura (Universiti pusat), Suryamaninagar. India

Contoh cadangan penyelidikan 4.

Tajuk kajian: Reka bentuk dapur 12 volt

BAB 1 PENGENALAN

1.1 Latar Belakang

Tenaga sangat penting dalam kehidupan manusia, kerana hampir setiap kehidupan manusia memerlukan tenaga. Sebilangan tenaga boleh diperbaharui dan sebahagian tidak dapat diperbaharui. Sumber tenaga konvensional yang dimiliki hari ini, seperti minyak, arang batu, gas asli, adalah sumber semula jadi yang tidak dapat diperbaharui sehingga suatu hari mereka akan habis. Saat ini, banyak negara menjelajah dan mengeksploitasi sumber minyak mereka seolah-olah masih ada banyak cadangan petroleum. Angka penggunaan bahan bakar semasa adalah sekitar 60 juta kiloliter, atau setara dengan sekitar 1 juta tong sehari.

Pengeluaran minyak kini 1.1 juta tong sehari, jadi hampir tidak ada. Sebaliknya, pengeluaran minyak tidak meningkat dengan begitu pantas. Sebenarnya, kecenderungan semula jadi adalah bahawa pengeluaran jatuh kerana penipisan (Sadli, 2004).

Menurut Kompas.com (2008), simpanan minyak dunia dianggarkan cukup untuk memenuhi keperluan domestik selama 11 tahun akan datang. Ini berlaku sekiranya aktiviti penerokaan untuk mencari sumber minyak baru tidak dilakukan dengan segera.

Ini disampaikan oleh Ketua Jabatan Tenaga Persatuan Pakar Geologi Dunia (IAGI) Nanang Abdul Manaf dalam Seminar Nasional Penyelesaian Krisis Tenaga di Universiti Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (13/12/2008).

Seminar ini diadakan oleh Persatuan Pelajar Kejuruteraan Geologi Undip. Menurut Nanang, purata pengeluaran minyak di Dunia mencapai 970 ribu 1 juta tong sehari. Walau bagaimanapun, cadangan simpanan minyak yang siap dihasilkan hanya 4 bilion tong. "Jumlah ini hanya akan mencukupi untuk pengeluaran sehingga 2019," katanya. Oleh itu, kita memerlukan sumber tenaga alternatif sebagai penyelesaian untuk masalah di atas.

Salah satu sumber tenaga yang mesra alam dan sangat menjanjikan di masa depan adalah sumber tenaga suria. Penggunaan sumber tenaga suria atau suria sangat sesuai digunakan sebagai alternatif untuk menggantikan sumber semula jadi yang pada suatu hari akan habis. Alternatif dalam pemindahan tenaga suria ini adalah lokasi geografi Negara Dunia yang mempunyai iklim tropika, di mana cahaya matahari cukup besar.

Tenaga suria adalah tenaga yang memancar ke bumi sama ada dalam bentuk panas atau cahaya. Tenaga suria adalah tenaga yang tidak habis-habisnya. Di mana, tenaga bebas tersedia dan melimpah ruah dan tidak menyebabkan pencemaran ke persekitaran berbanding dengan tenaga konvensional lain kerana proses pembakaran yang berlaku.

Cahaya matahari yang diserap oleh sel suria akan langsung ditukarkan menjadi elektrik oleh sel suria itu sendiri. Walau bagaimanapun, tenaga elektrik ini tidak dapat digunakan secara langsung. Agar tenaga elektrik dari sel suria dapat digunakan, sel suria memerlukan paling sedikit komponen pendukung yang terdiri daripada penyongsang untuk menukar elektrik DC dari sel solar menjadi elektrik AC untuk penggunaan harian, bateri atau akumulator yang digunakan untuk menyimpan lebihan cas elektrik untuk digunakan. kecemasan atau waktu malam, serta pelbagai pengawal untuk mengoptimumkan kuasa output sel suria.

Tenaga suria yang telah diubah menjadi tenaga elektrik boleh digunakan untuk keperluan seharian. Salah satunya digunakan untuk kompor 220Volt (AC), sehingga tenaga elektrik dapat digunakan untuk menghidupkan kompor AC, diperlukan komponen pendukung sel surya, salah satunya adalah penyongsang untuk menukar voltan DC dari sel surya ke AC.

Walaupun menggunakan penyongsang ini sangat tidak efisien selain harganya sangat mahal, kuasa juga banyak dibazirkan sehingga menjadi boros, kerana penyongsang mengalami kehilangan kuasa yang besar. Oleh itu, untuk mengatasi masalah ini akan dirancang kompor (DC) 12volt. Oleh itu, penggunaan kemudian tidak memerlukan penyongsang untuk menukar voltan.

1.2 Masalah

Berdasarkan keterangan latar belakang, beberapa masalah dapat dikenalpasti seperti berikut:

 • Penggunaan minyak bakar yang tinggi berbanding terbalik dengan kenyataan bahawa pengeluaran minyak tidak meningkat dengan begitu cepat.
 • Rizab petroleum dunia dianggarkan hanya hingga 2019.
 • Ketersediaan sumber tenaga alternatif, seperti tenaga suria, banyak tetapi belum dapat digunakan dengan baik.
 • Cahaya matahari dapat langsung diubah menjadi elektrik oleh sel suria, tetapi untuk dapat menggunakannya untuk keperluan harian, ia memerlukan komponen sokongan untuk keperluan harian seperti dapur elektrik.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, masalah dapat dirumuskan untuk diselesaikan seperti berikut:

 • Sumber kuasa DC yang telah disimpan dalam akumulator atau bateri boleh digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti dapur elektrik.
 • Untuk mendapatkan proses pemanasan yang baik, perlu merancang kompor DC dengan sumber kuasa dari bateri 12 Volt DC.

1.4 Batasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan penyelidikan ini, adalah perlu untuk membatasi masalah yang harus diselesaikan, iaitu penyelidikan ini hanya memfokuskan cara merancang peralatan elektrik di rumah tangga, iaitu dapur elektrik dengan sumber kuasa 12 Volt DC, sehingga hasil akhir dari penyelidikan ini adalah kompor DC 12 Volt.

1.5 Tujuan

Tujuan merancang dapur DC ini adalah merancang dan membuat dapur elektrik 12 Volt DC dan mengukur prestasi dapur elektrik 12 Volt DC.

1.6 Faedah

Manfaat merancang kompor ini adalah sebagai penyelesaian penggunaan tenaga alternatif untuk masa depan, dengan itu mengurangkan penggunaan minyak bahan bakar yang habis.

