Analisis Adalah - Definisi, Jenis, dan Tujuan

analisis adalah

Analisis adalah usaha untuk menyiasat, menerangkan, untuk menyelesaikan masalah.

Teknik analisis dalam kehidupan seharian tidak hanya digunakan dalam konteks sains sosial. Tetapi analisis juga digunakan dalam semua bidang kehidupan bahkan yang paling saintifik.

Untuk mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai masalah, perlu dilakukan analisis. Hasilnya akan dijelaskan untuk merumuskan penyelesaian terbaik. Dengan mengaplikasikan pengetahuan analisis, masalah dalam kehidupan selalu ada jalan keluarnya.

Menurut Analisis Pakar Adalah

Adakah anda tahu bahawa terdapat banyak rujukan yang dapat digunakan untuk menggambarkan analisis ini? Kami telah merangkum beberapa teori yang dikemukakan oleh para pakar seperti berikut.

1. KBBI V5

Menurut versi 5 Kamus Besar Bahasa Dunia, analisis mempunyai beberapa makna.

  • Analisis adalah penyiasatan suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenar;
  • Analisis adalah keterangan setelah dikaji sebaik mungkin;
  • Analisis menyelesaikan masalah yang bermula dengan andaian kebenarannya.

2. Sugiono (2015)

Analisis adalah aktiviti untuk mencari corak, atau cara berfikir yang berkaitan dengan pengujian sesuatu yang sistematik untuk menentukan bahagian, hubungan antara bahagian, dan hubungannya dengan keseluruhan.

3. Komaruddin

Definisi analisis adalah aktiviti berfikir untuk menerangkan keseluruhan menjadi komponen supaya kita dapat mengenali tanda-tanda komponen, hubungannya antara satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang bersepadu.

Definisi analisis lebih cenderung kepada kerangka pemikiran sistematik untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Walau bagaimanapun, dalam praktiknya, analisis juga digunakan dalam kaedah analitik untuk mencari data dalam suatu peristiwa.

analisis adalah

3 Jenis Analisis Secara Umum

Sebenarnya, analisis jenis ini dikelaskan berdasarkan teknik pengumpulan data. Sebagai contoh, jenis analisis yang digunakan dalam pendekatan penyelidikan kuantitatif tentunya berbeza dengan penyelidikan kualitatif. Berikut adalah beberapa jenis analisis umum.

Baca juga: 20+ Jenis Kraf Karton yang Unik dan Mudah Dibuat

1. Jenis Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah proses analitik yang dilakukan untuk menentukan kecenderungan ciri subjek. Oleh itu, pemboleh ubah deskriptif selalu umum, seperti min , median, dan mod.

2. Jenis Analisis Korelasi

Definisi analisis korelasi adalah kaedah analisis yang digunakan untuk menyatakan tahap kekuatan hubungan antara dua pemboleh ubah penyelidikan. Analisis korelasi terbahagi kepada dua, iaitu korelasi Pearson dan korelasi Spearman.

3. Jenis Analisis Perbandingan

Analisis perbandingan adalah analisis perbandingan. Selalunya digunakan dalam pendekatan penyelidikan kuantitatif. Ia digunakan untuk mencari jawapan dari usaha dasar seperti sebab-akibat, jadi dalam kajian ini sampel dapat dirawat.

Fungsi Analisis Berkaitan dengan Pengumpulan Data

Seperti yang dijelaskan dalam definisi di atas, fungsi analisis adalah untuk mengumpulkan, memproses, dan menggunakan data yang diperoleh. Mampu menyelesaikan masalah, menjelaskan situasi, dan juga dalam konteks lain.

Terdapat banyak jenis atau teknik untuk melakukan analisis, tentu setiap teknik ini dapat diterapkan dalam lingkungan dan situasi yang kompleks. Tujuannya adalah untuk mengetahui data dari peristiwa atau masalah di persekitaran.

Tujuan Analisis

Perlu ditekankan bahawa objektif analisis bergantung pada apa yang dikehendaki oleh penganalisis. Tujuannya dengan menganalisis data boleh berupa menyelesaikan masalah, mencari penyelesaian yang tepat, membaca perincian pembangunan, dan sebagainya.

  1. Menjelaskan, mengklasifikasikan, menilai, dan membetulkan bahagian yang hilang.
  2. Untuk keperluan setiap pelakon analisis.
  3. Menjalankan ujian, kecekapan dan keselamatan.
  4. Digunakan untuk merancang dan menentukan tindakan.
  5. Dan lain-lain.

Ingat bahawa, tujuan akhir yang paling asas dalam analisis adalah kesimpulan. Semua proses sebelum dan selepas analisis adalah usaha untuk mencapai matlamat yang dikenali sebagai kesimpulan.