Berkesan dan Berkesan - Definisi dan Perbezaan

berkesan adalah

Berkesan adalah usaha untuk mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan baik secara peribadi atau syarikat. Walau bagaimanapun, berdasarkan kajian pakar, terdapat banyak definisi makna berkesan dan efisien.

Dalam pengurusan undang-undang atau pengurusan sumber manusia, syarikat dan sebagainya. Ketika mencapai sasaran terdapat beberapa istilah yang sering digunakan, salah satunya berkesan dan efisien .

Artikel ini akan membincangkan apa yang dimaksudkan dengan efektif dan efisien, dan apa yang membezakannya.

Definisi Berkesan dan Efisien berdasarkan KBBI

Berdasarkan Kamus Bahasa Dunia Besar atau KBBI, definisi berkesan dan efisien dijelaskan seperti berikut:

Berkesan adalah ...

  1. Ada kesan (kesan, kesan, kesan),
  2. Berkesan atau berkhasiat (mengenai ubat)
  3. Boleh membawa hasil: penggunaan berkesan (tentang usaha, tindakan), berjaya.
  4. berkuatkuasa (berkenaan dengan undang-undang), berlaku

Cekap adalah ...

  1. Betul atau sesuai untuk melakukan (menghasilkan) sesuatu (tanpa membuang masa, usaha, kos).
  2. Mampu menjalankan tugas dengan tepat dan teliti, cekap, cekap, sangkil.
berkesan adalah

Definisi Berkesan dan Efisien Secara Umum

Secara umum, berkesan dan efisien dapat dijelaskan seperti berikut:

Berkesan adalah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil dan sasaran yang diharapkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, baik secara peribadi atau perusahaan.

Kerja yang berkesan biasanya melibatkan perancangan, penjadualan dan pelaksanaan untuk membuat keputusan yang tepat. Karya itu dikatakan berkesan sekiranya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya telah berjaya, sehingga dalam hal ini ukuran hasil yang efektif .

Baca juga: Bentuk Ringkas Dari Akar Matematik dan Cara Mendapatkannya

Sementara itu, efisien adalah usaha yang memerlukan menyiapkan kerja dengan cara yang memakan masa, cepat dan memuaskan.

Oleh itu kecekapan berkait rapat dengan ketepatan masa yang memerlukan seseorang bekerja dengan optimum tanpa perlu membayar yuran yang berlebihan.

Menurut Pendapat Pakar

Berkesan adalah cara untuk mencapai matlamat dengan memilih jalan yang betul dari beberapa alternatif, kemudian melaksanakan kerja dengan tepat dalam masa yang cepat.

Efisien adalah cara untuk mencapai matlamat dengan penggunaan sumber daya yang minimum tetapi dengan hasil yang maksimum.

Perbezaannya berkesan dan cekap

Berkesan adalah pencapaian sasaran atau tujuan dalam had masa yang telah ditentukan. Tanpa perlu mengambil berat semua kos yang telah ditanggung. Biasanya terdapat kos seperti infrastruktur, beban hutang, gaji, dan sebagainya.

Berkesan adalah perbandingan antara input dan output dalam pelbagai aktiviti suatu aktiviti sehingga pencapaian sesuatu tujuan dapat dipenuhi dari jumlah kualiti dan kuantiti hasil kerja dan batas waktu yang telah ditentukan.

Sementara itu, Efisien adalah pencapaian tujuan atau sasaran dengan menggunakan jumlah kos atau input yang sama untuk menghasilkan hasil yang lebih besar.

Biasanya Efisien digunakan sejauh mana tenaga, masa, dan usaha digunakan untuk menjalankan aktiviti.

Contoh penggunaan yang berkesan dan cekap

contoh 1

Dari Jakarta ke Surabaya. Andi pergi dengan kapal terbang dengan tiket Rp. 1,500,000, - dengan masa perjalanan 1 jam. Oleh itu, Andi menjalankan aktiviti ini dengan berkesan. tetapi tidak cekap kerana Andi memerlukan kos yang tinggi.

Sekiranya Andi pergi dari Jakarta ke Surabaya menggunakan bus ekonomi yang berharga Rp. 200,000, - dan sehingga 12 jam, Andi melakukan perjalanan dengan cekap. Tetapi ia tidak berkesan kerana masa perjalanan agak lama. Baca juga: Bacaan Intensif: Definisi, Karakteristik, Tujuan, Faedah dan Jenis

Sekiranya Andi dapat mengira aktiviti yang efektif dan efisien, dia akan memilih untuk menggunakannya kerana ekonomi berharga 300,000 dengan masa perjalanan 4 jam. Sehingga dapat dikatakan berkesan dan efisien. Harganya tidak terlalu mahal dan jangka masa adalah masa perjalanan

Contoh 2

Pada skala korporat. Syarikat ini dikatakan dapat membina matlamat dengan berkesan dan cekap ketika sumbernya berkualiti tetapi kos pengeluarannya kecil.

Dalam kes ini, ambil contoh Vietnam ketika menyangkut virus korona. Negara Vietnam dengan beribu-ribu kes korona positif tetapi disebabkan oleh dasar pemerintah dalam 14 hari penguncian, warga mematuhi dan menjalankan ujian cepat yang komprehensif. Sehingga hasilnya banyak penduduk pulih dan tidak ada kematian.

Walau bagaimanapun, kos yang dikeluarkan tidak menghalang kadar ekonomi negara. Bandingkan dengan Amerika Syarikat, China, dan Dunia, di mana kos yang dikeluarkan untuk menangani virus korona begitu besar, baik membina hospital, melakukan ujian, dan sebagainya.

Hasilnya positif, kes kematian akibat korona sangat tinggi sehingga ada kelanjutan gelombang virus.