Pengumpulan Rumusan Statistik Asas Matematik

formula statistik

Rumus statistik asas merangkumi: formula untuk nilai min atau tengah ditentukan oleh formula untuk jumlah data yang dibahagi dengan jumlah data, formula median dan statistik asas lain akan dibincangkan dalam artikel ini.

Statistikadalah kajian tentang bagaimana merancang, menganalisis, mentafsirkan, mengumpulkan dan mempersembahkan data sehingga dapat dikatakan bahawa statistik adalah sains berkenaan dengan data.

Bagaimana dengan statistik? Adakah mereka sama? Tidak. Statistik dan Statistik adalah dua perkara yang berbeza.

Statistik adalah data sedangkan statistik adalah sains yang berkaitan dengan data yang dapat digunakan untuk menggambarkan atau menyimpulkan data, yang kebanyakan konsepnya adalah Teori Kebarangkalian.

Berikut ini mengulas asas statistik.

Formula min (Nilai Purata)

Maksud atau dengan kata lain nilai purata adalah nilai purata data yang dikira. Rata-rata dapat dijumpai dengan membahagikan jumlah nilai data dengan jumlah data tersebut.

Mean mempunyai tiga formula yang terbahagi, antara lain:

1. Formula min dari data tunggal

2. Rumus bagi min data dalam taburan frekuensi

Di mana:

fixi adalah kekerapan untuk nilai yang sepadan

xi adalah data ith

3. Formula Min Gabungan

formula statistik

Mod Formula (Nilai Kerap)

Mode adalah nilai pada data yang kerap berlaku. Rumus untuk mengira mod terbahagi kepada dua, iaitu,

 • Rumus mod untuk data yang belum dikelompokkan mempunyai makna data yang mempunyai frekuensi tertinggi yang dilambangkan oleh Mo
 • Formula mod data berkumpulan:
formula statistik

Di mana:

Mo adalah Mod

saya adalah selang kelas

bi ialah frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas selang sebelumnya yang terdekat

b2 ialah frekuensi kelas modus tolak frekuensi kelas selang terdekat setelahnya

Baca juga: Latar Belakang Kedatangan Barat ke Dunia (PENUH)

Formula Median (Nilai Tengah)

Median adalah nilai tengah data. Formula untuk mencari Median terbahagi kepada dua, antara lain

 • Formula median untuk data yang tidak dikumpulkan. Pertama, kumpulkan data dari terkecil hingga terbesar.
 • Formula median data berkumpulan
formula statistik medianformula statistik median

Jangkau Formula

Formula Kuartil

Formula Sisihan Piawai

Formula Sisihan Purata

formula statistik

Rumusan Pelbagai

formula statistik

Contoh Masalah Statistik Asas

Lihat jadual di bawah!

Berdasarkan jadual di atas, tentukan!

 1. Maksudnya
 2. Mod
 3. Median
 4. Sisihan piawai
 5. Kuartil satu dan kuartil tiga

Penyelesaian:

formula statistik
 • Maksudnya
formula statistik
 • Mod
formula statistik
 • Median
 • Sisihan piawai
formula statistik
 • Kuartil satu dan kuartil tiga

Satu kuartil

formula statistik

Kuartil tiga

Jadi, inilah perbincangan kali ini. Sekarang anda ingat lagi, betul, formula statistik asas? Cuba ingat. Jumpa di artikel seterusnya, semoga bermanfaat.