Bacaan Intensif: Definisi, Karakteristik, Tujuan, Faedah dan Jenis

bacaan intensif

Bacaan intensif adalah kajian yang teliti, kajian yang teliti dan pengendalian teks bacaan yang terperinci. Secara amnya, bacaan intensif dilakukan pada teks bacaan pendek sekitar dua hingga empat halaman.

Aktiviti membaca adalah salah satu sumber maklumat yang paling banyak. Selalunya maklumat disampaikan dalam media bertulis sama ada melalui media elektronik atau kertas seperti surat khabar atau majalah.

Untuk lebih memahami isi teks bacaan, teknik membaca intensif diperlukan. Berikut ini adalah penerangan lebih lanjut mengenai bacaan intensif dalam bentuk pemahaman, ciri, tujuan, faedah dan pelbagai jenis.

Memahami Bacaan Intensif

Bacaan intensif adalah kajian yang teliti, kajian yang teliti dan pengendalian teks bacaan yang terperinci. Secara amnya, bacaan intensif dilakukan pada teks bacaan pendek sekitar dua hingga empat halaman. Aktiviti membaca secara intensif sangat berguna untuk mencari maklumat terperinci atau untuk dijadikan bahan perbincangan.

Kemahiran membaca secara intensif mengembangkan sikap kritis dan penilaian bagi pembaca. Dalam aspek kognitif, apa yang dapat dikembangkan dengan teknik membaca intensif adalah kemampuan membaca secara komprehensif.

Ciri-ciri Bacaan Intensif

Berikut adalah beberapa ciri atau ciri seperti berikut:

 1. Baca dengan pemahaman yang tinggi agar anda tidak mudah lupa isi teks bacaan.
 2. Aktiviti membaca secara terperinci untuk memahami isi teks bacaan.
 3. Beberapa teknik untuk membaca intensif merangkumi imbasan, skimming, membaca yang komprehensif.
 4. Menekankan pemahaman kata, perbendaharaan kata, ayat, dan keseluruhan isi teks bacaan.
 5. Latih membaca dengan teliti dan fokus sehingga dapat meminimumkan kesalahan dalam struktur, ejaan, kosa kata dan tanda baca.
 6. Membangunkan sikap kritis, kreatif, dan inovatif dengan menilai teks bacaan.
Baca juga: SELESAI pakaian + gambar tradisional Aceh

Tujuan Bacaan Intensif

bacaan intensif adalah

Berikut adalah beberapa tujuan membaca yang intensif:

 • Dapatkan maklumat dan bahan perbincangan.
 • Memudahkan untuk menentukan topik teks bacaan yang sesuai sebagai bahan perbincangan.
 • Kaedah memilih sudut pandang yang tepat dari teks bacaan.
 • Fahami isi teks sehingga dapat mengambil inti dari masalahnya.
 • Tingkatkan pengetahuan dan pandangan agar perbincangan menjadi lebih menarik.

Faedah Membaca secara Intensif

bacaan intensif adalah

Terdapat beberapa faedah membaca secara intensif, termasuk yang berikut:

 • Fahami maksud pengarang
 • Fahami isi teks bacaan.
 • Kaji bahasa teks bacaan.
 • Memahami, menilai dan menilai maklumat.
 • Mengetahui latar belakang teks itu ditulis.
 • Boleh mempunyai memori yang lebih lama yang berkaitan dengan kandungan teks.

Jenis Bacaan Intensif

bacaan intensif adalah

Berikut adalah beberapa jenis bacaan intensif, yang terdiri daripada:

1. Bacaan menyeluruh

Bacaan periferal adalah aktiviti membaca yang dijalankan dengan teliti. Ini dilakukan untuk dapat memahami, menilai, dan menilai maklumat tertentu dalam media bertulis. Membaca dengan teliti dilakukan secara beransur-ansur dalam jangka masa yang panjang.

2. Pemahaman Membaca

Aktiviti pemahaman membaca adalah sejenis bacaan dengan tujuan memahami teks bacaan. Antara perkara yang perlu difahami ialah standard atau norma sastera, ulasan kritikal, drama bertulis, dan corak dalam karya fiksyen.

3. Bacaan Kritikal

Membaca secara kritis adalah aktiviti membaca yang dilakukan secara mendalam, penilaian, dan analitis yang tidak hanya mencari kesalahan teks. Aspek pembacaan kritis adalah memahami maksud pengarang, organisasi asas penulisan, persembahan penulis, dan prinsip kritis membaca dalam kehidupan seharian.

4. Baca Idea

Aktiviti membaca idea membaca dengan tujuan mencari idea atau idea utama dari teks bacaan. Aktiviti ini dijalankan dengan proses pemahaman yang mendalam.

Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan adalah

 • Mengapa tajuk atau topik yang baik;
 • Masalah apa yang ditangani atau dijelaskan dalam teks;
 • Perkara yang dipelajari dan dilakukan oleh watak.
Baca juga: Arah Angin LENGKAP + Cara Menentukan dan Manfaat

5. Baca Kajian Bahasa

Aktiviti membaca kajian bahasa ialah membaca yang dilakukan untuk mengetahui bahasa yang digunakan oleh penulis dalam menyampaikan idea. Ini kerana bahasa yang digunakan oleh penulis umumnya berbeza melalui cara dan simbol tertentu.

6. Membaca Sastera

Aktiviti membaca sastera adalah aktiviti membaca karya sastera. Karya-karya sastera yang dimaksudkan adalah yang termasuk dalam minat penghayatan dan kajian akademik dan minat belajar.


Demikianlah tinjauan bacaan intensif beserta makna, ciri, tujuan, faedah, dan jenisnya. Semoga bermanfaat.