Pasal 31 Paragraf 1 dan 2 UUD 1945 (Jawaban Lengkap)

Artikel 31 Paragraf 1 UUD 1945 berbunyi: Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Artikel 31 Paragraf 2 UUD 1945 berbunyi: Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai.

Sebelum membincangkan lebih lanjut, mari kita pelajari terlebih dahulu mengenai Perlembagaan atau Undang-Undang Asas.

Perlembagaan 1945

Perlembagaan 1945 adalah asas perlembagaan negara dan salah satu asas undang-undang bertulis di Negara Kesatuan Republik Dunia hari ini.

Semua kebijakan dan peraturan akan diserahkan kepada UUD 1945, karena UUD 1945 berisi semua nilai yang ditemukan atas dasar negara, Pancasila.

Sebelum menjadi Perlembagaan 1945 yang sedang kita gunakan, Perlembagaan 1945 telah melalui proses pindaan atau pindaan.

Berdasarkan laman web rasmi Kementerian Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), setakat ini Perlembagaan telah dipinda sebanyak empat kali melalui sesi Majlis Perundingan Rakyat (MPR).

Pindaan tersebut berlaku pada Sidang Umum Majlis Perundingan Rakyat (MPR) pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002.

Pasal 31 Paragraf 1 dan 2 UUD 1945 tentang hak pendidikan warga Dunia

Perkara 31 Perenggan 1 dari UUD 1945

Setiap warganegara mempunyai hak untuk mendapat pendidikan.

Perkara 31 Perenggan 2 dari UUD 1945

Setiap warganegara wajib mengikuti pendidikan asas dan pemerintah wajib membiayai.

Artikel-artikel ini, yaitu artikel 31 perenggan 1 dan 2, secara umum membahas hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan.

Dalam artikel ini, dijelaskan dengan jelas bahawa:

  • Setiap warganegara mempunyai hak untuk mendapat pendidikan (tanpa pengecualian). Oleh itu, baik yang kaya, yang miskin, atau orang-orang dengan latar belakang apa pun di Dunia, mereka masih berhak mendapatkan pendidikan
  • Negara-negara diminta untuk membayar pendidikan asas untuk semua warga Dunia. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 31 Paragraf 1 dan Paragraf 2, semua warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah juga wajib membiayai pelaksanaannya.
Baca juga: 5 Cara Memperingati Hari Kemerdekaan yang Boleh Anda Lakukan

Materi Pasal 31 Paragraf 1 dan 2 UUD 1945 termasuk dalam subyek Pelayanan Layanan Sipil Kelas X Kelas X (PPKn) Bab 4 - Pancasila dan UUD 1945.

Kepentingan Pendidikan untuk Warganegara

Pendidikan sangat penting. Oleh itu, perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan dibincangkan dalam Perlembagaan 1945 yang menjelaskan pendidikan seperti dalam Artikel 31 di atas.

Beberapa faedah pendidikan merangkumi:

  • Memberi pengetahuan
  • Untuk kerjaya atau pekerjaan
  • Membina watak
  • Beri pencerahan
  • Membantu kemajuan negara

Oleh itu, perbincangan mengenai kandungan artikel 31 UUD 1945, anda juga dapat memuat turun UUD 1945 lengkap secara dalam talian di alamat berikut hukumoline.com, Semoga ini bermanfaat.