Doa Selepas Adzan (Bacaan dan Artinya)

doa selepas azan

Doa setelah azan berbunyi "Allahumma robba haadzihid da'watit taammah, washsholaatil qoo-imah, aati muhammadanil washiilata wal fadhiilah, wasysyarofa, wad darajatal, 'aaliyatar rofii'ah, wab'atshu maqoomahzi, mahmuudanil, aadz "


Suara azan bergema setiap hari di seluruh dunia tanpa henti, yang selalu mengagungkan kebesaran Allah sebagai pencipta alam semesta.

Adhan adalah panggilan atau panggilan bagi setiap orang yang beriman untuk menunaikan solat fardhu. Seruan untuk berdoa adalah tanda kedatangan waktu solat, baik lelaki dan wanita diperintahkan untuk segera berdoa.

Adhan mempunyai beberapa kebajikan, salah satunya adalah ketika membaca doa setelahnya kita akan mendapat keberkatan dan kebaikan darinya, selain membaca doa, permintaan yang kita inginkan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Sebelum membincangkan doa setelah panggilan untuk berdoa, berikut adalah bacaan atau lafadz-lafadz yang terdapat dalam panggilan untuk berdoa.

Bacaan Adhan

Lafadz-lafadz pembacaan panggilan untuk doa ditulis seperti gambar di bawah.

azan untuk solat
 • Allaahu Akbar, Allaahu Akbar (2x)
 • Asyhadu allaa illaaha illallaah (2x)
 • Asyhadu anna Muhammadar rasuulullah (2x)
 • Hayya'alashshalaah (2x)
 • Hayya'alalfalaah (2x)
 • Allaahu Akbar, Allaahu Akbar (1x)
 • Laa ilaaha illallah (1x)

Makna bacaan Adhan

 • Allah Maha Besar, Allah Maha Besar (2x)
 • Saya menyaksikan bahawa tidak ada tuhan melainkan Allah (2x)
 • Saya menyaksikan bahawa nabi Muhammad adalah utusan Allah (2x)
 • Mari berdoa (2x)
 • Mari menuju kejayaan (2x)
 • Allah Maha Besar, Allah Maha Besar (1x)
 • Tidak ada tuhan melainkan Allah (1x)

Bagaimana cara menjawab seruan solat?

Menjawab panggilan untuk solat secara amnya sama dengan membaca panggilan untuk solat itu sendiri. Seperti ketika muadzin menyatakan Allaahu Akbar, maka kita menjawabnya dengan bacaan yang sama, yaitu "Allaahu Akbar".

Perkara yang sama dijawab untuk semua lafadz adhan yang lain. Namun, terdapat dua bacaan adhan yang dijawab dengan bacaan yang berbeza, seperti

Baca juga: Solat masuk dan keluar dari tandas (lengkap dan bererti)

Apabila para muadzzin mengatakan "Hayya'alashshalaah" dan "Hayya'alalfalaah" kami menjawabnya dengan membaca "La khaula wa Laa khuwata illaa billaah".

Doa Selepas Adzan

Setelah azan selesai, kami digalakkan membaca doa berikut.

doa selepas azan

(Allahumma robba haadzihid da'watit taammah, washsholaatil qoo-imah, aati muhammadanil washiilata wal fadhiilah, wasysyarofa, wad darajatal, 'aaliyatar rofii'ah, wab'atshu maqoomam mahmuudanil ladzii wa'aadhlah)

Makna bacaan doa selepas azan

"Ya Allah, Tuhan memiliki seruan (adhan) yang sempurna ini dan doa (wajib) yang didirikan. Berikan al-wasilah (darjah di syurga), dan al-fadhilah (kebajikan) kepada nabi Muhammad. Dan bangkitlah dia sehingga dia dapat menempati posisi terpuji yang Engkau janjikan. " (Diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, Tarmidzi, Nasa'i dan Ibn Majah).

