Jenis Penyelidikan - Huraian dan Contohnya

jenis penyelidikan

Jenis penyelidikan meliputi deskriptif, korelasi, penilaian, simulasi, tinjauan, kajian kes, entografi, budaya dan banyak lagi yang dijelaskan dalam artikel ini.

Penyelidikan adalah salah satu kaedah paling berkesan untuk membangun dan memajukan sistem. Sistem di sini bermaksud susunan pengetahuan sedia ada yang standard atau genap. Melalui penyelidikan, kita dapat memeriksa pemboleh ubah apa yang dapat kita ubah untuk mengembangkan sistem.

Selain itu, penyelidikan memiliki domain yang sangat luas kerana penyelidikan dapat dilakukan di semua bidang sains dengan metode yang berbeda sehingga penelitian dibagi menjadi berbagai jenis. Oleh itu, kita akan membincangkan pelbagai jenis penyelidikan dari penjelasan hingga contoh.

jenis penyelidikan

Jenis Penyelidikan

Secara umum, penyelidikan diklasifikasikan kepada dua jenis, iaitu penyelidikan kualitatif dan penyelidikan kuantitatif. Penyelidikan kuantitatif adalah penyelidikan yang merangkumi data dalam bentuk nombor. Sementara itu, penyelidikan kualitatif adalah penyelidikan deskriptif dan menggunakan analisis terperinci.

Kami mengetahui dua garis utama penyelidikan, iaitu kualitatif dan kuantitatif. Walau bagaimanapun, kedua-dua kajian ini dapat dikelaskan kepada pelbagai jenis. Berikut adalah pelbagai jenis penyelidikan:

Percubaan

Mungkin perkataan "eksperimen" tidak asing bagi kita. Penyelidikan dengan jenis eksperimen ini adalah penyelidikan yang merupakan percubaan dan kesilapan atau menguji hipotesis atau mengenali hubungan sebab-akibat dengan tujuan tertentu. Jenis penyelidikan eksperimen ini dibahagikan lagi kepada empat jenis, iaitu pra-eksperimen, eksperimen benar, eksperimen quasy dan reka bentuk faktorial .

Penjelasan

Dari kata "deskriptif" yang bermaksud deskripsi, kita dapat bermaksud bahawa penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan dengan tujuan untuk menggambarkan peristiwa yang ada dan masih berlaku hari ini atau bahkan pada masa lalu. Jenis kajian deskriptif ini berbeza dengan eksperimen di mana kajian ini tidak membuat perubahan pada pemboleh ubah bebas. Jadi, penyelidikan ini hanya menerangkan kejadian sesuai dengan apa yang berlaku tanpa campur tangan kita sendiri.

Baca juga: Apa maksud Wish You All the Best? Penjelasan Ringkas dan Jelas

Berkorelasi

Jenis penyelidikan korelasi ini adalah penyelidikan yang bertujuan untuk menentukan hubungan antara dua atau lebih pemboleh ubah. Secara amnya, penyelidikan ini memerlukan data pemboleh ubahnya sendiri, jadi penyelidikan ini memerlukan aktiviti pengumpulan data. Dengan data yang telah dikumpulkan, kesimpulan dapat diambil antara hubungan pemboleh ubah yang ada.

Penilaian

Penyelidikan dengan jenis penilaian adalah kajian yang bertujuan untuk memeriksa semula proses sistem yang sedang berjalan. Walau bagaimanapun, penyelidikan penilaian ini mesti mempunyai topik yang telah dilakukan pada masa yang sama. Di samping itu, penyelidikan ini biasanya menemui kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan proses tersebut. Jadi, pada masa akan datang boleh ada peningkatan sistem yang lebih sedikit sehingga dapat menjadi lebih baik lagi.

Simulasi

Umumnya sukar bagi orang untuk membezakan antara penyelidikan simulasi dan penyelidikan eksperimental. Ini kerana kedua-dua kajian ini mempunyai kaedah yang serupa. Walau bagaimanapun, simulasi mempunyai reka bentuk awal dan keadaan sistem yang telah ditentukan sehingga persekitaran ujian dibuat sedekat mungkin dengan kondisi sistem. Ia berbeza dengan eksperimen yang mendapati bagaimana pengaruh keadaan sistem yang akan diuji.

Tinjauan

Seperti yang telah kita lihat, tinjauan adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan beberapa informasi atau data dalam populasi atau masyarakat yang besar, sehingga data tersebut dapat mewakili seluruh populasi. Ilmu statistik memainkan peranan yang sangat penting dalam membuat tinjauan agar data yang dikumpulkan dapat dikatakan sah.

Kajian kes

Kajian kes mengekstrak maklumat mendalam melalui masalah yang ada di sekitar kita. Dalam kajian kes, kita disamakan sebagai detektif yang berusaha menyelesaikan masalah yang ada.

Data atau maklumat mengenai masalah tersebut menjadi sokongan dalam mencari jalan keluar. Oleh itu, data dalam bentuk peristiwa pada masa itu atau bahkan masa lalu yang berkaitan dengan topik ini perlu dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Baca juga: Lirik dan nota World Raya + sejarah ringkas

Etnografi

Penyelidikan berasaskan etnografi merangkumi aktiviti analisis terperinci melalui kumpulan sosial dalam masyarakat. Aktiviti ini biasanya dijalankan dengan menemu ramah orang sumber dan mendokumentasikan peristiwa dalam kumpulan sosial.

Budaya

Secara umum, penyelidikan budaya adalah penyelidikan dengan objek dalam bentuk budaya atau benda-benda yang diturunkan dari generasi ke generasi. Biasanya, penyelidikan budaya sekurang-kurangnya mesti mengambil data yang telah disahkan sah untuk perkembangan budaya yang ada di suatu tempat.

Bersejarah

Dalam penyelidikan sejarah, kajian yang akan dijadikan objek adalah sejarah atau fakta mengenai fenomena yang pernah berlaku pada masa lalu. Data utama dari penyelidikan sejarah ini adalah dalam bentuk dokumentasi, baik bunyi, gambar digital atau bahkan objek langsung.

Sains adalah subjek yang sangat luas untuk kajian dan penyelidikan. Oleh itu, terdapat pelbagai jenis penyelidikan untuk mengungkap ilmu baru yang dapat dipelajari dari hasil kajian ini.

Itulah artikel mengenai jenis penyelidikan. Semoga dapat bermanfaat untuk anda semua.