Koleksi Doa Solat Islam (Lengkap) - Bersama dengan makna dan maknanya

solat hajat yang lengkap

Doa doa lengkap termasuk doa bangun tidur, doa cermin, doa masuk bilik mandi, doa keluar bilik mandi, doa doa pakaian, doa makan dan doa doa lain akan dijelaskan dalam artikel ini.

Solat adalah satu bentuk usaha atau usaha untuk meminta dan meminta kepada Allah sesuatu sesuai dengan ajaran Islam. Doa ini berkaitan langsung dengan Allah.

Berdoa untuk setiap muslim sangat penting agar hidup sentiasa dikurniakan keberkatan.

Islam telah mendorong orang ramai untuk memulakan aktiviti dengan bimbingan doa dari bangun tidur hingga tidur kembali dengan solat lengkap.

Contohnya, semasa menjalankan aktiviti di rumah, kita digalakkan membaca doa seperti berpakaian solat, melihat ke cermin, memasuki bilik mandi, bangun dari tempat tidur dan banyak lagi.

Adapun solat yang menemani kita ketika menjalankan aktiviti di masjid, seperti solat di dalam dan di luar masjid. Terdapat juga doa-doa yang menemani kita semasa melakukan pekerjaan seperti solat memasuki pasar, solat menaiki kenderaan dan banyak lagi.

Allah SWT sangat menyukai hamba yang selalu berdoa kepadaNya. Sebaliknya, jika seseorang yang tidak mahu berdoa kepada Allah digolongkan sebagai orang yang sombong yang akhirnya akan masuk neraka.

Menurut firman Allah dalam surah Al-Mu'min Ayat 60: "Dan Tuhanmu berfirman: Berdoalah kepada-Ku, niscaya aku akan mengizinkannya untukmu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong menyembah-Ku akan masuk Neraka dalam keadaan rendah. "

Berikut ini adalah koleksi lengkap doa-doa doa Islam yang dapat diamalkan dalam kehidupan seharian.

Solat Bangun

Solat bangun tidur diamalkan pada waktu pagi ketika anda bangun. Doa lengkap ini disenaraikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim:

doa selamat solat lengkap bangun

(Alhamdulillaahil ladzii ahyaanaa ba'da maa amaatanaa wa ilaihin nusyuur)

Maknanya: Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita setelah Dia membunuh kita. Dan kepada-Nya kita kembali.

Solat Cermin

Solat di cermin boleh dilakukan ketika melihat di depan cermin. Kelebihan membaca doa ini di cermin menyebabkan kita lebih bersyukur dengan keindahan dan keindahan yang ada pada diri kita. Di samping itu, doa doa ini dengan renungan akan menjadikan kita mempunyai akhlak yang lebih baik sepenuhnya.

Doa yang mencerminkan berasal dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Ibn Sunni:

doa lengkap di cermin

(Alloohumma kamaa hassanta kholqii fahassin khuluqi)

Maksudnya: Ya Allah, ketika engkau menjadikan tubuhku baik, akhlakku akan menjadi baik

Solat Masuk Bilik Mandi

Sebelum memasuki bilik mandi, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca doa menuju ke bilik mandi. Doa ini dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim:

solat masuk ke bilik air yang lengkap

(Alloohumma innii a'uudzubika minal khubutsi wal khobaa-nya)

Maksudnya: Ya Allah, aku sebenarnya berlindung kepadaMu dari iblis lelaki dan wanita

Solat Di Luar Bilik Mandi

Doa di luar bilik mandi ini tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidhi, Abu Dawud, Ibn Majah dan Ahmad:

doa keluar dari bilik mandi doa lengkap doa

(Ghufroonak)

Maksudnya: Saya meminta keampunan-Mu, Ya Allah.

Solat Memakai Pakaian

Membaca doa ini boleh kita lakukan ketika memakai pakaian. Sehingga pakaian yang dipakai dapat membawa keberkatan dan terhindar dari kemungkaran kerana pakaian yang kita pakai, oleh itu kita digalakkan membaca doa ini. Doa untuk memakai pakaian ini berasal dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

Baca juga: Ayat Kursi - Makna, Kebajikan, dan Faedahnya solat hajat lengkap dengan memakai pakaian

(Alhamdulillaahil ladzii kasaanii haadzats tsauba warozaqoniihi min ghoiri haulin minnii walaa quwwah)

Makna: Segala puji bagi Allah yang telah memberi saya pakaian dan rezeki tanpa kekuatan dan usaha dari pihak saya

