Peranan dan Faedah Memiliki Syarikat Milik Negara (BUMN)

peranan perusahaan negeri

Peranan syarikat milik negara adalah penyedia barang dan perkhidmatan yang tidak disediakan oleh sektor swasta, sebagai alat pemerintah dalam mengelola kebijakan ekonomi, dan perincian dalam artikel ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah entiti perniagaan yang modalnya dimiliki atau dimiliki sepenuhnya oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari aset negara yang terpisah.

Dalam sistem ekonomi, peranan BUMN adalah pelopor dalam sektor perniagaan yang tidak menarik minat sektor swasta dan menjadi sumber pendapatan negara.

Di samping itu, BUMN juga merupakan pelaksana perkhidmatan awam, menyeimbangkan kekuatan swasta dan membantu pengembangan UMKM (perusahaan mikro, kecil dan sederhana) serta menjalankan aktiviti pengeluaran dan pengedaran yang mengawal kehidupan banyak orang.

BUMN adalah syarikat yang mempunyai ciri khas yang membezakannya dengan syarikat lain, termasuk:

 1. Pemilik entiti perniagaan adalah negeri.
 2. Negara mempunyai kuasa mutlak dalam menentukan dasar dan juga menjalankan aktiviti atau aktiviti perniagaan.
 3. Semua / sebahagian besar saham dimiliki oleh negeri;
 4. kuasa penuh dalam menjalankan aktiviti perniagaan berada di tangan pemerintah;
 5. adalah salah satu sumber pendapatan negara;
 6. Bukan sekadar mencari keuntungan maksimum. Namun dibenarkan untuk mencari keuntungan. Keuntungan ini kemudian digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
 7. Semua risiko yang mungkin berlaku akan ditanggung oleh kerajaan.
peranan syarikat milik negara

Peranan SOE untuk Dunia

Peranan BUMN merangkumi:

 • Menjadi penyedia barang dan perkhidmatan yang tidak disediakan oleh sektor swasta
 • Sebagai alat pemerintah dalam menguruskan dasar ekonomi
 • Sebagai penyedia perkhidmatan dalam keperluan masyarakat
 • Sebagai pengeluar barang dan perkhidmatan untuk memenuhi banyak orang;
 • Sebagai pelopor dalam sektor perniagaan yang belum lagi menarik bagi sektor swasta
 • Membuka peluang pekerjaan untuk membantu mengatasi pengangguran.
 • Pencari wang asing
 • sumber pendapatan negara yang berasal dari hasil bukan cukai.
 • Pembantu dalam pengembangan perniagaan kecil koperasi
 • Penggerak dalam aktiviti kemasyarakatan dalam pelbagai bidang perniagaan.
Baca juga: Rumah Tradisional Jawa Barat: Gambar dan Penjelasan

Kelebihan memiliki BUMN

Berikut adalah beberapa kelebihan Badan Usaha Milik Negara (BUMN):

 • Memberi kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan barang dan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan harian mereka
 • Membuka dan mengembangkan peluang pekerjaan untuk populasi tenaga kerja
 • Cegah monopoli oleh pihak swasta di pasaran dalam penawaran barang dan perkhidmatan
 • Meningkatkan kualiti dan kuantiti komoditi eksport dalam bentuk penggalak pertukaran asing, baik minyak dan gas dan bukan minyak dan gas
 • Isi perbendaharaan negara yang bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan ekonomi negara

Jenis BUMN

Menurut Undang-Undang RI No. 19 tahun 2003 syarikat BUMN di Dunia dapat diklasifikasikan kepada dua (2) jenis BUMN, termasuk:

1. Syarikat Milik Negara (BUMN)

BUMN yang pemilikan modal serta menjalankan aktiviti perniagaannya dikendalikan sepenuhnya oleh negara / kerajaan.

Beberapa syarikat milik negara yang tersenarai di Dunia adalah Perum Damri, Perum Pegadaian, Perum Bulog, dll.

2. BUMN Persero

BUMN Persero adalah syarikat milik negara yang pemilikan modalnya sebagian besar (lebih dari 51%) dikendalikan oleh pemerintah sementara selebihnya dikendalikan oleh sektor swasta.

Beberapa contoh BUMN Persero termasuk PT. Kereta Api World, PT. Garuda World, PT. Kimia Farma, dll.

Walaupun syarikat milik negara memainkan banyak peranan dalam ekonomi negara, ini tidak dapat dipisahkan dari kelebihan dan kekurangannya.

Di satu pihak, syarikat milik negara ini dapat memakmurkan masyarakat dan mengelakkan monopoli sektor swasta. Tetapi di sisi lain, birokrasi masih berbelit-belit.