Sejarah Pengakap Dunia dan Ringkasan Dunia

sejarah pengakap

Sejarah pengakap sering dikaitkan dengan tokoh yang sangat popular, ya kita semua tahu itu. Siapa kalau bukan Tuan Lord Robert Baden Powell dari Gill Well.

Dia mendapat julukan sebagai Bapa Pengakap kerana dia telah mengasaskan gerakan Pengakap di dunia. Sejarah pengakap di dunia bermula di UK dan kemudian tersebar ke Dunia.

Pramuka berasal dari perkataan Praja Muda Karana yang merupakan salah satu aktiviti yang biasanya dilakukan di sekolah. Pengakap adalah organisasi yang telah berkembang di peringkat antarabangsa dan seluruh masyarakat dunia telah menerima organisasi Pengakap ini.

Terdapat begitu banyak sumbangan dari Baden Powell dalam gerakan pengakap, seperti mendekatkan anggotanya dengan alam, sosial dan mengeratkan hubungan dengan penciptanya. Al aktiviti pengakap masih diterima dengan baik di masyarakat.

Memahami Pengakap

Pengakap adalah organisasi atau gerakan pengakap yang merupakan forum untuk pendidikan kepanduan di Dunia. Di dunia antarabangsa, Pengakap dipanggil Boy Scouts.

Pengakap mempunyai nama untuk anggotanya seperti peringatan pengakap, perhimpunan, penghantar dan penghantar. Bagi kumpulan ahli pengakap yang lain, mereka dipanggil pelatih pengakap, andalana, pelatih, pamong saka, staf kuartir dan dewan penasihat.

Baiklah, dalam pengakap, jika anda ingin dilantik sebagai ahli pengakap, anda harus berjanji untuk membuat janji (satya) terlebih dahulu.

sejarah pengakap

Sejarah Pengakap di Dunia

Sejarah pengakap di dunia pertama kali bermula ketika Baden Powell menulis pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku ini diciptakan untuk memandu acara perkhemahan yang dipeloporinya pada tahun itu.

Buku ini begitu popular bahkan di luar Inggeris sehingga organisasi pengakap mula muncul bertujuan untuk kanak-kanak lelaki sahaja.

Baca juga: Perubahan Sosial: Definisi, Teori, Contoh, dan Perbincangan

Pada tahun 1912, Baden Powes dengan adik perempuannya Agnes mengasaskan organisasi pengakap untuk wanita bernama Girl Guides. Pada tahun 1916 sebuah organisasi Pengakap untuk usia berjaga-jaga ditubuhkan bernama CUB (serigala anak anjing) dan pada tahun 1918 terdapat sebuah organisasi Pengakap Rover yang ditujukan untuk kumpulan pemuda berusia 17 tahun.

Baden Powell menerbitkan semula bukunya Rouvering to Success pada tahun 1922 yang membahas tentang seorang pemuda yang mendayung sampan ke pantai kebahagiaan.

Tepat pada 30 Julai - 8 Ogos 1920 di Dewan Olimpik, London jambori dunia diadakan untuk pertama kalinya dan dihadiri oleh 800 peserta dari 34 negara. Pada aktiviti ini, pada akhirnya, Baden Powell dinobatkan sebagai Bapa Pengakap Dunia.

Sejarah Pengakap di Dunia

Sejarah Pengakap di Dunia dikenali sebagai tiga zaman pengakap, iaitu Pergerakan Pengakap semasa Zaman Kolonial Belanda, Pergerakan Pengakap semasa Zaman Kolonial Jepun dan Pergerakan Dunia setelah Kemerdekaan Dunia.

Pertama, gerakan pengakap di massa kolonial Belanda di Dunia disebut Nederland Indische Padvinders Vereeniging atau NIPV atau dalam Bahasa Dunia yang dikenali sebagai Persatuan Hindia Belanda. Setelah ikrar belia, aktiviti pengakap menjadi semakin popular, sehingga terbentuknya Panduan Pemuda Sumatera pada tahun 1930 dan pada tahun 1931 penubuhan Persatuan Pengakap Dunia.

Kemudian pada tahun 1936 nama itu berubah menjadi World Scout Brotherhood Central Agency (BPPKI). BPPKI menjalankan aktiviti PERKINO (World Oemoem Scout Camp). Perkhemahan ini telah menjadi pendahulu aktiviti Jambori hingga sekarang.

sejarah pengakap

Semasa penjajahan Jepun, gerakan pengakap masih berjalan dan masih dapat bertahan, tetapi ketika Jepun menyerang Belanda banyak tokoh pengakap Indonesia ditarik ke Keibondan, PETA dan Seinendan.

Baca juga: Sistematik Perlembagaan 1945 (Lengkap) Sebelum dan Selepas Pindaan

Jepun melarang penubuhan parti-parti dan juga menganggap gerakan pengakap berbahaya kerana boleh meningkatkan perpaduan dan integriti rakyat. Itu, tidak melemahkan tekad pengintai Dunia untuk melaksanakan PERKINO II dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Dunia dalam mengusir tentera Jepun.

Selepas kemerdekaan Dunia, pada 28 Disember 1945, Pertubuhan Pemandu Rakyat Sedunia ditubuhkan di Solo yang menjadi wadah penyatuan di seluruh Dunia.

Pada tahun 1961 terdapat 100 organisasi pengakap di Dunia yang terbahagi kepada tiga persekutuan, iaitu Persatuan Pengakap Dunia, Persatuan Pengakap Dunia dan Persatuan Puteri Dunia.

Pada 14 Ogos 1961 gerakan pengakap secara rasmi diperkenalkan kepada seluruh masyarakat sehingga pada hari itu ia disambut sebagai Hari Pengakap setiap 14 Ogos.

Oleh itu, penjelasan mengenai sejarah pengakap di dunia telah tersebar ke Indonesia. Semoga bermanfaat!