Cadangan: Definisi, Karakteristik dan Cara Membuatnya

pemahaman mengenai cadangan tersebut

definisi cadangan adalah rancangan secara bertulis yang mengandungi rancangan aktiviti yang dihuraikan secara sistematik dan terperinci.

Cadangan biasanya digunakan untuk menyerahkan dana yang berkaitan dengan aktiviti kepada penaja dan berharap dapat membiayai kegiatan tersebut.

Definisi proposal bukan hanya itu, tetapi juga mempunyai makna yang lebih luas. Oleh itu, untuk keterangan lebih lanjut, artikel itu akan membincangkan makna cadangan, juga berkaitan dengan ciri-cirinya dan cara membuat proposal.

Definisi Proposa l

Cadangan adalah rancangan secara bertulis yang mengandungi rancangan aktiviti yang dijelaskan secara sistematik dan terperinci. Cadangan tersebut menjadi panduan untuk menjalankan aktiviti seperti yang dirancang.

Kata cadangan diambil secara etimologi dari bahasa Inggeris, iaitu dari kata propose, yang bermaksud penyerahan atau permohonan.

Pihak yang memberikan cadangan biasanya menawarkan idea, idea atau rancangan kepada pihak lain sehingga cadangan yang dikemukakan mendapat sokongan, baik itu berupa izin, persetujuan atau dana.

Memahami Cadangan Menurut pakar

Berdasarkan pendapat pakar, definisi proposal adalah seperti berikut.

 • Menurut KBBI

  cadangan adalah rancangan yang disusun dalam bentuk rancangan kerja.

 • Menurut Hasnun Anwar

  Cadangan adalah rancangan yang dibuat untuk menjalankan aktiviti tertentu.

 • Menurut Jay

  Proposal adalah alat untuk menguruskan aktiviti agar pengurusan kerja berfungsi dengan cekap.

 • Menurut Keraf

  Cadangan adalah cadangan atau permintaan kepada seseorang atau agensi untuk melakukan atau melakukan pekerjaan

 • Menurut Rieefky

  Proposal adalah bentuk reka bentuk aktiviti yang dibuat dalam bentuk formal dan standard.

 • Menurut Hadi

  Proposal adalah cadangan terstruktur untuk agenda kerjasama bisnis antara institusi, syarikat, kegiatan yang dicadangkan untuk menyelesaikan masalah.

Ciri Cadangan

Cadangan ini mempunyai beberapa ciri:

 1. Cadangan dibuat bertujuan untuk meringkaskan aktiviti yang akan dijalankan
 2. Cadangan itu menjadi pemberitahuan awal mengenai aktiviti atau acara
 3. Cadangan mengandungi objektif aktiviti, latar belakang, masa aktiviti dan rancangan aktiviti.
 4. Disusun di atas kepingan kertas yang mengandungi rancangan aktiviti yang telah diikat dan diserahkan kepada pihak yang akan memberikan sokongan.
 5. Cadangan disediakan berdasarkan objektif yang disesuaikan dengan latar belakang acara
 6. Cadangan itu mengandungi jadual acara atau aktiviti yang diserahkan kepada penderma
 7. Ada pihak yang mengemukakan.
Baca juga: Globalisasi- Definisi, Karakteristik, dan Contoh [LENGKAP]

Salah satu ciri cadangan adalah ada pihak yang mengajukan permintaan.

Pesta ini adalah pihak yang mencadangkan rancangan aktiviti. Ciri-ciri cadangan lain termasuk:

1. Ada pihak yang bersetuju

Pihak yang menyetujui dan memberikan sokongan untuk acara yang diadakan oleh pihak yang mengajukan permintaan

2. Mempunyai daya pujukan

Cadangan mempunyai tujuan untuk meyakinkan orang lain untuk melakukan sesuatu yang mereka mahukan pada masa sekarang atau akan datang

3. Disiapkan sebelum rancangan kerja

Cadangan disiapkan sebelum adanya rancangan kerja secara keseluruhan dan berharap agar penerima mengetahui gambaran keseluruhan aktiviti yang akan dijalankan.

4. Sifat perniagaan

Cadangan ini mempunyai sifat perniagaan kerana bertujuan untuk menjalin kerjasama dan kesepakatan dalam suatu aktiviti.

5. Mempunyai tujuan dan objektif yang jelas

Usul itu mesti mempunyai tujuan dan objektif yang jelas agar cadangan itu dapat diterima dan disetujui oleh pihak yang menerimanya.

