Demokrasi: Definisi, Sejarah, dan Jenis

demokrasi adalah

Definisi demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua rakyat mempunyai hak yang sama dalam keputusan yang boleh mempengaruhi kehidupan warganegara.

Anda mungkin pernah melihat demonstrasi yang dilakukan oleh sekumpulan orang di televisyen atau secara langsung. Sekumpulan orang menyatakan aspirasi mereka mengenai masalah yang berlaku di kawasan, institusi atau bahkan pemerintahan.

Dari apa yang anda lihat, demonstrasi ini adalah bentuk pelaksanaan demokrasi. Oleh itu, kita akan membincangkan demokrasi bermula dari definisi, sejarah dan jenisnya untuk lebih memahami maksud demokrasi.

demokrasi dalah

Definisi

" Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri daripada demo dan kratos / cratein yang bermaksud pemerintahan rakyat. "

Umumnya, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua rakyat mempunyai hak yang sama dalam keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan warganegara. Seperti pada prinsipnya, demokrasi adalah sesuatu yang datang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Di samping itu, ruang lingkup demokrasi sangat luas, termasuk keadaan ekonomi, sosial, politik dan juga budaya. Oleh itu, sebuah pemerintahan berdasarkan demokrasi membolehkan warganya menyatakan hasrat mereka secara langsung untuk kebaikan negara.

Sejarah dan Perkembangan

Sejak 4000 tahun SM, kota Mesopotamia telah menerapkan bentuk demokrasi yang sederhana itu sendiri, walaupun pada masa itu demokrasi masih belum diketahui.

Pada masa itu, orang Sumeria terdiri dari pelbagai kota yang bebas. Di antara bandar, orang sering berkumpul untuk membincangkan masalah dan kemudian membuat keputusan berdasarkan kata sepakat.

Dan pada tahun 508 SM, penduduk Athens di Yunani mula membentuk sistem yang menjadi asas demokrasi moden. Setiap bandar di Yunani yang terdiri dari 1500 kota kecil mempunyai pelbagai sistem pemerintahan, beberapa di antaranya adalah oligarki, demokrasi, monarki dan kezaliman. Salah satu bandar terkenal atau Athens sedang mencuba model pemerintahan baru, iaitu demokrasi langsung.

Baca juga: Penukaran Unit (Lengkap) Panjang, Berat, Kawasan, Masa dan Isipadu

Kemudian pada akhirnya sistem demokrasi ini ditiru oleh Rom kuno pada tahun 510 SM hingga 27 SM. Orang Rom menggunakan sistem demokrasi perwakilan di mana setiap bangsawan mempunyai wakil di Senat dan untuk rakyat biasa mempunyai wakil di Dewan.

Jenis Demokrasi

Secara umum, sistem demokrasi diklasifikasikan kepada dua jenis, iaitu sistem demokrasi langsung dan sistem demokrasi perwakilan.

Demokrasi Langsung

Dalam sistem demokrasi langsung, setiap warganegara memberikan aspirasi mereka melalui pendapat atau suara dalam menentukan keputusan. Biasanya, setiap warganegara melambangkan dirinya dalam memilih dasar agar keadaan politik langsung berada di tangan rakyat.

Walau bagaimanapun, sistem ini jarang dilaksanakan pada zaman moden. Ini disebabkan oleh kepadatan penduduk serta kurangnya minat penduduk untuk mengkaji semua masalah politik di negara ini.

Demokrasi Perwakilan

Dalam sistem demokrasi perwakilan, semua orang memberikan pendapat mereka melalui pilihan raya umum dalam memilih wakil rakyat.

Setelah terpilih, wakil rakyat ini menyatakan aspirasi rakyatnya untuk mengatasi masalah negara.

Itulah perbincangan mengenai sistem pemerintahan demokratik. Semoga dapat bermanfaat untuk anda semua.