Cara membaca sistem unsur secara berkala

Sistem berkala unsur-unsur adalah susunan yang mewakili unsur-unsur kimia. Biasanya sistem unsur berkala disusun dalam bentuk jadual.

Susunan sistem berkala unsur berdasarkan nombor atom, konfigurasi elektron, dan sifat kimia.

Berikut ini adalah susunan sistem unsur berkala:

membaca sistem unsur berkala

Cara membaca unsur dalam sistem berkala unsur

Di SPU, anda akan mendapat penulisan setiap elemen seperti gambar di bawah.

sistem unsur berkala

Dari gambar ini dapat menjelaskan:

 • Nombor Jisim

  Nombor jisim adalah nukleus atom yang mempunyai muatan positif kerana terdapat proton yang bermuatan positifdan neutron yang neutral

 • Nombor atom

  Nombor atom memberitahu anda bilangan proton, kerana atom itu neutral, nombor atom juga memberitahu anda bilangan elektron .

Pengelompokan Elemen

Dalam sistem unsur berkala, setiap elemen dikelompokkan dengan sewajarnya

 • Kumpulan

  Kumpulan berada di lajur menegak jadual sistem berkala elemen. Unsur-unsur yang berada dalam kumpulan yang sama akan mempunyai konfigurasi elektron valensi yang sama.

 • Tempoh

  Period adalah unsur yang berada dalam baris mendatar pada jadual sistem berkala elemen. Tempoh tersebut menunjukkan tenaga pengionan , jejari atom, pertalian elektron , dan elektronegativiti.

 • Sekat

  Blok mewakili kumpulan elemen yang mempunyai subkulit elektron valensi yang sama.

 • Logam, logam dan bukan logam

  Berdasarkan sifat kimia dan fizikal, unsur dapat dikategorikan sebagai logam (kekonduksian tinggi), metalloid (kekonduksian antara logam dan bukan logam), atau bukan logam (tidak mempunyai sifat kekonduksian, dalam bentuk gas).

sistem berkala unsur-unsur bukan logam

Tenaga pengionan, jejari atom, pertalian elektron, dan elektronegativiti

Tenaga pengionan, jejari atom, pertalian elektron, dan elektronegativiti dapat dilihat berdasarkan tempoh dan kumpulan unsur dalam sistem unsur.

Baca juga: Bagaimana anda mengenal pasti mayat mangsa nahas kapal terbang? sistem berkala unsur-unsur jejari atom

Tenaga pengionan

Tenaga pengionan adalah tenaga yang diperlukan untuk mengeluarkan satu elektron luar dari atom dalam keadaan gas.

Dalam satu tempoh, tenaga pengionan meningkat dari kiri ke kanan ketika bilangan atom meningkat.

Dalam satu kumpulan, tenaga pengionan menurun dari atas ke bawah apabila bilangan atom meningkat.

Jejari atom

Radius atom adalah jarak inti atom ke lintasan terluar atom.

Dalam satu tempoh, radius atom meningkat dari atas ke bawah.

Dalam kumpulan, jejari atom meningkat dari kanan ke kiri.

Perkaitan elektron

Perkaitan elektron adalah tenaga yang dikeluarkan oleh atom dalam keadaan gasnya untuk membentuk ion negatif.

Dalam satu tempoh, pertalian elektron meningkat dari bawah ke atas. Dalam kumpulan, pertalian elektron meningkat dari kiri ke kanan.

Elektronegativiti

Elektronegativiti adalah nilai kecenderungan atom untuk menarik elektron dalam pembentukan ikatan kimia. Harta ini penting dalam pembentukan ikatan antara atom.

Dalam satu tempoh, elektronegativiti meningkat dari bawah ke atas.

Dalam satu tempoh, elektronegativiti meningkat dari kiri ke kanan.


Rujukan

 • Jadual Elemen Berkala
 • //www.studiobelajar.com/sistem-periodic-elements/