Kebajikannya

Makna doa setelah mengucapkan doa dan amalannya adalah bahawa ia dapat mengabulkan hajat, membersihkan dosa dan mendapatkan syafaat.

Salah satu keutamaan doa setelah azan dilaporkan oleh Jabir bin Abdullah Ra, Rasulullah bersabda:

"Barangsiapa yang mendengar seruan untuk berdoa dan kemudian mengucapkannya (doa setelah azan), maka syafaatku akan masuk baginya pada hari kiamat." (Diriwayatkan oleh Bukhari).

Dengan membaca doa ini, kita akan mendapat syafaat dari junjungan besar Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat.

Syafaat dari Nabi adalah luar biasa, termasuk syafaat dari dia yang dapat mengangkat seorang mukmin dan syafaatnya dapat membimbing seorang hamba ke syurga tanpa proses perhitungan.

Di samping itu, syafaat membaca doa, iaitu mati dalam keadaan Husnul Khatimah.

Seseorang yang mendapat syafaat dari Nabi Muhammad pasti seorang hamba yang dianugerahkan iman ketika dia meninggal dunia akhirat.

Keutamaan lain mengenai waktu setelah azan adalah waktu yang mustahil untuk permintaan doa. Oleh itu, ketika panggilan untuk berdoa kita diperintahkan untuk mendengar, maka jawablah panggilan untuk berdoa dan ucapkanlah doa itu sesudahnya.

Makna Solat Selepas Adzan

Doa setelah azan mengandungi makna dalam bacaan,

Bacaan "Allahummma robba haadihid da'watit taammah" bermaksud permintaan kepada Allah untuk kebenaran panggilan yang sempurna untuk berdoa.

Baca juga: Baca Doa Iftitah yang Lengkap (beserta maknanya)

Maksud panggilan yang sempurna di sini adalah bahawa panggilan untuk berdoa tidak memiliki kekurangan di dalamnya, lafadz yang diucapkan selalu sama, tidak berubah dan akan kekal hingga hari kebangkitan.

Selanjutnya adalah bacaan "washolaatil qoo-imah" yang bermaksud bahawa doa itu abadi, yang akan selalu didirikan oleh semua umat Islam hingga akhir zaman.

Selanjutnya, bacaan "aati muhammadanil washiilata" bermaksud sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan meminta kepada Allah kepada Allah untuk menjadikan Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam dekat sisi Allah.

Kemudian pembacaan "Al-Fadhilah" dalam doa setelah azan memiliki arti darjat atau kedudukan semua makhluk sesuai dengan kedudukan Nabi.

Makna terakhir dari pembacaan "wab'atshu maqoomam mahmuudanil ladzii wa'adtah" adalah meminta Allah untuk menempatkan Rasulullah di maqam al-mahmud (kedudukan terpuji) sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah SWT dalam Surah Al-Israa ayat 79 yang bermaksud:

"... Semoga Tuanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." (QS. Al Israa ayat 79)

Doa selepas iqomah

Iqomah adalah bacaan yang diucapkan untuk diucapkan sebentar untuk mendirikan solat.

Menghasilkan iqomah berbeza dengan panggilan untuk solat, ketika panggilan untuk berdoa dinyanyikan untuk memperkuat suaranya, sedangkan untuk iqomah itu sendiri dipilih dengan menurunkan suaranya.

Ketika mendengar iqomah, adalah sunnah untuk menjawab panggilan tersebut dengan meniru bacaan iqomah. Setelah selesai iqomah adalah sunnah membaca doa selepas iqomah seperti berikut.

doa selepas iqomah

(Aqoomahalloohu wa-ad aamahaa maadaa matis samaawaatu wal-ardl)

Makna bacaan doa selepas iqomah

"Semoga Allah memakbulkannya (doa) dan mengabadikannya selagi langit dan bumi masih ada."

Oleh itu, penjelasan mengenai doa selepas azan dan maknanya. Semoga bermanfaat!