Di samping itu, untuk mengurangkan pemanasan global dan mengurangkan pencemaran alam sekitar serta hasil inovasi dalam bidang kejuruteraan elektrik untuk menyelesaikan masalah yang wujud dalam kehidupan nyata.

BAB 2 Tinjauan Literatur

2.1 Penumpuk

Penumpuk disebut elemen sekunder (sel) kerana setelah tenaga habis ia masih boleh diisi dan digunakan semula (Elektronik-dasar.web.id, 2012). Apabila pengecasan berlaku tindak balas kimia pertama setelah penumpuk penuh dapat memberikan arus ke litar luar, maka tindak balas kimia kedua berlaku. Oleh itu, penumpuk ini berfungsi untuk mengumpul dan melepaskan arus elektrik.

Semasa mengecas bateri diberikan elektrik dari sumber kuasa arus terus (DC). Di dalam bateri, tenaga elektrik ini ditukar menjadi tenaga kimia dan kemudian disimpan. Kami mengesyorkan bahawa pada masa pengosongan (penggunaan), tenaga kimia yang tersimpan diubah semula menjadi elektrik. Untuk bateri utama, jika plat rosak, ia tidak boleh diisi semula dan mesti diganti dengan yang baru. Namun, jika voltan bateri sekunder menjadi rendah, voltan dapat dipulihkan dengan mengecas bateri.

2.2 Nikel

Nickelin adalah wayar nikel. Nikel adalah logam putih keperakan yang berkilat, keras dan tegang (stretchable), diklasifikasikan sebagai logam perantaraan. Nikel adalah logam yang sangat keras tetapi mudah ditempa.

Kerana fleksibel dan mempunyai ciri-ciri unik seperti tidak mengubah sifatnya ketika terkena udara, ketahanan terhadap oksidasi dan kemampuannya untuk mengekalkan sifat asalnya di bawah suhu yang melampau. Nikel mempunyai kekonduksian terma dan elektrik yang baik. Kumpulan kimia mempunyai simbol atom Ni dan nombor atom 28. Nikel pertama kali ditemui oleh Crostdet pada tahun 1751.

2.3 Teori Aliran Elektrik

Terdapat dua teori yang menerangkan bagaimana aliran elektrik:

 • Teori elektron (Teori elektron) Teori ini menyatakan bahawa elektrik mengalir dari negatif ke positif. Aliran elektrik adalah pemindahan elektron bebas dari satu atom ke atom yang lain.
 • Teori konvensional (Teori konvensional) Teori ini menyatakan bahawa elektrik mengalir dari positif ke negatif.

2.4 Arus Elektrik

Arus elektrik adalah aliran elektron yang berterusan dan berterusan dalam konduktor kerana perbezaan bilangan elektron di beberapa lokasi di mana bilangan elektron tidak sama (Dunia-electrik.blogspot.com, 2009). Besarnya arus elektrik yang mengalir melalui konduktor sama dengan jumlah cas (elektron bebas) yang mengalir melalui titik keratan rentas konduktor dalam satu saat.

Arus elektrik ditunjukkan oleh simbol I (intensiti) dan jumlahnya diukur dalam ampere (disingkat A). Arus elektrik bergerak dari terminal positif (+) ke terminal negatif (-), sedangkan aliran elektrik dalam wayar logam terdiri daripada aliran elektron yang bergerak dari terminal negatif (-) ke terminal positif (+), arah arus elektrik dianggap bertentangan dengan arah pergerakan elektron . Arus 1 ampere ialah aliran elektron sebanyak 628 × 10 ^ 16 atau sama dengan 1 Coulumb sesaat melalui keratan rentas konduktor.

2.5 Perintang

Pada dasarnya semua bahan mempunyai sifat tahan, tetapi sebilangan bahan seperti bahan tembaga, perak, emas, dan logam umumnya mempunyai ketahanan yang sangat sedikit. Bahan-bahan ini mengalirkan elektrik dengan betul atau dipanggil konduktor.

Perintang adalah komponen asas elektronik yang selalu digunakan di setiap litar elektronik kerana boleh berfungsi sebagai pengatur atau untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam litar. Dengan perintang, 12 arus elektrik dapat disalurkan mengikut keperluan. Resirtor bersifat resistif, unit rintangan perintang dipanggil Ohm.

2.6 Voltan Elektrik atau Potensi Elektrik

Tenaga atau tenaga itulah yang menyebabkan cas negatif (elektron) mengalir dalam konduktor. Potensi elektrik adalah fenomena arus elektrik bergerak kerana lokasi berpotensi berbeza. dari perkara di atas, kita tahu bahawa terdapat perbezaan potensi elektrik yang sering disebut sebagai perbezaan potensi. unit perbezaan keupayaan ialah Volt.

1 Volt adalah voltan elektrik yang mampu mengalirkan arus elektrik 1 A dalam konduktor dengan rintangan 1 ohm. Voltan Elektrik juga dinyatakan dengan huruf E dari EMF, yang merupakan singkatan dari Electro Motive Force (gaya elektromotif).

2.7 Litar Arus Langsung

Dalam litar, arus akan mengalir, jika syarat berikut dipenuhi: 1. Sumber voltan 2. Peranti penyambung 3. Beban

2.7.1 Undang-undang Ohm

Yang pertama menemui hubungan antara arus, voltan dan rintangan adalah seorang lelaki bernama George Simon Ohm. Dengan undang-undang Ohm, jumlah arus, voltan dan rintangan dapat dikira. Dalam litar tertutup, jumlah arus (I) berubah berkadar dengan voltan (V) dan berkadar songsang dengan beban rintangan (R).

2.7.2 Undang-undang Kirchoff

Hukum Kirchoff ditemui oleh Gustav Robert Kirchhoff. Hukum Kirchoff 1 berbunyi "Jumlah arus elektrik algebra pada titik cabang litar elektrik sama dengan sifar" (Supriyanto, 2007).

2.8 Kuasa

Secara umum, definisi kuasa adalah tenaga yang dikeluarkan untuk melakukan kerja. Dalam sistem kuasa elektrik, kuasa adalah jumlah tenaga elektrik yang digunakan untuk melakukan kerja. Tenaga elektrik biasanya dinyatakan dalam Watt atau Kuasa Kuda (HP). Kuasa Kuda adalah unit / unit kuasa elektrik di mana 1 HP sama dengan 746 Watt. Sementara itu, Watt adalah unit kuasa elektrik di mana 1 Watt mempunyai kuasa yang sama dengan kuasa yang dihasilkan dengan mengalikan arus 1 Ampere dan voltan 1 Volt (Saranabelajar.wordpress.com, 2009).

