Memahami pendidikan dari pelbagai sumber + jenis

pendidikan adalah

Pendidikan adalah proses belajar pengetahuan, kebolehan dan kemahiran yang diperoleh dari kebiasaan dan dapat diwarisi dari orang-orang terdahulu.

Pendidikan mempunyai makna yang luas yang tidak hanya berkaitan dengan sekolah, tetapi pendidikan memainkan peranan penting dalam membebaskan seseorang dari kejahilan dan perkara-perkara yang boleh ditimbulkannya seperti kemiskinan, corak pemikiran terhad, mudah tertipu dan lain-lain.

Dengan pendidikan, diharapkan seseorang dapat bebas dari belenggu kemiskinan dan dengan mendapat pendidikan tinggi peluang untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, seperti kerjaya, pekerjaan dan kedudukan yang baik.

Oleh itu, apakah makna pendidikan yang sangat penting? Di sini kami memberikan beberapa penjelasan lengkap mengenai makna pendidikan lengkap dari pelbagai sumber.

Definisi Pendidikan Secara Etimologi

Kata pendidikan berasal dari bahasa Inggeris, iaitu pendidikan atau dalam bahasa Latin dari kata Eductum.

Makna perkataan "E" adalah proses pengembangan dari dalam ke luar dan kata "Duco" bermaksud berkembang.

Oleh itu secara etimologi, pendidikan adalah proses kemampuan dan kepakaran diri yang terus berkembang secara individu.

Definisi Pendidikan Secara Umum

Secara umum, pendidikan adalah proses belajar pengetahuan, kebolehan dan kemahiran yang diperoleh dari kebiasaan dan dapat diwarisi dari orang-orang terdahulu.

Pendidikan diperlukan sebagai sokongan untuk mencari pengetahuan, menjalankan penyelidikan dan mengikuti latihan. Pendidikan adalah usaha sedar dengan proses yang sistematik dan dinamik.

Matlamat pendidikan, seperti merealisasikan proses pengajaran dan pembelajaran dan meningkatkan potensi pelajar di sekolah.

pendidikan adalah

Memahami Pendidikan Menurut Pakar

Para pakar mengemukakan definisi pendidikan berdasarkan versi masing-masing. Berikut adalah definisi pendidikan menurut beberapa pakar

 • Ki Hajar Dewantara

  Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses untuk menyokong kekuatan semula jadi sebagai manusia yang mempunyai akal, dalam menguasai pengetahuan dalam diri pelajar.

 • Prof. Dr. Paderi Barnadib

  Pendidikan adalah usaha yang sedar dan sistematik untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik.

 • MJ Langeveld

  Pendidikan adalah usaha dalam membantu anak-anak menjalankan tugas hidup mereka, untuk berdikari dan juga bertanggungjawab secara moral.

 • Martinus J Marimba

  Pendidikan sebagai kaedah untuk menolong dan menolong semua orang dalam menjalankan kehidupan mereka dengan baik.

  Di samping itu, pendidikan juga menentukan matlamat hidup seperti yang diharapkan dan dapat meningkatkan tahap pemikiran menuju kematangan.

 • Thompson

  Definisi pendidikan menurut Thompson adalah bahawa pendidikan mempunyai pengaruh kuat yang mampu mengubah identiti manusia menjadi lebih baik

 • Jhon Dewey

  Menurut Jhon Dewey, pendidikan adalah proses yang merangkumi pengembangan, peningkatan dan pertumbuhan yang berterusan.

 • Ahmad D. Marimba dan Mahmud (2012)

  Pendidikan adalah proses bimbingan jasmani dan rohani untuk membentuk keperibadian utama, membimbing kemahiran fizikal dan rohani sebagai tingkah laku nyata yang bermanfaat bagi kehidupan pelajar dalam masyarakat.

Baca juga: Cara Mudah dan Cepat untuk Menghapus Iklan di Telefon Android

Kamus Bahasa Dunia Besar (KBBI)

Pengertian pendidikan adalah proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek tertentu dan tertentu.

Pengetahuan yang diperoleh secara formal ini menyebabkan setiap individu mempunyai corak pemikiran, tingkah laku dan moral yang sesuai dengan pendidikan yang telah diterimanya.

UU No. 2 tahun 1989.

Pendidikan adalah usaha sedar untuk mempersiapkan pelajar melalui bimbingan, pengajaran, dan atau latihan untuk peranan mereka di masa depan

GBHN

Pendidikan adalah usaha sedar untuk mengembangkan keperibadian dan kebolehan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup

UU No. 2 tahun 2003

Pendidikan adalah usaha yang sedar dan terancang untuk mewujudkan suasana pembelajaran dan proses pembelajaran agar pelajar secara aktif mengembangkan potensi mereka untuk memiliki kekuatan spiritual agama, kawalan diri, keperibadian, kecerdasan moral negara dan negara.

pendidikan adalah

Contoh Pendidikan

Pendidikan mempunyai institusi yang menjadi kaedah untuk generasi belajar.

Institusi yang dilalui oleh kanak-kanak adalah di sektor formal, seperti peringkat sekolah rendah, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah.

Di sini bukan sahaja membincangkan pendidikan formal, tetapi juga akan membincangkan contoh pendidikan bukan formal dan pendidikan tidak formal.

1. Pendidikan Formal

Pendidikan formal mempunyai tahap yang berbeza mengikut usia anak dan pendidikan formal ini secara rasmi dibentuk oleh pemerintah.

Tahap pendidikan formal yang diambil merangkumi pendidikan awal kanak-kanak (Pau), Sekolah Dasar, Sekolah Menengah dan Pendidikan Tinggi.

2. Pendidikan Tidak Formal

Pendidikan tidak formal adalah pendidikan di luar formal yang bertujuan untuk menggantikan, menambah dan melengkapkan pendidikan formal.

Pendidikan ini dijalankan oleh institusi khas yang dilantik oleh pemerintah berdasarkan standard pendidikan kebangsaan sehingga setaraf dengan pendidikan formal.

Baca juga: Eksport adalah - Tujuan, faedah, jenis dan contoh [LENGKAP]

Contoh pendidikan bukan formal termasuk Tadika (TK), Raudatul Athfal (RA), Taman Pendidikan Al-Qur'an, Kumpulan Bermain (KB), Taman Permainan Kanak-kanak (TBA), Institusi Kursus, Studio, Institut Latihan, Perhimpunan taklim dan banyak lagi

3. Pendidikan tidak formal

Pendidikan tidak formal adalah jalan pendidikan yang dijalankan dalam lingkungan keluarga dan persekitaran di mana aktiviti pembelajaran dijalankan secara bebas.

Contoh jalan pendidikan ini ialah pendidikan watak, agama, etika, adab, akhlak dan sosialisasi dengan persekitaran. Di mana proses pendidikan ini dijalankan oleh keluarga.

Ini adalah penjelasan mengenai makna pendidikan dari pelbagai sumber dan contoh. Semoga bermanfaat!