Globalisasi - Definisi, Karakteristik, dan Contoh

globalisasi adalah

Globalisasi adalah proses global dalam pelbagai bidang kehidupan sehingga tidak ada batasan yang mengikat antara negara.

Globalisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perkembangan teknologi, sains, pengangkutan, telekomunikasi yang mempengaruhi perubahan dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakat.

Sebagai contoh, globalisasi dalam aspek ekonomi adalah penciptaan pasaran bebas yang membolehkan perdagangan antara negara dijalankan dengan bebas.

Definisi Globalisasi

globalisasi adalah

Globalisasi berasal dari perkataan Globalisasi. Global yang bermaksud dunia dan bahasa bermaksud proses, sehingga dalam bahasa globalisasi adalah proses global yang membuat manusia saling bergantung tanpa batas yang mengikat.

Beberapa pakar berpendapat mengenai makna globalisasi, antara lain

 • Anthony Giddens

  Globalisasi adalah hubungan sosial global yang kemudian dihubungkan antara satu sama lain sehingga peristiwa dari tempat yang berlainan juga dapat mempengaruhi tempat lain.

 • Selo Soemardjan

  Globalisasi adalah pembentukan sistem organisasi dan komunikasi antara orang di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan prinsip yang sama.

 • Kamus Warisan Amerika

  Globalisasi adalah tindakan proses atau pembuatan dasar yang menjadikan sesuatu global, baik dari segi skop dan aplikasinya.

Ciri-ciri Globalisasi

globalisasi adalah

Adapun beberapa ciri globalisasi, antara lain

 • Terdapat perubahan dalam konsep jarak dan waktu

Disokong oleh adanya teknologi internet, telefon bimbit, televisyen sehingga maklumat dapat menyebar dengan cepat dari satu bahagian dunia ke bahagian lain.

Dengan kemajuan pengangkutan, kita dapat menempuh jarak ratusan kilometer hanya dalam beberapa jam.

 • Terdapat saling ketergantungan dalam bidang ekonomi dan perdagangan

Ketergantungan dalam sektor ekonomi berlaku kerana perdagangan yang besar dan bebas antara negara, ini juga disebabkan oleh dominasi WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) yang mengatur perdagangan dunia.

 • Terdapat peningkatan dalam interaksi budaya
Baca juga: Pemasaran dan Strategi dalam Pemasaran [PENERANGAN LENGKAP]

Media sosial, internet dan televisyen dapat menyedarkan kita tentang kepelbagaian budaya yang ada di dunia luar dan menambahkan pengetahuan baru mengenai perspektif global.

 • Meningkatkan masalah bersama

Pada era globalisasi sekarang ini, segala masalah yang ada di sebuah negara boleh menjadi perhatian masyarakat antarabangsa atau masalah bersama.

Contoh Globalisasi

Globalisasi merangkumi semua bidang seperti ekonomi, sosial, sains dan teknologi dan lain-lain. Berikut adalah contoh globalisasi dalam setiap bidang ini.

Contoh Globalisasi dalam Ekonomi

Sektor ekonomi sangat berkait rapat dengan kehidupan negara, interaksi antara negara melalui kerjasama ekonomi dilakukan untuk mewujudkan kepentingan bersama. Contoh globalisasi dalam sektor ekonomi termasuk:

 • Aktiviti Eksport dan Import

Kegiatan eksport dan import mempunyai peranan yang sangat penting dalam ekonomi negara, kerana dapat meningkatkan hubungan antara kedua-dua negara, di samping meningkatkan pendapatan negara (pertukaran wang asing).

 • Komuniti Ekonomi ASEAN

Komuniti ekonomi ASEAN atau AEC mempunyai peranan penting dalam perdagangan antarabangsa di rantau Asia Tenggara. Dengan MEA, peniaga kecil dapat menjual produk mereka di luar negara dengan mudah.

Contoh Globalisasi di Sektor Sains dan Teknologi

Terdapat banyak contoh teknologi yang kita rasakan dan gunakan pada era globalisasi ini, salah satunya adalah kemudahan mendapatkan maklumat dan kemudahan transaksi jual beli.

Orang ramai mengakses maklumat dengan mudah di seluruh pelosok dunia berkat kehadiran teknologi maklumat terkini.

Di samping itu, urus niaga jual beli menjadi lebih mudah melalui E-commerce dan bahkan orang boleh melakukan transaksi asing dengan cepat dan mudah.

Contoh Globalisasi di Sektor Sosial

Globalisasi dalam sektor sosial dipengaruhi oleh galakan dari negara lain yang menyebabkan kehidupan sosial kita berkembang.

Baca juga: 10+ Universiti Terbaik dan Kegemaran di Yogyakarta

Contohnya ialah masyarakat yang tidak lagi homogen kerana perubahan struktur masyarakat yang cukup luas.

Masyarakat hari ini bukan sahaja diduduki oleh kumpulan etnik tertentu, tetapi telah bercampur dengan etnik lain dan tidak ada lagi diskriminasi sosial.

Kesan sosial globalisasi tidak hanya membawa kesan positif, tetapi juga kesan negatif, iaitu hilangnya kegiatan gotong royong. Masyarakat sekarang cenderung bersifat individualistik dan tidak mengambil berat tentang orang di sekelilingnya.

Contoh globalisasi dalam politik

Adapun kesan globalisasi disebabkan oleh kerjasama politik antara negara atau antarabangsa sehingga berkembang dengan lebih baik, misalnya pembentukan organisasi antarabangsa seperti ASEAN, PBB dan banyak lagi.

Pembentukan organisasi antarabangsa akan meningkatkan hubungan politik antara negara, baik dari aspek ekonomi, politik, sosial dan lain-lain.

Di samping itu, melakukan kerjasama internasional, baik secara bilateral atau multilateral, akan membuat hubungan antara negara lebih kuat dan stabil dalam bidang politik.

Ini adalah penjelasan mengenai makna globalisasi, ciri dan contohnya. Semoga bermanfaat!