BAB 3 KESIMPULAN

Kelemahan alat ini adalah bahawa output kuasa dari dapur DC tidak maksimum, iaitu 250 Watt. Ini kerana terdapat kehilangan kuasa yang disebabkan oleh kompor yang dipasang di antara plat penghubung dan wayar nikel yang tidak optimum. Beberapa cara telah dilakukan, iaitu dengan mengganti pelbagai plat yang digunakan, tetapi masih belum mendapat kekuatan yang diinginkan secara maksimum sehingga dapat menghasilkan panas yang diharapkan.

Contoh cadangan penyelidikan 5

Tajuk penyelidikan : Analisis Punca Kegagalan Pertumbuhan Kulat pada Permukaan Kaca

BAB 1 PENGENALAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Biologi adalah sains yang dekat dengan kehidupan seharian kita dan biologi adalah penghubung antara semua sains semula jadi dan juga sains yang menyatukan sains semula jadi dan sains sosial.

Salah satu topik perbincangan dalam biologi ialah cendawan (Mykes). Kulat adalah organisma eukariotik dengan dinding sel yang terdiri daripada kitin. Kulat tidak mempunyai klorofil untuk melakukan fotosintesis.

Cendawan hidup dengan menyerap bahan organik di sekelilingnya. Bahan organik yang diserap digunakan untuk kelangsungan hidupnya dan juga disimpan dalam bentuk glikogen, yang merupakan sebatian karbohidrat.

Kulat boleh hidup di pelbagai persekitaran. Tetapi umumnya mereka tinggal di tempat yang basah atau lembap. Di samping itu, banyak kulat yang hidup di sana adalah organisma atau sisa-sisa organisma di laut atau air tawar. Kulat boleh hidup dalam simbiosis dengan alga untuk membentuk lichen yang dapat hidup di habitat yang melampau. Seperti padang pasir, tiang, dll.

Secara semula jadi, kulat memperoleh nutrien untuk tumbuh dalam bentuk bahan organik secara heterotrofik dengan mengikis sisa-sisa organisma (Pada jamur dengan sifat saprofit dari organisma lain (pada jamur yang bersifat parasit dan saling), sehingga umumnya jamur hidup dalam organisma yang organik, sementara kemungkinan kulat tumbuh pada organik sukar dibuktikan.

Berdasarkan keterangan di atas, penulis ingin melakukan kajian mengenai kemungkinan kulat tumbuh di permukaan bahan bukan organik dalam bentuk kaca. Oleh itu, penulis mengambil tajuk kajian "Analisis penyebab kegagalan pertumbuhan kulat pada permukaan kaca".

1.2 Objektif Penyelidikan

Objektif yang ingin dicapai dari penyelidikan ini adalah:

 • Untuk mengetahui pertumbuhan kulat.
 • Untuk mengetahui habitat hidup cendawan.
 • Untuk memenuhi tugasan subjek biologi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, rumusan masalah dalam kajian ini adalah seperti berikut "Mengapa permukaan kaca tidak akan tumbuh acuan?"

1.4 Hipotesis

Permukaan kaca tidak akan tumbuh kulat kerana kaca adalah bahan bukan organik yang zatnya tidak dapat diserap oleh makhluk hidup.

BAB 2 TINJAUAN LITERATUR

Kita sering melihat kulat di sekitar rumah kita, terutamanya ketika musim hujan. Organisma kelihatan seperti payung. Ada yang berwarna putih, merah dll. Malah ada cendawan yang boleh dimakan oleh kami.

Suroso AY dalam buku Encyclopedia of Science and Life (2003: 104) mengungkapkan bahawa cendawan adalah kerajaan (Kerajaan) makhluk hidup yang struktur tubuhnya tidak mengandungi klorofil, tetapi dinding selnya terbuat dari selulosa dan sel-selnya mengandung glikogen (sebatian karbohidrat), sehingga ia tidak boleh bersifat fotosintetik.

Dunia Wikipedia mendefinisikan kulat atau kulat adalah tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil sehingga menjadi heterotrof. Kulat adalah uniselular dan multiselular. Badannya terdiri daripada benang yang disebut hyphae. Hyphae dapat membentuk cabang anyaman yang disebut miselium. Pembiakan kulat, ada cara vegetatif, ada juga cara generatif. Kulat menyerap bahan organik dari persekitaran melalui hyphae dan miselium mereka untuk mendapatkan makanannya. Selepas itu, simpan dalam bentuk glikogen. Cendawan adalah pengguna, oleh itu cendawan bergantung pada substrat yang menyediakan karbohidrat, protein, vitamin, dan sebatian kimia lain. [2] Semua bahan diperoleh dari persekitaran. Sebagai makhluk heterotrofik, kulat boleh menjadi parasit wajib, parasit fakultatif, atau saprofit. (//id.wikipedia.org/wiki/jamur).

Kulat tergolong dalam salah satu tumbuhan heterotrofik yang memperoleh bahan organik dari organisma lain. Bahan organik boleh datang dari sisa-sisa organisma hidup, organisma mati, dan bahan bukan hidup. Kulat yang bersifat saprophytic atau fungi yang memperoleh bahan organik dari sisa-sisa organisma mati dan bahan bukan hidup. Contohnya, daun, pakaian dan kertas. Penguraian kulat yang mempunyai sifat ini menyebabkan reput dan reput. Kulat parasit memperoleh bahan organik dari organisma hidup lain. Kulat ini boleh membahayakan organisma yang dihuni kerana boleh menyebabkan penyakit. Terdapat juga kulat yang mempunyai simbol mutulisme yang saling menguntungkan dengan organisma lain. (Diah Aryulia, 2010: 207-209)

Menurut Albert Towle, 1989, jamur dimasukkan ke dalam kerajaan jamur dan protista kerajaan:

a. Kulat Kerajaan.

Ciri-ciri: mempunyai hifa yang terlindung, dinding sel yang terdiri daripada kitin, polisakarida kompleks, selulosa, pembiakan seksual dengan gamet diikuti oleh penyatuan protoplasma. Pembiakan aseks oleh spora, pemecahan. Klasifikasi jamur kerajaan terdiri dari 4 bahagian, yaitu:

Baca juga: 17 Contoh Penawaran, Barang, Perkhidmatan Kerjasama (+ Petua)

1. Bahagian Zygomycota

Hypa pelbagai inti, pembiakan oleh spora, sporangia, pembiakan seksual dengan konjugasi zigotore.

2. Bahagian Basidiomikota

Hyphae terlindung, pembiakan aseksual dengan pemecahan, pembiakan seksual oleh basidiospora.

3. Bahagian Ascomycota

Hyphae dilindungi, boleh menjadi uniselular, pembiakan aseksual dengan konidia dan juga dengan pembiakan, pembiakan seksual dengan ascospores.

