Interaksi Sosial Adalah - Pemahaman dan Penjelasan Lengkap

pemahaman mengenai interaksi sosial

Definisi interaksi sosial adalah hubungan sosial yang saling mempengaruhi antara satu sama lain. Dengan interaksi sosial, manusia dapat saling berhubungan sehingga memungkinkan untuk hidup bersama.

Berkaitan dengan ini, terdapat juga istilah teori interaksi sosial yang mengkaji reaksi dan corak individu sebagai tindak balas terhadap orang lain.

Berdasarkan teori ini, tingkah laku sosial orang dipengaruhi oleh tekanan sosial yang ada. Oleh itu, tingkah laku adalah tindak balas terhadap persekitaran sosial, terutama mengenai kumpulan sosial.

Kemudian, cara seseorang berinteraksi dalam kumpulan masyarakatnya juga akan menentukan tingkah lakunya. Oleh itu, pertimbangkan penjelasan berikut dengan teliti.

pemahaman mengenai interaksi sosial

Definisi Interaksi SosialMenurut pakar

Pakar telah menentukan interaksi sosial dengan pelbagai cara.

Georg Simmel (2002)

Seorang ahli falsafah dan sosiologi Jerman, Georg Simmel (2002), menyatakan bahawa interaksi sosial adalah sebilangan masyarakat yang berinteraksi dan membentuk kesatuan yang kekal atau sementara.

John Phillip Gillin dan John Lewis Gillin

John Phillip Gillin dan John Lewis Gillin juga mendefinisikan interaksi sosial melalui Cultural Sociology, Revision of An Introduction to Sociology (1945).

Menurut keduanya, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang bersifat dinamik dan melibatkan individu, kumpulan dengan kumpulan, dan individu dengan kumpulan.

Raymond W. Mack dan Kimball Young

Dalam Sosiologi dan Kehidupan Sosial (1945), Raymond W. Mack dan Kimball Young menyatakan bahawa interaksi sosial adalah kunci kehidupan sosial.

Sebabnya, tanpa interaksi sosial, kehidupan bersama tidak akan berlaku.

Dari ketiganya, dapat disimpulkan bahawa interaksi sosial adalah proses sosial yang berlaku dalam pelbagai cara untuk saling berhubungan antara satu sama lain.

Syarat-syarat Interaksi Sosial

Agar interaksi berlaku, sekurang-kurangnya syarat tertentu diperlukan. Dalam interaksi sosial, terdapat dua syarat utama, iaitu komunikasi dan hubungan sosial.

Baca juga: Penjelasan Sistem Pencernaan Manusia (Fungsi dan Anatomi)

Komunikasi

Komunikasi menyebabkan pertukaran dan penyampaian mesej yang diinginkan.

Dalam hal ini terdapat lima elemen komunikasi yang penting, seperti komunikator, komunikator, media, mesej, dan pengaruh.

Kenalan sosial

Definisi hubungan sosial menurut sains interaksi sosial adalah tindakan dan reaksi pihak-pihak yang berinteraksi.

Mengikut tahap dan kaedah, hubungan sosial dapat dibahagikan kepada dua, iaitu hubungan sosial sekunder dan hubungan sosial primer.


Sekarang, bolehkah anda menyebutkan perbezaan antara keduanya? Secara sederhana, hubungan sosial sekunder merujuk kepada interaksi menggunakan media.

Contohnya, menghantar surat seperti dahulu. Sementara itu, hubungan sosial utama adalah hubungan sosial yang berlaku secara langsung, seperti berbicara secara bersemuka. Jenis hubungan sosial yang paling anda sukai?

Ciri-ciri Interaksi Sosial

Setelah memahami maksud interaksi sosial, anda juga harus mengetahui tentang ciri-ciri interaksi sosial.

Paling tidak, ada empat ciri, iaitu pelakon yang lebih dari satu orang, komunikasi menggunakan simbol (yang paling penting bahasa), adanya tujuan yang ingin dicapai, dan adanya had waktu tertentu.

Beberapa Sebab

Interaksi sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor interaksi sosial adalah

  • Simpati atau keadaan tertarik pada orang lain
  • Empati adalah bentuk simpati yang mendalam
  • Identifikasi adalah kecenderungan menyerupai orang lain.
  • Cadangan adalah pendapat, sikap, dan pandangan orang lain.
  • Meniru tiruan adalah tindakan meniru pihak tertentu.

Ini adalah penjelasan mengenai interaksi sosial, bermula dari pemahaman, keadaan, ciri, hingga beberapa faktor yang diketahui mempengaruhi interaksi sosial.

Oleh itu, interaksi sosial adalah perkara penting yang diperlukan oleh semua orang. Sebabnya, manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan orang lain.