Surat Al Fatihah - Makna, Bacaan, dan Bahan

maksud al fatihah

Makna surat Al Fatihah adalah surat pembuka Al-Quran, ayat pertama bermaksud nama Allah, Yang Maha Penyayang, Maha Penyayang.

Surah al-fatihah adalah bab pembuka dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan di Mekah yang terdiri dari 7 ayat dan surah pertama yang dibaca seseorang dalam setiap rakaat solat.

Surah ini mempunyai banyak nama termasuk Ummul-Kitab (Buku Utama) atau Ummul-Quran (Al-Quran Ibu) yang merupakan ibu kepada semua Al-Quran.

Nama lain adalah As-sab'ul Matsani (tujuh yang diulang) kerana jumlah surah al-fatihah adalah 7 ayat yang dibaca berulang kali dalam doa, Asy-Syifa atau Ar-Ruqyah.

Membaca bersama terjemahan Surah Al-Fatihah

Perenggan 1

maksud al fatihah

'bismillahir rahmanir Rahim'

Maksudnya: Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang.

Perenggan 2

maksud al fatihah

'Segala pujian adalah karena Allâh, Tuhan semesta alam'

Maksudnya: Segala puji bagi Allah, Tuhan menyeru semua alam.

Perenggan 3

maksud al fatihah

'ar-raḥmānir-raḥīm'

Makna: Yang Maha Penyayang, Yang Maha Penyayang.

Ayat 4

'Penguasa Hari Pembalasan'

Maknanya: Siapa yang mengawal hari pembalasan.

Ayat 5

'iyyāka na'budu wa iyyāka nasta'īn'

Makna: Hanya kepada-Mu sahaja yang dapat saya layani dan hanya kepada-Mu sahaja saya dapat meminta pertolongan.

Ayat 6

'ihdinaṣ-ṣirāṭal-mustaqīm'

Makna: Tunjukkan jalan yang lurus

Ayat 7

'ṣirāṭallażīna an'amta' alaihim gairil-magḍụbi 'alaihim wa laḍ-ḍāllīn'

Maksudnya: (yaitu) jalan orang-orang yang Engkau beri kesenangan, bukan (jalan) orang-orang yang marah, dan bukan (juga jalan) orang-orang yang sesat.

Kandungan Surah

Ummul Qur'an (ibu Al-Qur'an) adalah nama lain yang disandang oleh Al-Qur'an. Kenapa begitu?

Kerana kandungan tujuh ayat tersebut adalah inti dari al-Quran, termasuk aqidah, ibadah, syariah, kepercayaan pada hari terakhir, iman kepada akhlak mulia Allah, kesatuan dalam ibadah, serta permintaan pertolongan melalui doa.

Kandungan surah al-fatihah meliputi:

 • Ayat pertama dan ketiga

  Mempercayai Allah dengan semua sifat-Nya yang hebat.

 • Ayat kedua

  Percaya bahawa Allah telah mencurahkan kasih-Nya dan mencipta dan mengawal alam semesta. Kerana Allah itu Tuhan sekalian alam.

 • Ayat keempat

  Percaya bahawa hanya Allah yang tahu dan menentukan hari terakhir.

 • Ayat kelima

  Percaya bahawa tidak ada Hakikat lain yang harus disembah dan meminta pertolongan kecuali Allah SWT. Jadi ayat ini mengandungi keikhlasan, ketundukan dan totaliti.

 • Ayat keenam dan ketujuh

  Manusia harus hidup dengan mematuhi semua perintahNya dan menjauhi segala laranganNya agar Allah sentiasa menunjukkan umatNya ke jalan yang betul dan mudah.

Baca juga: Doa untuk Menziarahi Sepenuhnya Sakit (dan Maknanya)

Semoga bacaan dan makna surat Al-Fatihah menjadi amalan ibadah kita yang diberkati oleh Allah SWT dan mendapat pahala-Nya.

Mudah-mudahan kita akan selalu membaca surat Al-Fatihah untuk pertama kalinya ketika kita akan melakukan sesuatu. Dan marilah kita membiasakan diri membaca Al-Quran setiap kali sebagai amalan rutin kita yang insya Allah akan menyelamatkan kita di akhirat. Amin.