4. Bahagian Deuteromycota

Hyphae bertebat, membiak dengan konidia.

b. Protista Kerajaan

Dimasukkan ke dalam protista kerana mempunyai ciri seperti amuba, makanan seperti amuba, iaitu bakteria dan bahan organik lain, morfologi dan fisiologi serupa dengan amuba, sel prokariotik. Klasifikasi protista kerajaan adalah seperti berikut:

1. Phylum Acrasiomycota

Mpy dicirikan, uniselular, terdiri daripada myxamuba, dihasilkan semula oleh sporangia. Tubuh seperti pseudoplasmodium, sel eukariotik.

Fasa vegetatif seperti amuba adalah satu teras.

2. Phylum Myxomycota

Ciri-ciri: dalam bentuk plasmodium yang mempunyai banyak inti, membiak dengan sporangia.

Fasa vegetatif serupa dengan plasmodium hidup bebas.

3. Pylum chytridiomycota

Tubuh terdiri daripada benang hyphal, mpy dinding pasti, inti eukariotik, menghasilkan spora yang mengembara.

Khusus untuk menghasilkan sel flagellated: kelas oomycetes.

BAB 3 KAEDAH PENYELIDIKAN

Dalam kajian ini, kami menggunakan kaedah berikut:

Kajian perpustakaan atau tinjauan literatur adalah kajian literatur dengan mencari data atau maklumat dari pelbagai buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibincangkan.

Kaedah penyelidikan adalah rancangan langkah-langkah aktiviti penyelidikan yang merangkumi:

 • Objek kajian, populasi dan sampel.

Objek dalam kajian ini merangkumi organisma kulat atau Mykes yang merupakan makhluk hidup yang struktur badannya tidak mempunyai klorofil. tetapi dinding selnya terbuat dari selulosa dan selnya mengandungi glikogen. Dengan kaedah pembiakan dalam bentuk spora dan hyphae.

Populasi dalam kajian ini merangkumi jenis habitat cendawan (Mykes) dalam bentuk bahan organik dan bukan organik. Bahan organik seperti roti, kayu, dll. Manakala bahan bukan organik seperti permukaan kaca, plastik, seramik, kaca fyberg, logam dll.

Sampel kajian adalah bahan organik dalam bentuk roti dan bahan bukan organik dalam bentuk kaca.

 • Laman penyelidikan

Lokasi penyelidikan adalah tempat tinggal di salah satu penyelidik, iaitu di blok Jatiserang, ds. Jatiserang kec. Daerah Panyingkiran. Majalengka.

 • Masa penyelidikan

Masa penyelidikan dapat dijelaskan dalam jadual di bawah:

Jadual aktiviti penyelidikan

Tidak.Jenis Aktiviti PenyelidikanMasaKet.
1.Sediakan Cadangan1 hari10 Jun 2012
2.Melakukan Percubaan Pertama2 hari15-16 Julai 2012
3.Analisis hasil eksperimen pertama1 hari17 Julai 2012
4.Lakukan percubaan kedua2 hari18-19 Julai 2012
5.Analisis hasil eksperimen kedua1 hari20 Julai 2012
6.Sediakan laporan penyelidikan1 hari20 Julai 2012
7.Pembentangan hasil penyelidikan1 hari21 Julai 2012
 • Penerangan mengenai pemboleh ubah penyelidikan

Dalam kajian ini, penulis akan mengkaji hubungan kausal yang merupakan pemboleh ubah bebas dan bersandar. Hubungan sebab dan akibatnya adalah bahawa kulat tidak akan tumbuh di permukaan kaca.

Pemboleh ubah bebas adalah bahawa kaca adalah bahan bukan organik yang tidak mempunyai bahan yang dapat diserap oleh kulat.

Pemboleh ubah bersandar adalah bahawa acuan tidak akan tumbuh di permukaan kaca.

 • Alat dan Bahan

Alat yang akan digunakan oleh penyelidik adalah:

 1. Pegun
 2. peralatan dan bahan yang digunakan untuk menjalankan eksperimen.
 3. Sastera yang menyokong eksperimen.
 • Data pemerhatian

Penyelidikan yang kami lakukan adalah penyelidikan kualitatif dalam bentuk skema atau keterangan data pemerhatian terperinci. Sebagai contoh, data mengenai ciri-ciri organisma yang dijelaskan dari segi morfologi dan data mengenai proses perkembangan organisma.

BAB 4 KESIMPULAN

Kulat tidak boleh tumbuh selain daripada bahan organik. Seperti kaca, kaca tidak dapat ditanam oleh kulat walaupun di tempat yang lembap di mana acuan biasanya tumbuh kerana kaca adalah bahan bukan organik.

BIBLIOGRAFI

Aryulina, Diah, et al. 2010. Biologi 1A untuk Sekolah Menengah Gred X Semester 1. Jakarta: Esis, jejak dari Penerbit Erlangga.

AY, Suroso, et al. 2003. Ensiklopedia Sains dan Kehidupan. Jakarta: CV. Tarity Samudra Berlian.

Khristiyono. 2007. Buku kerja dengan pendekatan pembelajaran aktif dalam Biologi untuk kelas X semester 1. Jakarta: Esis, jejak dari Penerbit Erlangga.

Nazir, Moh. 1983. Kaedah Penyelidikan. Darussalam: Ghalia World

Contoh cadangan penyelidikan 6

Contoh cadangan penyelidikan mengenai motivasi belajar pelajar.

A. Tajuk Cadangan Penyelidikan

Pengaruh Aktiviti Bermain Permainan Dalam Talian terhadap Motivasi Pembelajaran Pelajar Kelas X SMA N 1 Playen.

B. Latar Belakang Masalah

Kewujudan permainan dalam talian sememangnya mula mempengaruhi aktiviti harian remaja usia sekolah. Keadaan ini dapat dibuktikan dengan kecenderungan remaja, terutamanya mereka yang berada di peringkat sekolah menengah (SMA) untuk menghabiskan masa mereka bermain permainan dalam talian.

Fakta ini jelas sangat membimbangkan kerana remaja usia sekolah seperti mereka harus menghabiskan banyak masa untuk melakukan aktiviti positif. Dalam perspektif sosiologi, seseorang yang menjadikan permainan dalam talian sebagai keutamaan cenderung berkembang menjadi orang yang egosentrik dan individualis.

Kedua-dua ciri ini jelas sangat berbahaya bagi perkembangan individu yang berkenaan pada masa akan datang. Berdasarkan hasil pemerhatian pra-penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik pada 22-24 Februari 2018 di kelas X AC SMA N 1 Playen, beberapa masalah telah dijumpai. Pertama, 60% kelas X AC SMA N 1 Playen menghabiskan masa mereka bermain permainan dalam talian.