Solat Mengeluarkan Pakaian

Apabila anda mahu menanggalkan pakaian anda, amalkanlah doa ini. Doa untuk menanggalkan pakaian berasal dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Sunni:

(Bismillaahil ladzii laa ilaaha illaa huw)

Maksudnya: Dengan nama Allah tidak ada tuhan melainkan Dia

Doa Sebelum Makan

Tentunya kita sangat biasa dengan doa ini, ketika hendak makan kita digalakkan membaca doa sebelum makan. Doa sebelum makan ini berasal dari hadis yang diriwayatkan oleh Malik dan Ibn Syaibah:

(Alloohumma baariklanaa fiimaa rozaqtanaa wa qinaa 'adzaaban naar)

Maksudnya: Ya Allah, berkatilah kami dalam apa sahaja yang Engkau sediakan untuk kami dan selamatkan kami dari siksaan neraka.

Doa Selepas Makan

Doa ini setelah makan dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud, Ibn Majah dan Ahmad:

(Alhamdulillaahil ladzii ath'amanaa wasaqoonaa waja'alanaa muslimiin)

Makna: Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita makanan dan minuman dan menjadikan kita orang Islam

Solat Di Luar Rumah

Kita boleh mengerjakan solat ini ketika meninggalkan rumah atau dalam perjalanan. Solat di luar rumah disenaraikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidhi dan Abu Dawud:

(Bismillaahi tawakkaltu 'alalloh laa haula walaa quwwata illaa billaah)

Maksudnya: Dengan nama Allah, saya bertawakkal kepada Allah, tidak ada kekuatan dan kekuatan kecuali dari Allah

Solat Pulang

Doa untuk memasuki rumah ini terkandung dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

solat di dalam dan di luar rumah

(Alloohumma innii as-asulka khoirol mauliji wa khoirol makhriji. Bismillaahi walajnaa wa bismillaahi khorojnaa. Wa 'alalloohi robbanaa tawakkalnaa)

Maksudnya: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kebaikan dari jalan masuk dan kebaikan jalan keluar. Dengan nama Allah saya masuk dan dengan nama Allah saya keluar. Dan kepada Allah Tuhan kami, kami bertawakkal

Doa Sebelum Tidur

Doa ini diucapkan sebelum tidur. Doa sebelum tidur ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim:

solat sebelum tidur

(Alloohumma bismika ahyaa wa amuut)

Maksudnya: Ya Allah, dengan nama-Mu aku hidup dan aku mati.

Solat Ke Masjid

Semasa pergi ke masjid, eloklah mengerjakan solat ini. Doa untuk pergi ke masjid dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim:

solat pergi ke masjid

(Alloohummaj'al fii qolbi nuuron. Wa fii bashori nuuron. Wa fii sam'i nuuron. Wa 'an yamiinii nuuron. Wa' ay yasaarii nuuron. Wa fauqi nuuron. Wa tahti nuuron. Wa amaamii wuuron. Wakholqi nuuron. lii nuuron)

Maksudnya: Ya Allah, ringankanlah hatiku. Dalam penglihatan saya cahaya. Pada pendengaran saya cahaya. Tepat di sebelah saya cahaya. Di sebelah kiri saya ringan. Di atas saya cahaya. Di bawah saya cahaya. Di hadapan saya cahaya. Di belakang saya ada cahaya. Dan beri saya cahaya.

Solat Masuk Masjid

Solat ini diamalkan ketika masuk ke masjid, ketika mereka ingin bersolat. Doa ini berasal dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

(Alloohummaf tahlii abwaaba rohmatik)

Maksudnya: Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatMu untukku

Solat Di Luar Masjid

Setelah selesai beribadah di masjid dan kemudian keluar dari masjid. Lebih baik mengamalkan solat di luar masjid. Doa ini dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

solat di luar masjid

(Alloohumma innii as-aluka min fadllik)

Maksudnya: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kebajikan kepada-Mu

Doa Selepas Adzan

Doa di luar masjid ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang berbunyi:

Baca juga: Doa untuk Menziarahi Sepenuhnya Sakit (dan Maknanya) doa selepas azan

(Alloohumma robba haadzihid da'watit taammah washsholaatil qoo-imah. Aati Muhammadanil wasiilata wal fadliilah. Wab'atshu maqooman mahmuudanil ladzii wa 'adtah)

Maksudnya: Ya Allah, Tuhan adalah panggilan dan doa yang sempurna yang akan dimakbulkan. Berikan wasilah dan kebajikan kepada Muhammad. Naikkan dia ke posisi terpuji yang Engkau janjikan kepadanya.

