Perubahan Sosio-Budaya - Definisi dan Contoh Lengkap

perubahan sosio budaya adalah

Perubahan sosio-budaya adalah perubahan dalam susunan kehidupan masyarakat yang merangkumi perubahan sosial dan juga perubahan budaya. Salah satu contoh perubahan sosio-budaya adalah penggunaan media digital dalam kehidupan sosial.

Adakah anda keliru dengan definisi dan contoh perubahan sosio-budaya?

Tenang, pada kesempatan ini, ini akan dibincangkan. Ini kerana perubahan dalam bidang ini sering memberi kesan negatif kepada masyarakat. Walau bagaimanapun, sebelum anda memulakan kesimpulan, anda harus membaca artikel ini dengan teliti.

Perubahan Sosio-Budaya

Sebelum dibincangkan lebih lanjut, kita akan membincangkan perubahan sosial dan budaya secara berasingan.

Perubahan yang berlaku dalam elemen sosial disebut perubahan sosial. Ini merangkumi struktur sosial dan fungsi sosial itu sendiri. Skopnya merangkumi perubahan tingkah laku, pola pemikiran, dan penemuan.

Sementara itu, perubahan budaya adalah perubahan yang secara automatik terjadi ketika ada perubahan sosial. Perubahan ini merangkumi budaya material dan bukan material.

Dari ini, dapat disimpulkan bahawa perubahan sosio-budaya adalah perubahan dalam susunan kehidupan masyarakat yang merangkumi perubahan sosial dan juga perubahan budaya.

Punca Perubahan Sosio-Budaya

  • Terdapat banyak penyebab perubahan sosio-budaya, antaranya adalah:
  • Kemasukan budaya lain yang mempengaruhi budaya asli
  • Perubahan persekitaran
  • Konflik
  • Perubahan populasi
  • Kemunculan penemuan baru dalam masyarakat

Terutama di zaman digital seperti sekarang, perubahan sosio-budaya adalah sesuatu yang selalu berlaku.

Contoh Perubahan Sosio-Budaya

Bentuk perubahan sosio-budaya dikelaskan kepada tiga bahagian:

  • Perubahan terancang atau sebaliknya
  • Perubahan yang memberi kesan besar dan kecil
  • Perubahan pantas dan perlahan.
Baca juga: 20+ Wira Nasional: Nama, Biografi dan Gambar [TERKINI]

Perubahan sosio-budaya yang terancang dan tidak terancang

Contoh perubahan sosio-budaya yang dirancang adalah pembinaan pelabuhan di Pantai Sine, Tulungagung.

Sementara itu, contoh perubahan yang tidak dirancang adalah munculnya kawasan pelacuran di kawasan pelancongan.

Perubahan sosio-budaya besar dan kecil

perubahan sosio-budaya akibat bencana alam

Perubahan juga dapat memberi kesan besar, seperti sistem sosial dan kehidupan di Desa Kinahrejo yang berubah setelah terpengaruh oleh letusan Gunung Merapi.

Sementara itu, perubahan yang memberi kesan kecil adalah perubahan potongan rambut untuk anak-anak sekolah ketika mereka memasuki cuti panjang.

Contoh perubahan sosio-budaya yang cepat dan lambat

Terakhir adalah perubahan cepat dan perlahan. Perubahan pesat juga disebut revolusi. Contohnya, revolusi Perindustrian di England.

Sementara itu, perubahan perlahan atau evolusi adalah perubahan yang berlaku dalam urus niaga kewangan. Transaksi yang pada awalnya dilakukan dengan pertukaran barang, telah digantikan dengan wang kertas, dan wang digital perlahan-lahan tersedia.


Perubahan memang boleh memberi kesan kepada masyarakat, baik negatif atau positif.

Namun, semuanya kembali kepada kemampuan masyarakat untuk bertindak balas terhadapnya. Sebaiknya anda bijak dengan menyaring perubahan ini. Bersikap kritis adalah kuncinya. Ini kerana perubahan sosio-budaya adalah sesuatu yang tidak dapat dicegah.