3 Contoh Cadangan dalam Kertas Baik dan Betul (Lengkap)

contoh cadangan dalam kertas kerja

Contoh cadangan dalam makalah ini adalah cadangan untuk mengubah pendekatan kaedah penyelidikan yang digunakan, mengembangkan variasi dan alat yang digunakan, dll yang dijelaskan dalam artikel ini.


Anda mesti mendapat tugasan untuk menulis makalah di sekolah. Dalam penyediaannya, makalah ini dibahagikan kepada bab dan sub-bab.

Dalam pengenalan dan isi kertas biasanya dapat disusun dengan mudah kerana menggunakan rujukan yang ada. Walau bagaimanapun, dalam bab terakhir biasanya terdapat kekeliruan mengenai mengisi kesimpulan dan cadangan.

Atas sebab ini, ia akan dibincangkan secara lengkap mengenai prosedur menulis cadangan di atas kertas berserta contoh.

Memahami Cadangan

"Cadangan adalah kalimat yang bertujuan untuk memberikan penyelesaian kepada masalah yang ada di dalam makalah."

Cadangan merangkumi bahagian di bahagian penutup kertas.

Biasanya bahagian cadangan disertakan dengan kesimpulan yang merangkum bahagian kertas apa dan menjawab tujuan kertas tersebut.

contoh cadangan dalam kertas kerja

Petua Membuat Cadangan

Sudah tentu, memberi cadangan tidak sesuka hati, tetapi anda mesti memperhatikan beberapa perkara. Perkara yang mesti dipertimbangkan dalam membuat cadangan adalah:

1. Bilangan Perkataan

Biasanya, nasihat yang baik dalam makalah tidak terlalu banyak perkataan. Ini diharapkan agar pembaca kertas tidak merasa bosan ketika membaca cadangan.

Di samping itu, cadangan ringkas ini juga mengimbangi kandungan subseksyen kesimpulan. Secara amnya, cadangan tidak boleh melebihi 200 patah perkataan.

2. Menggunakan Kata Harapan

Pada dasarnya, cadangan bertujuan untuk memperbaiki kertas kerja yang telah disiapkan. Oleh itu, dalam sub-bab cadangan mesti mengandungi kata-kata harapan seperti "oleh itu", "akan baik", "pengarang berharap", dan beberapa kata lain yang mempunyai makna yang sama.

3. Menyediakan Penyelesaian

Selain mengharapkan makalah itu lebih baik, cadangan juga mesti mengandungi penyelesaian agar pembaca kemudian lebih senang memperbaiki kertas tersebut.

Baca juga: Pembentangan adalah - Tujuan, Faedah, dan Jenis [LENGKAP]

Penyelesaiannya boleh berupa cara untuk mengatasi kekurangan dalam kertas yang belum dapat dilakukan oleh pengarang sehingga pembaca mengetahui dengan jelas apa kertas yang hilang dan bagaimana memperbaikinya.

contoh cadangan dalam kertas kerja

Contoh Cadangan dalam Kertas Kerja

Contoh 1

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulannya

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahawa beberapa perkara adalah seperti berikut:

  • Corak pemikiran guru boleh berubah, di mana mengikut paradigma pendidikan terkini seperti: kanak-kanak mesti menguasai kecekapan yang ada (kemahiran hidup), menghasilkan semula pengalaman pembelajaran untuk pelajar dan corak berpusatkan guru kepada pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Atas sebab ini, pembelajaran dapat dilakukan dengan lebih kontekstual.
  • Untuk mewujudkan pembelajaran yang berkesan dan kontekstual, guru profesional diperlukan. Dengan begitu akan ada alat peraga yang baik dan berkesan.
  • Bahan bantu mengajar berperanan menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan, menarik, kreatif, dinamik dan aktif sehingga sangat penting.
  • Kanak-kanak diharapkan dapat menentukan tindakan dan mengaplikasikan maklumat pembelajaran berkadar dan rasional melalui alat peragaan ini.

2. Cadangan

Dalam hal ini, saya mencadangkan beberapa perkara yang perlu diperhatikan seperti berikut:

  • Membuat alat bantu mengajar yang sederhana agar pembelajaran dapat dijalankan secara meluas sehingga dapat melahirkan guru yang profesional.
  • Untuk pengembangan dan pemerolehan media pendidikan (alat bantu mengajar), kewujudan pengurusan dan kluster sekolah dapat dilaksanakan.
  • Penulis juga mengharapkan kritikan dan cadangan dalam menulis makalah pada masa akan datang.

Contoh 2

BAB V

KESIMPULAN DAN CADANGAN

5.1 Kesimpulannya

Kesimpulan dari penyelidikan mengenai penentuan kebolehtelapan relatif dan kebolehtelapan relatif bahan feromagnetik menggunakan kaedah Nicolson Ross Weir adalah:

  1. Hasil terbaik dari kajian yang diperoleh adalah campuran sampel BaFe 9 (MnCoTi) 3 O 19 dengan komposisi 10% Fe 3 Si dengan nilai yang diperoleh dari pengiraan sampel Fe 3 Si yang dicampurkan dengan bahan pada komposisi 10% mempunyai nilai nyata = -4 , 96 hingga 14.28 dan nilai khayalan ε ”= -9.4 hingga 8.03 dan yang diperoleh dari pengiraan pada sampel Fe 3 Si dicampur dengan bahan dengan komposisi 10%. Dalam komposisi 10% puncak pertama = 48.67 dan = -41.49; puncak kedua = 31.89 dan = -28.17.
  2. Nilai kebolehtelapan negatif menunjukkan bahawa sampel berpotensi untuk digunakan sebagai metamaterial.
Baca juga: Contoh Norma Undang-Undang di Sekolah, Rumah dan Masyarakat

5.2 Cadangan

Kajian lanjutan mengenai penentuan kebolehtelapan dan kebolehtelapan relatif bahan feromagnetik menggunakan kaedah NRW diharapkan dapat menggunakan pembetulan terhadap nilai kebolehtelapan dan kebolehtelapan relatif dan menggunakan sampel ujian VNA dengan bahan murni untuk mendapatkan nilai yang lebih tepat.

Contoh 3

BAB V

PENUTUP

Kesimpulannya

Penyesuaian kertas media Islam adalah tindakan mewujudkan proses penyusunan semula masyarakat yang berpecah belah akibat liputan media. Ini dianggap sangat penting untuk menjaga kesatuan dan kesatuan, terutama karena negara Dunia bukanlah negara yang menerapkan hukum agama tetapi menerapkan Pancasila dan undang-undang dasar sebagai landasan asas.

Usaha pelaksanaan yang dilakukan dalam rekonsiliasi media Islam adalah untuk mensinergikan usaha untuk meningkatkan wacana mengenai pemuda sebagai cara untuk melindungi radikalisme agama, terutama melalui media dengan mengambil pendekatan hukum, baik Islam maupun negara, yang dibawa langsung oleh para ahli, dengan cara ini pemahaman generasi muda lebih kursif dan akan membentuk sikap kritikal yang baik tanpa menelan media massa yang semakin meningkat.

Cadangan

Cadangan yang dapat diberikan oleh pengarang:

Terdapat keperluan untuk metode penelitian lebih lanjut untuk usaha meningkatkan perbincangan tentang pemuda sebagai cara untuk memaksimumkan potensi generasi dalam membentengi dirinya dari radikalisme agama yang semakin meningkat.


Itulah perbincangan contoh cadangan dalam makalah, semoga ini bermanfaat.