Cara membuat cadangan

Terdapat beberapa perkara yang mesti dipertimbangkan dalam membuat proposal:

 1. Pihak yang menyusun cadangan harus melantik seseorang yang memahami penyediaan cadangan dan juga berkaitan dengan aktiviti yang diadakan.
 2. Siapkan cadangan dengan menyiapkan maklumat yang ada dalam bentuk maklumat dan idea mengenai persetujuan seluruh jawatankuasa
 3. Siapkan draf cadangan secara sistematik, menarik, dan terperinci
 4. Cadangan melalui persetujuan forum musyawarah untuk penilaian dan penyemakan
 5. Usul yang diperhalusi kemudian digunakan dengan sewajarnya.
 6. Cadangan dibuat semula dan diberikan kepada pihak yang dimaksudkan, baik dari dalam maupun luar

Elemen Cadangan

Dalam membuat proposal, ada unsur-unsur yang harus dipertimbangkan agar proposal tersebut dapat disetujui.

Berikut adalah beberapa elemen dalam cadangan:

 • Masa dan Tempat Pelaksanaan

  Cadangan mesti menunjukkan masa dan tempat yang tepat di mana acara itu akan diadakan.

 • Objektif Aktiviti

  Objektif aktiviti adalah objek yang aktivitinya dijalankan.

 • Susun atur komiti

  Komposisi jawatankuasa adalah pelaksana aktiviti yang dicadangkan.

 • Jadual

  Struktur program disusun secara jelas dan sistematik sehingga mudah difahami. Jadual mengandungi masa, aktiviti, tempat dan orang yang bertanggungjawab.

 • Draf Belanjawan

  Anggaran perbelanjaan yang akan digunakan dalam aktiviti yang dicadangkan oleh pelaksana.

 • Penutup

  Penutup adalah kata penutup dari proposal yang dikemukakan yang biasanya mengandungi harapan aktiviti yang dijalankan dan terima kasih.

 • Pengesahan

  Bahagian ratifikasi mengandungi tarikh ratifikasi, agensi yang melaksanakan aktiviti dan ratifikasi digabungkan dengan sub-bab sebelumnya.

Baca juga: 10 Laman Muat turun Filem Percuma [HUKUM] Terkini dan Paling Popular [HUKUM]

Dalam membuat proposal mesti mempunyai struktur yang sistematik dan terperinci. Oleh itu, apakah struktur yang terlibat dalam penyediaan cadangan? Mari lihat penjelasan berikut.

Struktur Cadangan

Struktur Proposal mengandungi bahagian berikut.

1. Tajuk Cadangan

Tajuk cadangan memberikan gambaran keseluruhan aktiviti yang akan dijalankan. Tajuk cadangan terdapat di muka depan sebelum latar belakang.

2. Latar belakang

Latar belakang mengandungi perkara-perkara yang membentuk aktiviti yang akan dijalankan.

3. Nama Aktiviti

Nama aktiviti adalah nama aktiviti yang dicadangkan. Dibentangkan dengan cara yang menarik untuk diterbitkan

4. Tema Aktiviti

Tema aktiviti adalah tema pelaksanaan aktiviti yang dicadangkan. Adakah bahan yang dibangkitkan dalam pelaksanaan aktiviti ini.

5. Objektif Aktiviti

Objektif aktiviti adalah perkara yang harus dicapai dari pelaksanaan aktiviti yang dicadangkan.

6. Asas Aktiviti

Dasar aktiviti adalah asas untuk melaksanakan aktiviti yang dicadangkan.

7. Jenis Aktiviti / Acara Aktiviti

Jenis aktiviti yang akan dijalankan ditulis dalam proposal supaya pihak yang menerima cadangan memahami garis besar aktiviti yang sedang dijalankan.

8. Promosi bermaksud

Kemudahan promosi mengandungi faedah yang diberikan oleh penaja, termasuk seberapa besar penaja akan menentukan ukuran logo penaja atau jumlah sepanduk dan jumlah alat promosi untuk aktiviti tersebut.

9. Anggaran Belanjawan

Anggaran anggaran adalah kuantiti jumlah peruntukan dana yang akan digunakan.

10. Penutup

Penutup adalah permintaan terima kasih dan juga permintaan maaf kepada agensi.

11. Komposisi Jawatankuasa

Semua penglibatan eksekutif dalam menjalankan aktiviti yang dicadangkan.

Ini adalah penjelasan mengenai definisi proposal, ciri-cirinya dan cara membuat proposal. Semoga bermanfaat!