Peratusannya diperoleh melalui pengumpulan data menggunakan instrumen dalam bentuk soal selidik. Kedua, motivasi belajar kelas X AC SMA N 1 Playen masih dalam kategori rendah di mana kebanyakan pelajar masih melakukan aktiviti lain semasa belajar. Antaranya bermalas-malasan, tidur, bermain gajet, bergurau atau bercakap.

Kedua-dua masalah ini tentunya dapat menghalang pencapaian tujuan pembelajaran kognitif, afektif dan psikomotor. Oleh itu, adalah perlu untuk menjalankan kajian yang bertajuk "Kesan Aktiviti Permainan Dalam Talian Terhadap Motivasi Pelajar di Kelas X SMA N 1 Playen".

C. Batasan Masalah

 • Keamatan tinggi bermain permainan dalam talian yang dijalankan oleh kelas X AC SMA N 1 Playen.
 • Motivasi pembelajaran rendah kelas X AC SMA N 1 Playen.

D. Rumusan Masalah

 • Adakah terdapat kesan bermain permainan dalam talian terhadap motivasi belajar kelas X SMA N 1 Playen?

E. Teori Kajian

Berdasarkan masalah yang dipilih, perlu memasukkan dua teori dalam cadangan penyelidikan ini, iaitu mengenai motivasi belajar dan permainan dalam talian. Kajian teori motivasi pembelajaran terdiri daripada definisi, fungsi, jenis, ciri, faktor yang mempengaruhi dan usaha untuk memperbaikinya. Sementara itu, kajian teori permainan dalam talian merangkumi definisi, jenis dan kesannya.

F. Hipotesis

 • Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemboleh ubah bermain aktiviti permainan dalam talian dengan motivasi belajar kelas X AC SMA N 1 Playen.

G. Reka Bentuk Penyelidikan

Penyelidikan ini mempunyai reka bentuk ex-post facto, di mana penyelidik cuba meneliti fakta yang pernah berlaku di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah kuantitatif sehingga menghasilkan data dalam bentuk kumpulan nombor.

H. Penduduk dan Sampel

 • Populasi dalam kajian ini adalah semua pelajar kelas X AC SMA N 1 Playen, berjumlah 180 orang.
 • Sampel dalam kajian ini akan mengambil 30 orang setiap kelas untuk dijadikan subjek. Pelajar diambil dengan menggunakan teknik persampelan rawak mudah, di mana responden dipilih secara rawak oleh penyelidik.

I. Instrumen Pengumpulan Data

Penyelidik akan mengumpulkan data daripada responden menggunakan instrumen dalam bentuk soal selidik tertutup. Dalam soal selidik ini pelbagai soalan telah dikumpulkan mengenai pemboleh ubah yang dikaji, iaitu aktiviti bermain permainan dalam talian dan motivasi belajar.

J. Kesahan data

Data pengujian dari hasil kajian ini menggunakan empat kesahan, iaitu isi, konstruk, serentak dan ramalan. Alat ukur yang digunakan oleh penyelidik untuk menguji kesahan data kajian adalah Karl Pearson's Product Moment.

Contoh cadangan penyelidikan 7

Contoh cadangan kajian mengenai strategi pembelajaran.

A. Tajuk cadangan penyelidikan

Pelaksanaan Strategi Pembelajaran oleh Guru Kompetensi untuk Kemahiran Pentadbiran Pejabat di SMK N 1 Godean.

B. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan hasil pemerhatian yang dibuat di kelas XI AP 1 dan 2 pada 1-2 April 2017, beberapa masalah didapati dalam aktiviti pembelajaran. Pertama, motivasi pelajar masih rendah ketika aktiviti pembelajaran berlangsung. Keadaan ini dibuktikan oleh sebilangan besar pelajar yang melakukan aktiviti lain seperti bercakap, bergurau, bermain gajet hingga tidur.

Kedua, pencapaian pembelajaran kebanyakan pelajar juga masih rendah di mana berdasarkan keputusan skor ujian harian sebanyak 55% belum mencapai kriteria kelengkapan minimum. Ketiga, sumber pembelajaran yang digunakan oleh guru dan pelajar tidak mencukupi kerana ketiadaan bahan pengajaran untuk kurikulum 2013 yang disemak semula.

Keempat, strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru kompetensi Pentadbiran Pejabat tidak berbeza-beza. Dalam aktiviti pembelajaran, guru masih menggunakan strategi monoton, iaitu ekspositori. Walaupun setiap isi pelajaran tentu memerlukan penerapan pelbagai strategi kerana objektif pembelajarannya juga berbeza.

Berdasarkan keempat-empat masalah ini, perlu dilakukan penyelidikan mengenai pelaksanaan strategi pembelajaran oleh guru. Tajuk penyelidikan yang akan dijalankan oleh penyelidik adalah "Pelaksanaan Strategi Pembelajaran oleh Guru Kompetensi Kemahiran Pentadbiran Pejabat di SMK N 1 Godean".

C. Batasan Masalah

Strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru kecekapan kemahiran Pentadbiran Pejabat tidak berbeza-beza.

D. Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan strategi pembelajaran oleh guru kecekapan kemahiran Pentadbiran Pejabat di SMK N 1 Godean?

E. Teori Kajian

Berdasarkan tema kajian yang diambil, terdapat tiga kajian teori utama. Pertama, teori strategi pembelajaran merangkumi pemahaman, komponen, jenis, perancangan dan pelaksanaan. Kedua, teori kaedah pembelajaran yang terdiri daripada pemahaman, jenis dan perancangan. Ketiga, teori yang membincangkan kompetensi kemahiran Pentadbiran Pejabat bermula dari pemahaman, kecekapan, kemahiran mengajar dan peranannya dalam aktiviti pembelajaran.

F. Reka Bentuk Penyelidikan

Penyelidikan ini mempunyai reka bentuk deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif sehingga data yang dihasilkan berbentuk kata dan ayat.

G. Informan Penyelidikan

Subjek dalam kajian ini terdiri daripada guru dan pelajar kelas X kompetensi kepakaran Pentadbiran Pejabat di SMK N 1 Godean pada tahun akademik 2016/2017. Pemilihan subjek kajian dalam bentuk guru kompetensi untuk kepakaran Pentadbiran Pejabat menggunakan teknik persampelan bertujuan. Sementara itu, khusus untuk pelajar kelas X, kecekapan kepakaran Pentadbiran Pejabat menggunakan teknik pensampelan bola salji.