Solat Selepas Wudu

Doa selepas berwuduk dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

(Asyhadu an laa ilaaha illallooh, wahdahu laa syariikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu warosuuluh)

Makna: Saya bersaksi bahawa tidak ada tuhan melainkan Allah yang Maha Kuasa, tidak ada pasangan bagi-Nya. Dan saya memberi kesaksian bahawa Muhammad adalah hamba dan utusanNya

Solat di Kenderaan

Doa untuk menaiki kenderaan ini dinyatakan dalam firman Allah, Surat Az Zukhruf ayat 13-14 yang berbunyi:

Solat dengan kenderaan

(Subhaanal ladzii sakhkhoro lanana haadzaa wamaa kunnaa lahuu muqriniin. Wa innaa ilaa robbinaa lamunqolibuun)

Makna: Maha Suci Dia yang telah menundukkan semua ini kepada kita sedangkan sebelumnya kita tidak dapat menguasainya. Dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Tuhan kita.

Solat Masuk Pasar

Doa untuk memasuki pasar diceritakan oleh Tirmidhi dan Ibnu Majah yang berbunyi:

Solat masuk pasar

(Laa ilaaha illalloohu wahdahu laa syariikalah. Lahul mulku walahul hamdu. Yuhyii wa yumiitu wahuwa hayyun laa yamuut. Biyadihil khoir wahuwa 'alaa kulli syai-in qodiir)

Maksudnya: Tidak ada tuhan melainkan Allah Yang Maha Kuasa, tidak ada pasangan bagi-Nya. Dia yang mempunyai kerajaan dan segala pujian. Dialah yang menjadikan hidup dan mati, dan Dia maha kuasa yang tidak mati. Di tangan-Nya semuanya baik dan Dia maha berkuasa atas segala sesuatu.

Doa Sebelum Belajar

Kita boleh mempraktikkan doa ini ketika kita ingin belajar. Doa sebelum belajar disepakati oleh sebilangan ulama dari Surah Thaha ayat 114.

Doa sebelum belajar

(Robbi zidnii 'ilmaa, warzuqnii fahmaa, waj'alnii minash sholihiin)

Maksudnya: Ya Allah, tambahkanlah pengetahuan kepadaku. Beri saya hadiah untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh.

Doa Ketika Hujan

Hujan adalah rahmat. Semasa hujan, kita harus membaca doa ini. Doa ketika hujan disenaraikan dalam riwayat Imam Bukhari.

Doa ketika hujan selesai

(Alloohumma shoyyiban naafi'aa)

Makna: Ya Allah, kirimkan hujan lebat yang berguna lagi

Doa Selepas Hujan

Doa selepas hujan disenaraikan dalam riwayat Imam Bukhari.

(Muthirnaa bifadlillaahi warohmatih)

Maknanya: Kami dianugerahkan hujan kerana rahmat dan rahmat Allah

Solat Ketika Angin Kencang

Doa ini dapat dilaksanakan ketika ada angin kencang. Doa ini juga boleh dibaca sebagai doa gempa.

Doa ketika angin kencang disenaraikan dalam sejarah Imam Muslim.

solat berjemaah ketika angin kuat

(Alloohumma innii as-aluka khoirohaa wa khoiro maa fiihaa wa khoiro maa ursilat bih. Wa-a'uudzubika min syarrihaa wa syarri maa fiihaa wa khoiro maa ursilat bih)

Maksudnya: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kebaikannya, kebaikan yang ada di dalamnya dan kebaikan yang Engkau kirimkan bersamanya. Dan saya berlindung dari keburukan yang ada di dalamnya dan keburukan yang anda kirimkan dengannya.

Doa Ketika Ada Petir

apabila ada kilat yang melanda persekitaran di sekitar kita. Kita harus membaca doa ini. Doa ini disenaraikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik.

(Subhaanalladzii yusabbihur ro'du bihamdihi wal malaaikatu min khiifatih.)

Artinya: Maha Suci Allah yang dengan memuji-Nya guruh dan juga para malaikat kerana takut kepada-Nya.

Oleh itu, perbincangan mengenai koleksi doa-doa Islam (Lengkap). Semoga bermanfaat!

5 bintang / 5 bintang ( 1 suara)