Rukun Khutbah Jumaat (Lengkap) dan Makna serta Prosedurnya

khutbah Jumaat yang harmoni

Khutbah solat Jumaat adalah salah satu rukun kewajiban ketika menunaikan solat Jumaat, di mana solat Jumaat itu sendiri adalah salah satu kewajiban bagi lelaki Muslim. Solat Jumaat ini adalah wajib atau fardu'ain.

Pelaksanaan ibadah solat Jumaat dilakukan pada hari Jumaat memasuki waktu dzuhur. Ketika seorang lelaki telah menunaikan solat Jumaat, kewajibannya untuk berdoa ketika solat tengah hari dia dibatalkan.

Salah satu syarat undang-undang untuk pelaksanaan solat Jumaat adalah mendahului dua khutbah sebelum solat Jumaat.

Khutbah Jumaat ini diadakan dua kali, iaitu khutbah pertama dan khutbah kedua yang dipisahkan dengan duduk dengan khutbah.

Khutbah Jumaat sendiri mempunyai rukun yang mesti dipenuhi. Terdapat lima rukun khutbah Jumaat yang diberi mandat untuk menggunakan bahasa Arab, dilaksanakan secara tertib dan berterusan atau muawalah.

Khutbah solat Jumaat

Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai rukun khutbah Jumaat

Rukun khutbah Jumaat

  • Pertama , puji Allah dalam kedua khutbah

Rukun pertama khutbah diharuskan mengucapkan kata hamdun, atau lafadz, yang memiliki satu kata dasar seperti alhamdu, ahmadu dan nahmadu. Dengan menyebut kalimah Allah, tidak cukup hanya menggunakan nama-nama Allah yang lain.

Contohnya, sebutan yang betul seperti Alhamdu lillah, nahmadu lillah dan lillahi alhamdu. Sementara itu, pengucapannya salah seperti asy alhamdulillah kerana tidak menggunakan kata akar hamdun.

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syeikh Ibn Hajar al-Haitami,

"Ini memerlukan pujian kepada Allah menggunakan kalimah Allah dan lafadh hamdun atau lafadh-lafadh yang merupakan kata akar yang sama dengannya. Seperti alhamdulillah, ahmadu-Llâha, Allâha ahmadu, Lillâhi al-hamdu, ana hamidun lillâhi, tidak cukup al-hamdu lirrahmân, asy-shukru lillâhi, dan seumpamanya, tidak mencukupi. "(Sheikh Ibn Hajar al-Haitami, al-Minhaj 2011, juz.4, hlm.246)

  • Kedua , baca doa kepada Nabi Muhammad SAW dalam kedua khutbah
Baca juga: Doa Sebelum dan Selepas Wudu - Bacaan, Makna dan Prosedur

Dalam pelaksanaannya, membaca doa Nabi harus menggunakan kata al shalatu dan lafadz satu kata dasar dengannya. Sementara itu, untuk menyebut asma Nabi Muhammad tidak hanya menggunakan nama Muhammad, ia juga boleh menggunakan asma seperti al Rasul, Ahmad, al Nabi, al Bashir, Al Nadzir dan lain-lain.

Lafaz mesti menggunakan dhahir isim, tidak dibenarkan menggunakan dlamir isim atau kata ganti dengan pendapat yang kuat.

Contoh mengucapkan bacaan doa yang betul adalah "ash-shalâtu 'alan-Nabi", "ana mushallin' alâ Muhammad", "ana ushalli 'ala Rasulillah"

Menurut apa yang disampaikan oleh Syeikh Mahfuzh al-Tarmasi bahawa

"Doa itu membaca doa-doa tertentu dari Nabi, yaitu komponen kata dalam bentuk shalâtu bersama dengan kata-kata dhahir dari beberapa nama Nabi Muhammad sallahu 'alaihi wasallama". (Syeikh Mahfuz al-Tarmasi, Hasyiyah al-Turmusi, Jedah, Dar al-Minhaj, 2011, juz. 4, hlm. 248).

  • Ketiga , akan memberi kesaksian dengan ketakwaan dalam kedua khutbah

Rukun khutbah ketiga mempunyai bukti tentang ketakwaan yang pada prinsipnya berisi pesan kebaikan yang mengundang ketaatan kepada Allah dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Contohnya seperti,

  • Athi'ullaha (taatlah kepada Allah)
  • ittaqullaha (bertakwalah kamu kepada Allah)
  • inzajiru 'anil (makshiat, menjauhkan diri dari makshiat)

Mesej yang terkandung tidak hanya terbatas untuk mengingatkan tipu daya dunia, tetapi dapat mengundang ketaatan dan menjauhkan diri dari kemaksiatan

  • Keempat , membaca ayat-ayat suci Al-Quran dalam salah satu daripada dua khutbah

Rukun khutbah keempat adalah membaca Al-Quran dalam khutbah. Membaca ayat-ayat suci Al-Quran akan memberikan pemahaman yang sempurna mengenai makna dan penyampaian khutbah. Mengenai janji, ancaman, mauizhah, cerita dan lain-lain.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersama-sama dengan orang-orang yang jujur". (Surah at-Taubah: 119).

Membaca ayat-ayat Al-Quran sebaiknya dilakukan pada khutbah pertama.

  • Kelima , Berdoa untuk semua orang yang beriman dalam khutbah terakhir
Baca juga: Solat Hajat (Selesai) - Niat, Bacaan, Prosedur, dan Waktu

Rukun kelima adalah mendoakan semua umat Islam dalam kandungan khutbah Jumaat. Isi kandungan doa yang diperlukan membawa kepada nuansa akhirat.

Contohnya seperti,

  • Allahumma ajirnâ minannâr (Ya Allah, semoga engkau menyelamatkan kami dari neraka)
  • Allâhumma ighfir lil Muslimîn wal Muslimât (Ya Allah, ampunkan muslimin dan muslimat)

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syeikh Zainuddin al-Malibari, mengatakan bahawa

"Rukun kelima adalah berdoa yang merupakan ukhrawi kepada orang-orang yang beriman, walaupun tidak menyebutkan orang-orang beriman yang berbeza menurut pendapat Imam al-Adzhra'i, walaupun dengan firman, semoga Allah memberkati anda, begitu juga dengan doa, Ya Allah semoga anda menyelamatkan kami dari neraka. , jika anda berniat untuk mengkhususkan khalayak, doa itu dilakukan pada khutbah kedua, kerana ia mengikuti para ulama salaf dan khalaf. "

(Syeikh Zainuddin al-Malibari, Fathul Mu'in Hamisy I'anatut Thalibin, Surabaya, al-Haramain, no year, juz.2, p.66).

Oleh itu, penjelasan lengkap mengenai lima rukun khutbah Jumaat. Semoga bermanfaat!