H. Instrumen Pengumpulan Data

Penyelidikan ini mempunyai reka bentuk deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sehingga instrumen yang dapat digunakan berupa panduan pemerhatian, wawancara dan dokumentasi.

I. Teknik Analisis Data

Dalam kajian ini, penyelidik menggunakan teknik analisis data interaktif. Teknik ini terdiri daripada tiga tahap aktiviti yang mesti dilakukan oleh pengkaji, iaitu persembahan, pengurangan dan membuat kesimpulan dari data.

J. Teknik Pemeriksaan Kesahan Data

Data kajian yang telah dikumpulkan perlu diperiksa untuk kesahan data. Teknik pemeriksaan data yang digunakan adalah triangulasi kaedah dan sumber. Kaedah triangulasi dapat dilakukan oleh penyelidik dengan membandingkan data dari pemerhatian, temu bual dan dokumentasi. Kemudian, triangulasi sumber dapat dilakukan dengan membandingkan data temu bual untuk informan guru A dengan B.

Contoh cadangan 8

Contoh cadangan penyelidikan permainan dalam talian mengenai pencapaian pelajar

A. Tajuk Cadangan Penyelidikan

Kesan Aktiviti Bermain Permainan Dalam Talian terhadap Pencapaian Pelajar di Kelas X SMA N 1 Blora.

B. Latar Belakang Masalah

Kewujudan permainan dalam talian sememangnya mula mempengaruhi aktiviti harian remaja usia sekolah. Keadaan ini dapat dibuktikan dengan kecenderungan remaja, terutama yang berada di peringkat sekolah menengah (SMA) untuk menghabiskan masa mereka bermain permainan dalam talian.

Fakta ini jelas sangat membimbangkan kerana remaja usia sekolah seperti mereka harus menghabiskan banyak masa untuk melakukan aktiviti positif. Dalam perspektif sosiologi, seseorang yang menjadikan permainan dalam talian sebagai keutamaan cenderung berkembang menjadi orang yang egosentrik dan individualis.

Kedua-dua ciri ini jelas sangat berbahaya bagi perkembangan individu yang berkenaan pada masa akan datang. Berdasarkan hasil pemerhatian pra-penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik pada 1-3 Mei 2017 di kelas X AC SMA N 1 Blora, beberapa masalah dijumpai. Pertama, 55% kelas X AC SMA N 1 Blora menghabiskan masa mereka bermain permainan dalam talian.

Peratusannya diperoleh melalui pengumpulan data menggunakan instrumen dalam bentuk soal selidik. Kedua, pencapaian pelajar kelas X AC SMA N 1 Blora masih dalam kategori rendah di mana kebanyakan pelajar masih belum mencapai kriteria kelengkapan minimum dalam mata pelajaran wajib.

Kedua-dua masalah ini tentunya dapat menghalang pencapaian tujuan pembelajaran kognitif, afektif dan psikomotor. Oleh itu, perlu diadakan penyelidikan yang bertajuk "Kesan Aktiviti Permainan Dalam Talian Terhadap Motivasi Pelajar di Kelas X SMA N 1 Blora".

C. Batasan Masalah

 • Keamatan tinggi bermain permainan dalam talian yang dijalankan oleh kelas X AC SMA N 1 Blora.
 • Pencapaian pembelajaran rendah kebanyakan pelajar kelas X AC SMA N 1 Blora.

D. Rumusan Masalah

 • Adakah terdapat kesan bermain permainan dalam talian terhadap pencapaian pelajar di kelas X SMA N 1 Blora?

E. Teori Kajian

Berdasarkan masalah yang dipilih, perlu memasukkan dua teori dalam cadangan penyelidikan ini, iaitu mengenai pencapaian pembelajaran dan permainan dalam talian. Kajian teori pencapaian pembelajaran terdiri daripada definisi, ciri, faktor yang mempengaruhi dan usaha untuk memperbaikinya. Sementara itu, kajian teori permainan dalam talian merangkumi definisi, jenis dan kesannya.

F. Hipotesis

 • Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemboleh ubah bermain aktiviti permainan dalam talian dengan pencapaian pembelajaran kelas X AC SMA N 1 Blora.

G. Reka Bentuk Penyelidikan

Penyelidikan ini mempunyai reka bentuk ex-post facto, di mana penyelidik cuba meneliti fakta yang pernah berlaku di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah kuantitatif sehingga menghasilkan data dalam bentuk kumpulan nombor.

H. Penduduk dan Sampel

 • Populasi dalam kajian ini adalah semua pelajar kelas X AC SMA N 1 Blora, berjumlah 180 orang.
 • Sampel dalam kajian ini akan mengambil 30 orang setiap kelas untuk dijadikan subjek. Pelajar diambil dengan menggunakan teknik persampelan rawak mudah, di mana responden dipilih secara rawak oleh penyelidik.

I. Instrumen Pengumpulan Data

Penyelidik akan mengumpulkan data daripada responden menggunakan instrumen dalam bentuk soal selidik tertutup. Dalam soal selidik ini pelbagai soalan telah dikumpulkan mengenai pemboleh ubah yang dikaji, iaitu aktiviti bermain permainan dalam talian dan motivasi belajar.

J. Kesahan Data

Data pengujian dari hasil kajian ini menggunakan empat kesahan, iaitu isi, konstruk, serentak dan ramalan. Alat ukur yang digunakan oleh penyelidik untuk menguji kesahan data kajian adalah Karl Pearson's Product Moment.

Contoh cadangan 9

Contoh cadangan penyelidikan kaedah pembelajaran guru.

A. Tajuk Cadangan

Pelaksanaan Kaedah Pembelajaran oleh Guru Kompetensi Kemahiran Pentadbiran Pejabat di SMK N 1 Kebumen.

B. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan hasil pemerhatian yang dibuat di kelas XI AP 1 dan 2 pada 1-2 April 2017, beberapa masalah didapati dalam aktiviti pembelajaran. Pertama, motivasi pelajar masih rendah ketika aktiviti pembelajaran berlangsung. Keadaan ini dibuktikan oleh sebilangan besar pelajar yang melakukan aktiviti lain seperti bercakap, bergurau, bermain gajet hingga tidur.

Kedua, pencapaian pembelajaran kebanyakan pelajar juga masih rendah di mana berdasarkan keputusan skor ujian harian sebanyak 55% belum mencapai kriteria kelengkapan minimum. Ketiga, sumber pembelajaran yang digunakan oleh guru dan pelajar tidak mencukupi kerana ketiadaan bahan pengajaran untuk kurikulum 2013 yang disemak semula.

