Terjemahan Bahasa Jawa (Automatik & Lengkap) - Kamus Bahasa Krama Jawa, Alus, Ngoko

Penterjemah Jawa Lengkap Penterjemah Jawa

Terjemahan bahasa Jawa dapat dilakukan melalui laman web ini dengan mudah dan automatik.

Cukup dengan memasukkan kalimat dalam bahasa Dunia, program penterjemah Jawa secara automatik akan diterjemahkan ke dalam bahasa Krama Jawa, alus, dan ngoko sesuai dengan keinginan anda.

Terjemahkan tulisan Jawa dan Jawa

Terjemahan Bahasa Jawa Automatik

Klik di sini terlebih dahulu untuk mengaktifkan terjemahan automatik

Penterjemah Jawa Lengkap Penterjemah Jawa

Bagaimana, begitu mudah bukan?

Penterjemah Jawa dapat membantu anda untuk menterjemahkan ayat-ayat Jawa dari bahasa Dunia.

Program terjemahan bahasa Jawa yang hebat ini dibuat dan dikembangkan oleh Udin Tegal.

Variasi Bahassa Jawa yang disokong dalam program terjemahan bahasa Jawa merangkumi beberapa adab (atau tingkatan) dalam bahasa Jawa, iaitu:

  1. Krama Jawa : itu bahasa Jawa yang sopan
  2. Kramantara Jawa : bahasa Jawa yang hanya membentuk krama tanpa mencampurkan bahasa Inggeris
  3. Wredha-Krama Jawa : iaitu bahasa adab orang tua
  4. Pasar Krama Jawa : iaitu bahasa adab yang dituturkan

Bahasa Jawa

Bahasa Jawa adalah bahasa Austronesia yang paling banyak dituturkan oleh orang Jawa di bahagian tengah dan timur Jawa.

Selain itu, bahasa Jawa juga dituturkan oleh diaspora Jawa di wilayah lain di dunia, seperti di Sumatera dan Kalimantan; dan di luar Dunia seperti di Suriname, Belanda dan Malaysia.

Jumlah penutur bahasa Jawa dianggarkan sekitar 75.5 juta pada tahun 2006.

Baca juga: Huraian Struktur Teks [LENGKAP]: Definisi, Karakteristik, dan Contoh

Sistem Penulisan Bahasa Jawa

Pada masa ini, bahasa Jawa moden ditulis menggunakan tiga jenis watak, iaitu:

  1. Ekar Jawa
  2. Pegon Jawa
  3. Huruf Latin

Dialek bahasa Jawa

Berdasarkan pendapat JJ Ras, seorang profesor bahasa dan sastera Jawa di Universiti Leiden, dialek Jawa dapat diklasifikasikan berdasarkan pengedarannya menjadi tiga, iaitu:

  1. Dialek Barat: Banyumas-Bagelen, Indramayu-Cirebon, Tegal-Brebes-Pekalongan, Banten
  2. Dialek tengah: Surakarta-Yogyakarta, Madiun-Kediri-Blitar, Semarang-Demak-Kudus-Jepara, Blora-Rembang-Pati
  3. Dialek Timur: Surabaya-Malang-Pasurus, Banyuwangi