Fungsi Cukai Adalah: Fungsi, dan Jenis

fungsi cukai adalah

Fungsi cukai adalah fungsi anggaran yang digunakan sebagai sumber pendapatan negara yang akan digunakan oleh pemerintah sepenuhnya dalam artikel ini.

Pajak adalah sumber dana kerajaan untuk membiayai pembangunan di tingkat pusat dan wilayah.

Wang cukai dapat digunakan oleh pemerintah untuk tujuan umum seperti membangun kemudahan awam, membiayai anggaran kesihatan dan pendidikan, dan berbagai kegiatan produktif lainnya. Pungutan cukai dapat dilaksanakan kerana dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Fungsi Cukai Adalah

Cukai mempunyai peranan penting dalam ekonomi negara. Sehingga cukai mempunyai beberapa fungsi, termasuk:

1. Fungsi Belanjawan ( Budgeter )

Fungsi anggaran bermaksud bahawa pajak digunakan sebagai sumber pendapatan negara yang akan digunakan oleh pemerintah yang berwenang untuk membiayai fasilitas umum, pembangunan nasional, dan pengeluaran negara lainnya.

Dengan kata lain, fungsi anggaran cukai adalah cukai sebagai sumber pendapatan kewangan negara yang bertujuan untuk mengimbangkan perbelanjaan negara dan pendapatan negara.

2. Penetapan Fungsi (Peraturan)

Cukai adalah alat untuk mengatur dasar negara di sektor sosial dan ekonomi.

Fungsi mengatur cukai termasuk menghambat kadar inflasi, melindungi produk dalam negeri dengan adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), mendorong kegiatan eksport dengan adanya pajak eksport atas barang, dan menarik pelaburan modal yang meningkatkan produktivitas ekonomi negara.

3. Fungsi Penyamaan (Pembahagian)

Negeri menggunakan cukai untuk menyesuaikan dan mengimbangkan antara pendapatan rakyat dan tahap kesejahteraan rakyat melalui pelbagai bantuan sosial dan kemudahan awam.

4. Fungsi Penstabilan (Stabilisasi)

Cukai boleh menjadi alat untuk mencapai penstabilan ekonomi. Salah satu contoh fungsi penstabilan adalah bahawa pemerintah melaksanakan kenaikan cukai untuk mengatasi inflasi.

Sebaliknya, pemerintah akan menurunkan cukai untuk mengatasi deflasi.

Baca juga: pH: Definisi, Jenis, dan Contoh Bahan dengan pH berbeza

Jenis-Jenis Cukai

cukai adalah

Jenis cukai dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat, subjek dan objeknya, dan agensi yang mereka kumpulkan.

Berdasarkan alam semula jadi

Berdasarkan sifatnya, cukai terbahagi kepada dua, iaitu cukai langsung dan cukai tidak langsung.

 • Cukai Langsung (Cukai Langsung) .

  Cukai langsung adalah cukai yang dikenakan terus kepada pembayar cukai secara berkala. Contohnya: Cukai Tanah dan Bangunan (PBB) dan Cukai Pendapatan (PPh).

 • Cukai Tidak Langsung ( Cukai Tidak Langsung) .

  Cukai tidak langsung adalah cukai yang hanya dikenakan kepada pembayar cukai sekiranya mereka melakukan tindakan tertentu.

  Cukai tidak langsung tidak dapat dikutip secara berkala. Contohnya, cukai jualan mewah hanya berlaku apabila pemilik menjual barang mewah tersebut. 

Berdasarkan Subjek dan Objek Cukai

Berdasarkan subjek dan objek, cukai dibahagikan kepada dua.

 • Cukai Objektif  . Cukai objektif adalah cukai yang dikenakan ke atas objek. Contohnya ialah cukai kenderaan bermotor, cukai import, bea cukai, dan lain-lain.
 • Cukai Subjektif . Cukai subjektif adalah cukai yang dikenakan ke atas subjek. Contohnya ialah cukai pendapatan (PPh) dan cukai kekayaan. 

Mengikut Agensi

Berdasarkan agensi yang mengenakan, cukai dibahagikan kepada dua, iaitu pusat dan wilayah.

 • Cukai Negeri (Tengah) . Cukai negeri adalah cukai yang dipungut secara langsung oleh pemerintah pusat melalui direktorat jeneral yang berkaitan.

  Contohnya, Cukai Nilai Tambah (PPN), Cukai Pendapatan (PPh), dan Cukai Tanah dan Bangunan (PBB).

 • Cukai Tempatan (Tempatan ). Cukai tempatan adalah cukai yang diserahkan kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah. Satu-satunya orang yang dikenakan cukai ini adalah orang di wilayah pemerintah daerah.

  Contoh cukai tempatan ialah cukai hiburan, cukai restoran, cukai tarikan pelancong, dan sebagainya. 

Ini adalah gambaran umum mengenai makna, fungsi dan jenis cukai. Sebagai rakyat yang baik, kita mesti membayar cukai dengan patuh.

Kerana, perjalanan sesebuah negara dapat ditentukan oleh apakah rakyatnya mematuhi cukai atau tidak.

Baca juga: Import Adalah - Tujuan, Faedah, Jenis dan Contoh

Dengan pendapatan yang lancar, pembangunan negara akan terus menuju ke arah yang lebih maju. Sementara itu, pemerintah sebagai pengurus juga harus dapat memanfaatkan cukai secara maksimum untuk kesejahteraan rakyat. Semoga tinjauan ini dapat bermanfaat untuk kita semua.