Keempat, strategi dan kaedah pembelajaran yang digunakan oleh guru kompetensi Pentadbiran Pejabat tidak berbeza-beza. Dalam aktiviti pembelajaran, guru masih menggunakan strategi monoton, iaitu kaedah dan tugasan ekspositori dan kuliah. Walaupun setiap isi pelajaran tentu memerlukan penerapan pelbagai strategi kerana objektif pembelajarannya juga berbeza.

Berdasarkan lima masalah ini, perlu dilakukan penyelidikan mengenai pelaksanaan strategi pembelajaran oleh guru. Tajuk kajian yang akan dijalankan oleh penyelidik adalah "Pelaksanaan Kaedah Pembelajaran oleh Guru Kompetensi Kemahiran Pentadbiran Pejabat di SMK N 1 Kebumen".

C. Batasan Masalah

Strategi dan kaedah pembelajaran yang digunakan oleh guru kecekapan kemahiran Pentadbiran Pejabat tidak berbeza-beza.

D. Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan strategi dan kaedah pembelajaran oleh guru kompetensi kepakaran Pentadbiran Pejabat di SMK N 1 Godean?

E. Teori Kajian

Berdasarkan tema kajian yang diambil, terdapat tiga kajian teori utama. Pertama, teori strategi pembelajaran merangkumi pemahaman, komponen, jenis, perancangan dan pelaksanaan.

Kedua, teori kaedah pembelajaran yang terdiri daripada pemahaman, jenis dan perancangan.

Ketiga, teori yang membincangkan kompetensi kemahiran Pentadbiran Pejabat bermula dari pemahaman, kecekapan, kemahiran mengajar dan peranannya dalam aktiviti pembelajaran.

F. Reka Bentuk Penyelidikan

Penyelidikan ini mempunyai reka bentuk deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif sehingga data yang dihasilkan berbentuk kata dan ayat.

G. Informan Penyelidikan

Subjek dalam kajian ini terdiri daripada guru dan pelajar kelas X kompetensi kepakaran Pentadbiran Pejabat di SMK N 1 Godean pada tahun akademik 2016/2017. Pemilihan subjek kajian dalam bentuk guru kompetensi untuk kepakaran Pentadbiran Pejabat menggunakan teknik persampelan bertujuan. Sementara itu, khusus untuk pelajar kelas X, kecekapan kepakaran Pentadbiran Pejabat menggunakan teknik pensampelan bola salji.

H. Instrumen Pengumpulan Data

Penyelidikan ini mempunyai reka bentuk deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sehingga instrumen yang dapat digunakan berupa panduan pemerhatian, wawancara dan dokumentasi.

I. Teknik Analisis Data

Dalam kajian ini, penyelidik menggunakan teknik analisis data interaktif. Teknik ini terdiri daripada tiga tahap aktiviti yang mesti dilakukan oleh pengkaji, iaitu persembahan, pengurangan dan membuat kesimpulan dari data.

J. Teknik Pemeriksaan Kesahan Data

Data kajian yang telah dikumpulkan perlu diperiksa untuk kesahan data. Teknik pemeriksaan data yang digunakan adalah triangulasi kaedah dan sumber. Kaedah triangulasi dapat dilakukan oleh penyelidik dengan membandingkan data dari pemerhatian, temu bual dan dokumentasi. Kemudian, triangulasi sumber dapat dilakukan dengan membandingkan data temu bual untuk informan guru A dengan B.

Contoh cadangan 10

Contoh cadangan penyelidikan mengenai permainan dan kesihatan dalam talian

A. Tajuk Cadangan Penyelidikan

Kesan Aktiviti Bermain Permainan Dalam Talian terhadap Kesihatan Mata Pelajar Kelas X SMA N 1 Surakarta.

B. Latar Belakang Masalah

Kewujudan permainan dalam talian sememangnya mula mempengaruhi aktiviti harian remaja usia sekolah. Keadaan ini dapat dibuktikan dengan kecenderungan remaja, terutama yang berada di peringkat sekolah menengah (SMA) untuk menghabiskan masa mereka bermain permainan dalam talian.

Fakta ini jelas sangat membimbangkan kerana remaja usia sekolah seperti mereka harus menghabiskan banyak masa untuk melakukan aktiviti positif. Dalam perspektif sosiologi, seseorang yang menjadikan permainan dalam talian sebagai keutamaan cenderung berkembang menjadi orang yang egosentrik dan individualis.

Kedua-dua ciri ini jelas sangat berbahaya bagi perkembangan individu yang berkenaan pada masa akan datang. Berdasarkan hasil pemerhatian pra-penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik pada 22-24 Mei 2017 di kelas X AC SMA N 1 Surakarta, beberapa masalah telah dijumpai. Antaranya, 65% kelas X AC SMA N 1 Surakarta menghabiskan masa mereka bermain permainan dalam talian.

Peratusannya diperoleh melalui pengumpulan data menggunakan instrumen dalam bentuk soal selidik. Fakta ini jelas sangat membimbangkan kesihatan mata para pelajar dalam jangka masa panjang. Seperti diketahui bahawa skrin gadget itu sendiri menghasilkan sinar yang dapat membahayakan kesihatan mata.

Masalah ini tentunya boleh menjejaskan kesihatan mata pelajar dan akhirnya mengganggu rutin harian mereka. Oleh itu, perlu diadakan penyelidikan yang bertajuk "Pengaruh Kegiatan Permainan Dalam Talian terhadap Kesihatan Mata Pelajar Kelas X SMA N 1 Surakarta".

C. Batasan Masalah

 • Keamatan tinggi bermain permainan dalam talian yang dilakukan oleh kelas X AC SMA N 1 Surakarta.

(Contoh cadangan penyelidikan)

D. Rumusan Masalah

 • Adakah terdapat kesan bermain permainan dalam talian terhadap motivasi untuk belajar kesihatan mata di kelas X SMA N 1 Surakarta?

E. Teori Kajian

Berdasarkan masalah yang dipilih, perlu memasukkan dua teori dalam cadangan penyelidikan ini, iaitu mengenai permainan dalam talian dan kesihatan mata. Kajian teori kesihatan mata terdiri daripada definisi, ciri, faktor yang mempengaruhi dan usaha untuk memperbaikinya. Sementara itu, kajian teori permainan dalam talian merangkumi definisi, jenis dan kesannya.

F. Hipotesis

 • Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembolehubah bermain aktiviti permainan dalam talian dengan kesihatan mata kelas X AC SMA N 1 Surakarta.

G. Reka Bentuk Penyelidikan

Penyelidikan ini mempunyai reka bentuk ex-post facto, di mana penyelidik cuba meneliti fakta yang pernah berlaku di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah kuantitatif sehingga menghasilkan data dalam bentuk kumpulan nombor.

