Makna Masya Allah (Penjelasan Lengkap)

bermaksud-masya-allah

Maksud masya Allah adalah Inilah yang dikehendaki oleh Allah . Ucapan Masya Allah tentunya tidak asing untuk didengar atau diucapkan oleh umat Islam di seluruh dunia.

Masya Allah diucapkan apabila anda melihat sesuatu yang menakjubkan. Dengan mengatakan masya Allah, kita mengakui bahawa apa yang membuat kita kagum hanyalah kuasa Tuhan.

Syeikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan bahawa

"Itu disyariatkan bagi orang yang beriman ketika dia melihat sesuatu yang membuatnya kagum dia harus mengatakan masyaallah, Baarakallahu fiik atau Allahumma Baarik Fiihi"

Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al Kahf ayat 39:

Maksudnya: " Dan mengapa kamu tidak mengatakan ketika memasuki kebunmu" maa sha Allah, laa quwwata illaa billah. (QS. Al Kahfi: 39)

Ayat di atas adalah hujah bagi sebilangan sarjana mengenai ketika kita menggunakan lafaz Masya Allah.

Dalam ayat ini, seorang beriman menasihati temannya yang merupakan pemilik kebun kafir, sehingga ketika dia memasuki kebun dia berkata. "Masya Allah, laa quwwata illaa billaah" untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku di kebunnya.

Menurut Imam Ibnu Utsaimin mengenai penafsiran ayat ini, adalah wajar apabila dia merasa kagum dengan kekayaannya untuk mengatakan Masya Allah, laa quwwata illaa billaah sehingga dia mengembalikan semua perkara kepada Allah, bukan pada kemampuannya.

Dan ada riwayat bahawa seseorang yang kagum dengan apa yang dimilikinya, maka dia tidak akan melihat sesuatu kerana apa yang tidak disukainya menimpa hartanya (Tafsir Surat Al Kahfi ayat 39)

Masha Allah bermaksud

isi kandungan

  • Makna Masya Allah
  • 1. Makna pertama Masya Allah
  • هذا ما شاء الله
  • 2. Makna kedua
  • ما شاء الله كان
  • Contoh penggunaan kalimah Masya Allah
Baca juga: Doa Selepas Makan: Bahasa Arab, Latin dan Maknanya [PENUH]

Makna Masya Allah

Dalam tafsiran Al Quranul Karim Surat Al Kahfi, Syeikh Muhammad bin Salih Al 'Uthaymeen, kalimat masya Allah mempunyai dua makna.

Ini kerana kalimat Masya Allah dapat diterjemahkan atau diterjemahkan ke dalam struktur ayat Arab dengan dua cara.

1. Makna pertama Masya Allah

iaitu menjadikan kata maa sebagai isim maushul atau kata hubung dan menjadikan perkataan itu sebagai predikat. Hadzaa menyembunyikan subjek ayat. Dengan ini, bentuk kalimat maa sha Allah adalah

هذا ما شاء الله

Hadzaa maa sha Allah

Maksudnya: Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan

2. Makna kedua

iaitu, kata maa dalam maa sha Allah adalah maa syarthiyyah atau sebab kata nama dan frasa sha Allah berfungsi sebagai fi'il syarath atau kata kerja penyebab.

Jawab syarath yang tersembunyi (kata nama yang disebabkan oleh sebab), iaitu kaana. Dengan ini bentuk kalimat penuh maa sha Allah adalah

ما شاء الله كان

Maa sha Allahu kaana

Maksudnya: Apa yang Allah kehendaki, maka itulah yang berlaku.

Jadi, kata maa sha Allah dapat diterjemahkan menjadi dua makna, iaitu Inilah yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka itulah yang berlaku.

Adalah wajar sebagai seorang Muslim ketika kita melihat perkara-perkara menakjubkan yang kita katakan Masya Allah, yang bermaksud kita menyedari dan mengakui bahawa perkara yang menakjubkan ini hanya datang dari Allah.

Contoh penggunaan kalimah Masya Allah

Masya Allah biasanya digunakan untuk menyatakan pujian, rasa syukur, kagum dan gembira atas peristiwa yang berlaku. Pada hakikatnya, ia adalah cara untuk mengakui bahawa Allah adalah pencipta segala sesuatu dan yang telah memberikan berkat.

Baca juga: Rukun Wudhu, Memulakan Niat, Mencuci Muka, Hingga Memesan

Dalam banyak keadaan, masya Allah digunakan untuk bersyukur kepada Allah atas hasil yang dicapai.

Contoh:

  • Anda sudah menjadi ibu. Masya Allah!
  • Anda lulus ujian. Masya Allah

Selain itu, ia digunakan sebagai pujian. Masya Allah digunakan khusus untuk mencegah rasa cemburu terhadap kata-kata positif yang diungkapkan. Semasa menyatakan pujian kepada orang lain.

Contohnya, seperti ungkapan anda kelihatan cantik malam ini. Masya Allah!

Oleh itu, penjelasan lengkap mengenai makna masya Allah. Semoga bermanfaat!