Perbandingan dua planet menggunakan Kepler's Law

Nama saya Gilang Kresna Malik, saya boleh dipanggil Gilang. Sekarang, kali ini saya akan membincangkan perbandingan dua planet menggunakan  Hukum Kepler III , yang akan kita gunakan untuk mencari jangka masa (putaran / revolusi) planet atau jarak rata-rata planet ke matahari.

Sebelumnya, isi Hukum Kepler III adalah, "Kuadrat periode planet di sekitar Matahari sebanding langsung dengan kubus jarak rata-rata planet ke Matahari".

Untuk penerapan Hukum Kepler III, syarat pertama adalah mengetahui nisbah dua planet dalam bentuk perbandingan periode dan nisbah jarak rata-rata planet ke matahari. Keperluan kedua adalah mengetahui satu aspek planet (dalam bentuk jarak / jarak purata). Kemudian kita akan mencari aspek kedua dalam bentuk jarak / jarak rata-rata), sehingga kita dapat mengetahui jarak atau jarak rata-rata dari setiap planet.

Formula untuk Undang-undang Kepler III adalah:

Catatan:  T1  : Tempoh planet pertama

        T2  : Tempoh planet kedua

        R1  : Jarak purata planet pertama ke matahari (m)

        R2  : Jarak purata planet kedua ke matahari (m)

Contoh Masalah 

Jarak purata planet A dan B dari matahari mempunyai nisbah 1: 4. Sekiranya tempoh revolusi planet A adalah 88 hari, maka tempoh revolusi planet adalah ...

Penyelesaian

Itu sahaja dari saya dan terima kasih.


Makalah ini adalah penyerahan oleh pengarang. Anda juga boleh membuat tulisan anda sendiri mengenai Saintif dengan menyertai Komuniti Saintif