Penjelasan lengkap mengenai unsur-unsur pembentukan negara

unsur pembentukan negara

Unsur-unsur pembentukan negara dapat dibahagikan kepada 2, iaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Elemen konstitutif dalam bentuk wilayah, orang ... dan banyak lagi dalam artikel ini.

Negara adalah organisasi di wilayah yang memiliki kekuatan hukum tertinggi dan dipatuhi oleh rakyat.

Negara juga dapat ditafsirkan sebagai organisasi yang mempunyai wewenang yang luas untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat dan mempunyai kewajiban untuk memakmurkan, melindungi dan mendidik kehidupan bangsa.

Sebuah negara tidak hanya wujud, tetapi ada syarat-syarat tertentu yang mesti dipenuhi agar layak menjadi sebuah negara yang sebenarnya. Keadaan ini dikenali sebagai unsur pembentukan negara.

Perkara Yang Mempengaruhi Elemen Membentuk Negara

Sebelum mengenal pasti unsur-unsur pembentukan negara, perlu mengetahui beberapa perkara yang mempengaruhi pembentukan negara, termasuk:

 1. Keinginan untuk mencapai perpaduan nasional, yang merangkumi keseragaman sosial, ekonomi, politik, agama, budaya, komunikasi dan perpaduan.
 2. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan negara bebas daripada penguasaan dan campur tangan negara asing.
 3. Keinginan untuk kebebasan, kecemerlangan, keperibadian, keaslian atau keunikan.
 4. Keinginan untuk menonjol di antara bangsa-bangsa dalam mencapai kehormatan, pengaruh dan prestij .

Elemen Pembentukan Negara Menurut Konvensyen Montevidio tahun 1933

Unsur-unsur pembentukan negara boleh dikatakan sebagai bahagian terkecil yang mesti dimiliki dalam pembentukan negara.

Unsur-unsur ini terkandung dalam Konvensyen Montevidio 1933, yang merupakan hasil persidangan antara negara-negara Amerika di Montevidio (ibu kota Uruguay).

Konvensyen ini mengandungi artikel yang mengatur pembentukan negara. Artikel 1 Konvensyen Montevideo juga menyatakan bahawa negara-negara adalah sebahagian dari dunia antarabangsa yang mesti mempunyai syarat-syarat berikut:

 1. Penduduk tetap
 2. Wilayah tertentu
 3. Kerajaan
 4. Keupayaan menjalin hubungan dengan negara lain.

Unsur-unsur Pembentukan Negara

Secara umum, unsur-unsur pembentukan negara terbahagi kepada 2, iaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif.

Baca juga: Nombor Perdana, Definisi Lengkap dengan 3 Contoh dan Latihan Masalah

1. Unsur Konstitutif

Elemen konstitutif adalah elemen terpenting atau syarat wajib yang mesti dimiliki oleh 'calon negara' untuk menjadi sebuah negara.

Sekiranya salah satu elemen utama tidak dipenuhi, maka negara calon gagal disebut sebagai negara sebenar. Unsur-unsur konstitutif terdiri daripada 3 elemen, iaitu:

 • Wilayah

Sebagai elemen utama pertama, 'negara calon' mesti mempunyai wilayah atau wilayah kekuasaan. Wilayah adalah semua tempat sama ada darat, laut atau udara, termasuk wilayah luar dengan batas-batas tertentu.

Batasan wilayah inilah yang memberi kejelasan mengenai wilayah kekuasaan dari satu negara ke negara lain. Batasan sesebuah negara dapat ditentukan dengan:

 1. Sempadan semula jadi, iaitu sempadan dalam bentuk tasik, gunung, sungai, selat, laut.
 2. Batasan buatan, iaitu batas dalam bentuk dinding / pagar atau jalan. Contoh sempadan buatan adalah tembok Cina.
 3. Had astronomi. Tidak seperti sempadan semula jadi dan buatan, sempadan astronomi ini dalam bentuk garis lintang dan garis bujur.

Contoh had astronomi negara-negara Dunia ialah 6 darjah Lintang Utara - 11 darjah lintang selatan dan 95 darjah - 141 darjah garis bujur timur.

 • Batasan perjanjian, iaitu batas wilayah dalam bentuk konvensi dan perjanjian, misalnya Konvensyen Undang-Undang Antarabangsa Laut.
 • Orang / Penduduk

Selepas wilayah, elemen wajib lain adalah kehadiran penduduk di negara ini. Penghuni yang dimaksud boleh menjadi warganegara, penduduk, warganegara, atau bukan warganegara.

Untuk pembentukan sebuah negara, kewujudan 4 jenis penduduk negara ini sangat penting dan masing-masing mempunyai makna yang berbeza.

Dalam konteks unsur-unsur pembentukan negara, rakyat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang disatukan oleh rasa persamaan yang bersama-sama tinggal / mendiami kawasan tertentu. Selanjutnya, rakyat dikategorikan sebagai penduduk dan bukan penduduk serta warganegara dan bukan warganegara.

Penduduk adalah semua orang yang bermastautin dan tinggal di wilayah sesebuah negara. Sementara itu, orang yang tidak tinggal (hanya tinggal sementara) di wilayah sesebuah negara disebut sebagai bukan pemastautin. Contoh bukan penduduk adalah pelancong asing dan tetamu negara.

Baca juga: Kad Keluarga: Cara dan Syarat untuk Membuatnya

Tambahan pula, penduduknya terdiri daripada warganegara dan bukan warganegara. Warganegara adalah penduduk yang mempunyai hubungan undang-undang dengan sebuah negara. Warganegara terdiri daripada warganegara asli dan warganegara keturunan asing.

Sebaliknya, bukan warganegara adalah seseorang yang tidak mempunyai hubungan undang-undang dengan negara ini dan juga dikenali sebagai warganegara asing (WNA).

 • Kerajaan Berdaulat

Unsur utama setelah ketersediaan wilayah dan rakyat adalah adanya pemerintahan yang berdaulat. Yang dimaksud dengan pemerintah berdaulat adalah pemerintah yang memiliki kekuatan tertinggi untuk mengamankan, mempertahankan, mengatur dan merampingkan pelaksanaan pemerintahan negara secara penuh.

Definisi pemerintahan dapat dibahagikan kepada 2 jenis, iaitu:

 1. Definisi pemerintah dalam arti luas bermaksud bahawa pemerintah terdiri dari semua institusi dan kuasa negara, yaitu perundangan, eksekutif dan kehakiman.
 2. Pemerintah dalam arti sempit bermaksud bahawa pemerintah hanya terdiri dari kekuasaan eksekutif, baik di tingkat pusat atau daerah.

2. Unsur Deklaratif

Elemen deklaratif adalah elemen tambahan, kerana suatu negara mungkin tidak memerlukan elemen deklaratif jika elemen konstitutif telah dipenuhi.

Walau bagaimanapun, elemen deklaratif ini masih penting kerana menunjukkan pengiktirafan dari negara lain. Dengan pengiktirafan sebuah negara oleh negara lain, kerjasama antarabangsa dapat diwujudkan.

Elemen deklaratif terdiri daripada 2 jenis pengiktirafan, iaitu:

 • Pengiktirafan de facto

  Pengiktirafan ini bermaksud; pembentukan sebuah negeri diakui berdasarkan fakta bahawa negeri tersebut telah memenuhi syarat.

 • Pengiktirafan de jure

  Pengiktirafan ini bermaksud; pembentukan negara diakui di bawah undang-undang antarabangsa.