H. Penduduk dan Sampel

 • Populasi dalam kajian ini adalah semua pelajar kelas X AC SMA N 1 Surakarta, berjumlah 180 orang.
 • Sampel dalam kajian ini akan mengambil 30 orang setiap kelas untuk dijadikan subjek. Pelajar diambil dengan menggunakan teknik persampelan rawak mudah, di mana responden dipilih secara rawak oleh penyelidik.

I. Instrumen Pengumpulan Data

Penyelidik akan mengumpulkan data daripada responden menggunakan instrumen dalam bentuk soal selidik tertutup. Dalam soal selidik ini pelbagai soalan telah dikumpulkan mengenai pemboleh ubah yang dikaji, iaitu aktiviti bermain permainan dalam talian dan motivasi belajar.

J. Kesahan Data

Data pengujian dari hasil kajian ini menggunakan empat kesahan, iaitu isi, konstruk, serentak dan ramalan. Alat ukur yang digunakan oleh penyelidik untuk menguji kesahan data kajian adalah Karl Pearson's Product Moment.

Contoh cadangan penyelidikan yang baik dan betul

Contoh cadangan penyelidikan bertajuk: Penyelidikan Kualitatif Terhadap Masalah Wartawan Alam Sekitar di SKH Pontianak Posting dalam Melaporkan Kebakaran Tanah dan Hutan di Kalimantan Barat. Berikut adalah contoh cadangan penyelidikan.

Babi

PERMULAAN

 1. A. Latar belakang

Dunia mempunyai pelbagai sumber semula jadi, baik dari laut dan hutan. Sumber hutan adalah penyumbang kedua terbesar dalam pertukaran wang asing selepas minyak semasa era Presiden Soeharto. Sektor ini menyumbang 3 bilion Dolar AS pertukaran wang asing. Banyak yang diperoleh dari industri perhutanan seperti produk yang diproses dari kayu termasuk kertas, papan lapis, kayu balak dan penggunaan hutan untuk perladangan seperti kelapa sawit, kopi, getah dan koko. Penggunaan hutan secara besar-besaran untuk meningkatkan ekonomi negara tanpa mempertimbangkan kelestarian alam sekitar telah menyebabkan kerosakan alam sekitar kepada negeri ini.

Pulau Kalimantan memiliki luas hutan sekitar 40.8 juta hektar, yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan. Namun, kadar penebangan hutan di Kalimantan mencapai 673 hektar sehari, yang menurut data Greenpeace, hanya tinggal 25.5 juta hutan di Kalimantan yang tersisa pada tahun 2010. Kadar penebangan hutan yang sangat tinggi ini menyebabkan Dunia dianugerahkan sebagai negara dengan kadar pemusnahan hutan terpantas di dunia menurut Buku Rekod Guinness.

Wilayah yang paling sering mengalami kebakaran hutan adalah Kalimantan Barat. Jun 2016 bahkan dicatatkan sebagai masa terburuk untuk bencana kebakaran hutan yang pernah dialami Kalimantan Barat. Kebakaran hutan di beberapa kebakaran tersebut menyebabkan kota ini diliputi asap dan zarah yang padat akibat kebakaran yang mengganggu aktiviti dan kesihatan orang.

Peranan media massa dalam melaporkan kebakaran hutan di Kalimantan Barat sangat penting dalam melaporkan kepada masyarakat mengenai keadaan yang telah terjadi. Kerosakan alam sekitar adalah peristiwa yang harus dilaporkan secara besar-besaran hingga ke peringkat nasional kerana melibatkan nyawa banyak orang. Kewartawanan yang merangkumi kejadian ini disebut kewartawanan alam sekitar. Kewartawanan alam sekitar perlu mengetahui masalah kompleks secara keseluruhan dari semua pihak untuk menyampaikan berita yang seimbang.

 1. B. Rumusan Masalah

Apa masalah yang dihadapi oleh wartawan lingkungan dari Pontianak Post ketika melaporkan kerosakan tanah dan kebakaran di Kalimantan Barat?

 1. c) Objektif Penyelidikan

Mengetahui masalah yang dihadapi oleh wartawan alam sekitar dari Surat kabar Harian Pontianak Post (SKH) dalam melaporkan kerosakan dan kebakaran tanah di Kalimantan Barat.

 1. d) Faedah Penyelidikan

- Faedah Teori

Penyelidikan dapat memberikan maklumat yang lebih mendalam yang berkaitan dengan kewartawanan alam sekitar, terutama yang sangat berguna untuk pengembangan ilmu komunikasi.

- Faedah Praktikal

Boleh digunakan untuk penyelidikan dalam bidang Kewartawanan Alam Sekitar di media massa Dunia.

BAB III

Kaedah penyelidikan

 1. a) Kaedah Penyelidikan

Kaedah yang digunakan adalah kualitatif yang berguna untuk memahami semua masalah yang dihadapi oleh Wartawan Alam Sekitar di Pos Pontianak.

 1. b) Jenis Penyelidikan

Jenis penyelidikan ini menggunakan penyelidikan deskriptif yang mengutamakan penjelasan perkataan dan gambar. Penyelidikan deskriptif berguna untuk menganalisis data seakurat mungkin yang hampir dengan keadaan asal.

 1. c) Kaedah Pengumpulan Data

Terdapat dua sumber data yang digunakan, iaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain. Anda boleh mendapatkan data sekunder dari jabatan kerajaan, juga dalam bentuk struktur organisasi dan sebagainya.

 1. d) Lokasi Pengumpulan Data

Suratkhabar Harian Pontianak Post di Kalimantan Barat, Jalan Gadjah Mada No. 2-4, Pontianak Selatan.

 1. e) Objek Penyelidikan

Objek kajian adalah masalah yang dihadapi oleh Wartawan Alam Sekitar dari SK SK Pontianak dalam menutup konflik tanah dan kebakaran hutan di Kalimantan Barat.

 1. f) Kaedah Analisis Data

Data yang diperoleh adalah dalam bentuk catatan lapangan, foto, video, transkrip wawancara, dokumen yang dikeluarkan oleh agensi yang bertanggungjawab, dan jurnal. Ada tiga tahap yang dilalui untuk analisis data, yaitu pengurangan data, pemodelan data dan verifikasi kesimpulan.


Oleh itu, penjelasan lengkap mengenai cadangan penyelidikan sampel beserta contohnya. Semoga cadangan penyelidikan ini bermanfaat!

Rujukan

 • Cara membuat cadangan kertas ilmiah
 • Cadangan projek akhir terbaik dalam pelbagai kes selesai
 • Contoh cadangan penyelidikan yang baik dan betul
5 bintang / 5 bintang ( 3 suara)